Benelux

Kategorie: Geografia (celkem: 1046 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 21. ledna 2007
  • Zobrazeno: 3601×

Příbuzná témataBenelux

Belgicko,Holandsko a Luxembursko sú rovinaté krajiny s malou nadmorskou výškou.Časť Holandska leží dokonca pod úrovňou morskej hladiny.Holanďania po stáročia stavali hrádze proti povodniam a z rozsiahlych oblastí mora čerpali vodu, aby získali zem. Krajiny Beneluxu patria k najhustejšie obývaným v Európe, životná úroveň väčšiny obyvateľstva je vysoká.
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Nové územia pre poľnohospodárstvo, ale aj na bývanie, cestnú sieť a rekreáciu poskytli gigantické projekty na získavanie pevniny z mora. Príkladom je Ijselské jazero v Holandsku. Priemyselná výroby v mestách, napríklad v Amsterdame a Rotterdame, mala za následok vážne znečistenie ovzdušia a prispela k európskemu problému s kyslými dažďami.
PODNEBIE
Krajiny Beneluxu majú podobné klimatické podmienky. Zima je tam mierna a leto teplé. Iba v oblasti horského pásma Arden má výdatnejšie zrážky a nižšie teploty.
OBYVATEĽSTVO
Krajiny Beneluxu majú vyše 25 miliónov obyvateľov, deväť z desiatich ľudí žije v mestách.Najväčšia mestská aglomerácia - Rondstad Holland -je v Holandsku. Tvorí súvislé pásmo od Rotterdamu na juhu k Amsterdamu na severe. V krajinách Beneluxu sú husto obývané aj vidiecke oblasti.
POĽNOHOSPODÁRSTVO
Úrodná pôda a nížinatá krajina vytvárajú výborné podmienky pre poľnohospodárstvo. Najvýznamnejšími pestovanými plodinami sú jačmeň, zemiaky a ľan. V Holandsku sa veľká časť územia využíva na produkciu mlieka. Krajina je známa aj pestovaním kvetov, ktoré sa vyvážajú do celého sveta.
PRIEMYSEL
Krajiny Beneluxu sú významným producentom špičkových technických zariadení a elektroniky. Obchod uľahčuje týmto krajinám dobré dopravné spojenie s inými európskymi krajinami. Na území, ktoré sa tiahne od Amsterdamu v Holandsku až po Antverpy v Belgicku, je veľmi veľa tovární. Luxembursko je význačným centrom finančníctva. V hlavnom meste tejto krajiny má hlavné sídlo mnoho medzinárodných bánk.
POVRCH
Štáty sú zváčša rovinaté. Hornatá je iba oblasť starého pohoria Ardeny v juhovýchodnom cípe Beneluxu, kde nadmorská výška presahuje 500m. Územím pretekajú dve veľké rieky - Maas a Rýn. Obe ústia do Severného mora. Rýn ukladá na pobreží veľké množstvo naplavenín a vytvára deltu.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?