Basebal - história a princíp hry

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 2038×

Příbuzná témataBasebal - história a princíp hry

Basebal

História

Je ťažké povedať, kto hodil úplne prvý nadhod v baseballe, pretože baseball, ako ho poznáme dnes, bol pravdepodobne priamym potomkom dvoch britských hier - kriketu a rounders. Kriket - rozdelený na iningy a riadený rozhodcami, rounders - hra s loptou a palicou, ktorú priniesli do ameriky prisťahovalci. Bolo veľa rôznych amerických verzií "Base Ballu" s rôznymi pravidlami, ktoré hrali deti na dedinách, vojaci bojujúci v Občianskej vojne, deti otrokov na juhu a mnoho ďalších. Neboli žiadne oficiálne pravidlá. Tzv. "striker (triafač)" nadhadzoval loptu tzv. "feeder-ovi (kŕmič)". Bežec bol aut ak bola odpálená lopta chytená, alebo ak bol trafený loptou, ktorú po ňom hodili, keď bežal z méty na métu.
VÉ ROKY
Bol prijatý názor, že hra baseball, ako ju poznáme dnes, nebola vynájdená Abnerom Doubledayom vo vidieckom mestečku Cooperstown v štáte New York. Pravdepodobnejšie ako spojitosť s vidieckou amerikou je to, že prví hráči baseballu prišli z veľkých miest, akým bol New York (v roku 1905 bola ustanovená komisia, aby určila ozajstný pôvod baseballu). Na jar a v lete roku 1842 sa stretla v Manhatane skupina mužov, aby hrala rôzne verzie baseballu. V októbri 1845 táto skupina utvorila New York Knickerbocker's Base Ball Club na naliehanie Alexandra Joy Cartwrighta, ktorý mal vtedy 25 rokov.

Alexander Cartwright a prezident Knickerbocker's Daniel Lucius "Doc" Adams (doktor z New Hampshire) vytvorili formálny súbor pravidiel, ktoré navždy zmenili hru baseball na to, čím je dnes. Určili, že infield by mal mať tvar kosoštvorca a nie štvorca, ktorý používali. Definovali postranné čiary - predtým neboli žiadne čiary, žiadne foulbóly, všade sa hralo. Prvá a tretia méta boli umiestnené 42 krokov od seba. Bežcov viac neautovali trafením loptou, ale ich tečovali, alebo prihrávali na métu skôr, ako tam bežec dobehol. Pálkari boli vyautovaní po troch netrafených nadhodoch. Nadhadzovači hádzali zospodu bez pokrčenia zápästia, alebo lakťa. Bol zadefinovaný a uplatňovaný balk.

Keď už bola hra pevne zadefinovaná, urbanizácia sťažovala nájdenie vhodnej plochy na jej hranie. V New Yorku sa Knickerbockers začali stretávať v Hobokene, New Jersey, na mieste zvanom Elysiánske polia. 19. júna 1846 sa tu uskutočnil prvý oficiálny zápas medzi dvomi samostatnými klubmi - the Knickerbockers a New York Nine. Hralo sa podľa pravidiel vyvinutými Cartwrightom, Adamsom a Knickerbockermi.

Knickerbockers prehrali v štvoriningovom zápase 23:1.

V nasledujúcom desaťročí sa podľa týchto nových pravidiel hrali ďalšie baseballové zápasy medzi skupinami mladých mužov po celom New Yorku. Knikerbockers pokračovali v upresňovaní pravidiel. Usmerňovali zápasy formálnymi listami. Za nadávku bola pokuta 6 centov. Za pochybovanie o rozhodcovom výroku 25 centov. Hráč musel zaplatiť rozhodcovi predtým, než odišiel z ihriska. Inak bol vylúčený z ihriska pokiaľ nebola pokuta zaplatená. Prvý tím, ktorý dosiahol 21 bodov vyhral. Až v roku 1857 bolo toto pravidlo zmenené na to dnešné - tím, ktorý mal po deviatom iningu viac bodov, vyhral. Tiež bola upravená lopta. Pôvodná lopta bola veľmi ľahká a ťažko ju bolo hodiť na väčšiu vzdialenosť - obyčajne nie viac ako 200 stôp (necelých 70 metrov). Preto sa Doc Adams, ktorý vyrábal lopty pre Knickerbockers a ostatné organizované tímy, rozhodol zlepšiť loptu. Prišiel na spôsob, ako ju spraviť ťažšou a tvrdšou, takže sa ňou dalo dohodiť ďalej.
V roku 1857 sa Knickerbockers a ďalšie tímy, ktoré hrali podľa pravidiel Knickerbockers, zorganizovali do Národnej asociácie hráčov baseballu (National Association of Base Ball Players). Doc Adams sa stal prezidentom. A boli zapracované ďalšie pravidlá. Deväť hráčov na každej strane. Méty 90 stôp od seba. Rozhodcovi bolo umožnené hlásiť strajky. Hráči nesmeli chytiť loptu do čiapky. Baseball mal ostať amatérskym športom, hráči nemali byť platení.
V roku 1849 opustil Alexander Joy Cartwright New York a Knickerbockers pre Kalifornskú zlatú horúčku, pri čom si zobral zo sebou kópiu pravidiel, pálku a loptu. Počas cesty oboznámil s hrou baseball každého, kto prejavil záujem. Nakoniec skončil Cartwright na Havaji, kde sa podelil o baseball s obyvateľmi Honolulu. Doc Adams odišiel od Knickerbockers v roku 1862.

