Basil H. Liddeell Hart Dějiny druhé světové války (recenzia)

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Basil H. Liddeell Hart Dějiny druhé světové války (recenzia)

Názov diela: Dějiny druhé světové války
Autor diela: sir Basil H. Liddeell Hart
Rok vydania: 2001 (v Českom jazyku)
1970, v reedícii 1992 (v Anglickom jazyku)
Vydavateľstvo: JOFA
Počet strán: 572
Obrazová príloha: 32 strán (fotografie)
kreslené vojenské mapy na takmer každej straneDejiny 2. svetovej vojny sú jedným z najlepších a zároveň posledným dielom, dovolím si povedať, že najlepšieho anglického autora vojnovej literatúry faktu, Basila H. Liddella Harta. Tento človek má na svojom konte kvantum kníh, odborných publikácií, ale i prednášok na vojenských akadémiách, či historických fakultách, takže ho môžeme právom považovať za odborníka. Okrem iného po-máhal pri zostavovaní Izraelskej armády. Práve naňho bol výrok „kapitán, ktorý učí generálov“.
Už na prvý pohľad čitateľa určite zaujme fotografia na obale. Ide o vojaka neznámej armády ktorý bol odfotografovaný v momente keď bol zastrelený od chrbta...
Kniha je rozdelená do ôsmich tematických častí z ktorých každá obsahuje niekoľko kapitol a pod nimi sú zas podkapitoly, takže čitateľ sa do textu dokáže dokonale „vcítiť“, ďalej epilógu, ktorý obsahuje kľúčové momenty a medzníky, zoznam použitej literatúry a veľmi rozsiahly menný register. Okrem toho je približne v polovici knihy 32 strán autentických fotografií z frontu aj mimo neho, aby sa čitateľ mohol ešte lepšie vžiť do situácie a pochopiť ju.

Tematické časti idú takto:

· Predohra
Čo urýchlilo vojnu
Sily stojace pri vypuknutí vojny proti sebe
· Zahájenie (1939 – 1940)
Obsadenie Poľska
Podivná vojna
Fínska vojna
· Vzkypenie (1940)
Okupácia Nórska
Okupácia západu
Bitka o Britániu
Protiúder z Egypta
Dobytie talianskej časti východnej Afriky
· Rozšírenie (1941)
Okupácia Balkánu a Kréty
Hitler sa obracia proti Rusku
Invázia do Ruska
Rommelov vstup do Afriky
Križiak
Náhly vzostup na Ďalekom východe
Japonská dobyvačná vlna
· Obrat (1942)
Šťastie sa v Rusku obracia
Rommelov vrcholný úspech
Šťastie sa v Afrike obracia
„Torch“ – ďalšie obdobie striedavého šťastia v Atlantiku
Beh do Tunisu
V Tichom oceáne sa šťastie obracia
Bitka o Atlantik
· Úpadok (1943)
Vyčistenie Afriky
Návrat do Európy – cez Sicíliu
Invázia v Taliansku – kapitulácia a prerušenie
Úpadok Nemecka v Rusku
Úpadok Japonska v Tichom oceáne
· Úplný úpadok (1944)
Dobytie Ríma a druhý vstup do Talianska
Oslobodenie Francúzska
Oslobodenie Ruska
Zosilnené bombardovanie – strategická vzdušná ofenzíva proti Nemecku
Oslobodenie juhozáp. oblasti Tichého oceánu a Barmy
Hitlerov protiúder v Ardenách
· Finále (1945)
Ťaženie od Visly k Odre
Koniec Hitlerovho vplyvu v Taliansku
Zrútenie Nemecka
Pád Japonska


Ako som vyššie spomenul, dielo obsahuje značný zoznam použitej literatúry a literatúry z ktorej sa čerpalo. Ten je rozdelený tiež na niekoľko skupín, ako napr.: Oficiálne dejiny štátov, či Správy brannej moci a i. Autor čerpal aj z vlastných kníh, ktoré sú taktiež rozdelené do niekoľkých kategórií, ako napr.: Vedenie vojny, Teória mechanizovanej vojny, či rôzne články v časopisoch a pod. Ako sa na odbornú literatúru patrí, nechýba poznámkový aparát takmer na každej strane. Okrem toho v textoch sú citáty z korešpondencie velenia jednotlivých armád, čo knihu robí ešte viac autentickejšou a tak si každý môže vytvoriť vlastný názor o tom, alebo tom vojenskom manévri. V rozsiahlom mennom registri ( 11 strán) sa okrem iných nachádzajú aj slovenskí, resp. československí politici či príslušníci armády, ako napr. Andrej Hlinka, či armádny generál Ludvik Svoboda.
Dielo vyšlo v roku 1970, neskôr v roku 1992 a do češtiny bolo preložené roku 2000. Slovenský preklad neexistuje, ale to je len malá kozmetická chybička. Dějiny druhé světové války môžeme právom považovať za odbornú literatúru a mala by obohacovať knižnicu každého historika, alebo laika zaoberajúcimi sa druhou svetovou vojnou.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?