Barok - odraz daných spoločenských pomerov

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)Barok - odraz daných spoločenských pomerov

- -> ako odraz napätia v cirkvi

- 16. st. - náboženská reforma, rozkol v kult. jednote kresťanského sveta
- 1540 - Španielsko - obnovenie inkvizície a jezuitského rádu
- rozdelenie do 2 ideových táborov
- 30-ročná vojna
- vplav vpádu Turkov
- renesancia podryla platnosť náboženských právd

- barok - návrat k tajomstvu náboženských právd, pokrok vedy a filouof. myslenia
- mal slúžiť katolíckej cirkvi ako dôkaz, že si sv. pozície udržala
- -> v Tal. v 16. st., v 17. - 18. st. sa rozšíril do Európy
- znaky:
o expresívnosť - silná výrazovosť, citovosť
o dynamizmus - pohyb, žiadna statika, steny sa vlnia
o iluzívnosť
o mysticizmus - príklon k Bohu
- heslo: „Vanitas vanitatum omnia vanitatum" („Márnosť nad márnosť, všetko je márnosť")

Architektúra
- monumentálne stavby so zložitým pôdorysom, kostoly zastrešené kupolou a lucernou
- okná - oválne, lichobežníkové, zložité
- klenba zdobená freskami - iluzívny účinok, optický klam
- bohatá štukatérska a maliarska výroba - celková pompéznosť
- steny sú dynamické (vlnia sa)
- typickým zn. vš. barokových stavieb - využívanie zlata (jeho nadmiera)
- vyvrcholenie palácovej výstavby

Giacomo Vignola - prvý barokový kostol Il Gesú v Ríme
G. L. Bernini - kolonáda na Námestí sv. Petra vo Vatikáne, dokončenie výzdoby Chrámu sv. Petra

Slovensko - Bratislava
Kostol Najsvätejšej Trojice Esterházyho palác
Kostol sv. Mikuláša Pálffyho palác
Kostol Milosrdných bratov Grasalkovičov palác
Kapucínsky kostol Mirbachov palác
prestavba Bratislavského hradu

drevené kostolíky na V Slovensku
kostol a kláštor v Šaštíne
jezuitský kostol, seminár a sirotinec v Trnave

Maliarstvo
- kontrasty svetla a tieňa, v popredí silné dramatické efekty, záľuby v iluzívnosti
- námety z Biblie a gr. mytológie, mučenícke výjavy svätcov
- nové druhy malieb - krajinomaľba, zátišie, žánrové maliarstvo

Rembrandt van Rijn - Nočná stráž, Portrét so Saskiou, Židovská nevesta
Petrus Paulus Rubens - Samson a Dalila

Slovensko
Ján Kupecký (pezinský rodák, po bitke na Bielej hore habáni utiekli z Čiech a usadili sa na Slovensku - z takejto rodiny pochádzal) - Podobizeň Mateja Bela, Kurucký bojovník, Portrét Petra Veľkého

Sochárstvo
- druh voľnej, monumentálnej plastiky - morové al. mariánske stĺpy

G. L. Bernini - Videnie sv. Terezy (Chrám sv. Petra vo Vatikáne)

Slovensko
nem. sochár a maliar Juraj Raphael Donner - Súsošie sv. Martina v Dóme sv.

Martina
Franz Xavier Messerschmidt - tvorca charakterových hláv, socha Márie Terézie

Hudba
- funkcia: liturgická, spoločenská, slávnostná
- nový hudobný žáner - opera

G. F. Händel
J. S. Bach - Janove a Matúšove pašie, Brandenburské koncerty
A. Vivaldi - Štyri ročné obdobia.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?