Dôležitú úlohu v počiatočnom úspechu baseballu hral aj Henry Chadwick. Písal o ňom a propagoval túto hru skoro 5 desaťročí, keď začal už v neskorých 40-tych rokoch. Je považovaný za prvého baseballového redaktora, pracujúceho pre New York Clipper. Tiež vymyslel zápis zápasu v novinách s uvedením výkonu každého hráča. Chadwin publikoval mnoho baseballových sprievodcov a ročeniek. Viedol Komisiu pravidiel v Národnej asociácii hráčov baseballu. Predpovedal, že ak nebude baseball starostlivo kontrolovaný, chamtivosť ho čoskoro zruinuje. Už v roku 1865 sa to takmer potvrdilo. Traja hráči z tímu Mutuals boli vyhostení z baseballu, keď každý zobral 100 dolárov za pustenie zápasu.

Pravidlá
Pre rýchlejšie pochopenie princípu hry je dobré najprv si pozrieť ihrisko (http://www.sbf.sk/base/base_4.htm ) a oboznámiť sa s aktérmi (http://www.sbf.sk/base/base_5.htm) stretnutia.
Hra baseball je založená na rovnakom princípe ako všetky športy. Podať dokonalý výkon, získať väčší počet bodov a tým poraziť súpera. Baseball je kolektívnym športom, teda záleží na výkone každého jednotlivca, aby mohlo uspieť celé družstvo. Hrá sa na body (alebo dobehy - "RUNS"). Jeden dosiahnutý bod je výsledkom úspešného vykonania viacerých dielčích činností jedným, alebo viacerými hráčmi - odpálenie lopty, rýchly beh, rýchlosť reakcie, taktické myslenie atď. Víťazom stretnutia je družstvo, ktoré získa viac bodov.
Baseball hrajú proti sebe dve družstvá. Základným princípom baseballu je to, že družstvá sa striedajú v obrane a v útoku. Družstvo neprechádza z obrany do útoku náhle (ako vo futbale, basketbale alebo v hokeji), ale musí najprv splniť predpoklady, aby sa z obrany do útoku vôbec dostalo. Z toho nám vyplynie, že baseball sa nehrá na čas. Baseball sa hrá na zmeny (alebo iningy - "INNINGS"), ktorých je v stretnutí spravidla 9. Každá zmena je rozdelená na dve polovice - najprv je domáce družstvo v obrane a potom v útoku.
OBRANA
Úlohou brániacich hráčov, ktorých je na hracej ploche 9 je zabrániť súperovým hráčom získať bod. Brániaci hráči sa snažia súperových hráčov vyradiť z hry - vyautovať. Ak vyradia troch hráčov, tak si obidve družstvá svoje pozície vymenia - obrancovia idú útočiť a útočníci sa idú brániť. Na vyautovanie súperových hráčov má družstvo viacero možností. Prvú má veľmi dobrý a rýchly nadhadzovač. Ten nadhadzuje loptu útočiacim hráčom, ktorí sa ju snažia trafiť pálkou - odpáliť. Ak sa to útočníkovi podarí obrana sa snaží loptu chytiť a prihrať. S tým sú spojené ďalšie možnosti autovania hráčov. Rozlišujeme 4 základné spôsoby vyautovania súpera:
 3 dobré nadhody, ktoré pálkar netrafí
chytenie odpálenej lopty priamo zo vzduchu
 prihrávkou na métu, ktorú sa bežec snaží získať - loptu musí držať obranca na méte skôr ako sa méty dotkne bežec
 tečovaním útočiaceho hráča loptou, keď sa hráč nedotýka méty
Existujú aj iné spôsoby, ale tie sa objavujú v hre menej často alebo vyplývajú zo 4-och základných spôsobov.
ÚTOK
Útočiace družstvo posiela proti obrancom po jednom zo svojich hráčov, aby sa pokúšali získať bod. Sú to takzvaní pálkari. To znamená, že majú pálku, postavia sa do svojho územia a čakajú od súperovho nadhadzovača nadhodenú loptu, ktorú sa snažia odpáliť takým spôsobom, aby ju brániaci hráči nechytili alebo mali s jej spracovaním čo možno najviac problémov. Po úspešnom odpálení lopty sa z pálkara stáva bežec.

Ten sa usiluje postupne obehnúť štvorec, v ktorého rohoch sú rozmiestnené 4 méty a tým získať bod. Bežci bežia proti smeru hodinových ručičiek. To, že získanie jedného bodu je veľmi náročné, dokazuje fakt, že bežec málokedy stihne obehnúť viac ako jednu alebo dve méty aj keď veľmi dobre odpáli. Vtedy prichádza do hry jeho spoluhráč a znova sa pokúša odpáliť loptu. Bežec na niektorej z mét zatiaľ vyčkáva na vhodný okamih alebo spoluhráčov dobrý odpal, aby mohol získať ďalšiu métu alebo méty. Jedným zo spôsobov získania bodu je tzv. houmran ("HOMERUN"). Je to odpal taký silný a vydarený, že preletí cez celé ihrisko za oplotenie a brániaci hráči nemajú najmenšiu šancu loptu chytiť ani spracovať. Vtedy pálkar pokojne obehne všetky štyri méty a získa bod. Ak pri tomto odpale stáli na métach bežci, títo tiež získavajú body. To znamená, že útočiace družstvo môže jedným vydareným odpalom získať naraz až 4 body. Keď sa družstvá 9 krát vymenia v obrane a v útoku stretnutie sa končí. Ak je však stav nerozhodný nastavuje sa ďalšia zmena, pretože baseballové stretnutie sa nemôže skončiť remízou.
Dĺžka stretnutia závisí od kvality obidvoch družstiev a pohybuje sa od 1 a pol hodiny až do 3 hodín.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?