Aztékovia - ríša krvi a lesku

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. září 2006
  • Zobrazeno: 6256×

Příbuzná témataAztékovia - ríša krvi a lesku

Druhá veľká civilizácia, ktorá sa vyvinula v Mexiku, bola aztécka. Správy o pôvode tohto ľudu sú neisté; pravdepodobne pochádzal z legendámej krajiny Aztlanu alebo "krajiny volavky", o ktorej vedci predpokladajú, že to bola severná Kalifornia.
Sťahovanie Aztékov sa začalo začiatkom XI. storočia po Kristovi a po nekonečných peripetiách sa skončilo v močarinách Tlacocomocco okolo r. 1325.
Asi v tom čase založili mesto Tenochtitlan, terajšie hlavné mesto Mexiko, prvú významnú aglomeráciu v celom kraji. Viedol ich boh Mextli, od ktorého pochádza asi aj meno Mexičania.
Sila na ktorej sa zakladala a prosperovala aztécka spoločnosť, boli zbrane. Bojovníci v nej zaujímali vrchol hierarchie a mali temer absolútnu moc. Zvláštnu kategóriu tvorili kňazi, ktorí občas získali prevahu nad bojovníkmi.
Koncom r. 1300 prešli Aztékovia od kmeňovej organizácie k vytvoreniu štátu a na jeho čele bol kráľ.
V XV. Storočí sa pustili do vojny so svojimi susedmi a dosiahli početné víťazstvá. Ich vojnová morálka bola taká, že porazených takmer vždy pozabíjali alebo obetovali božstvám.
Keď sa začiatkom r. 1500 tento ľud dostal do styku so Španielmi, z bojovného aztéckeho ducha zostalo len veľmi málo: obchody, rast remeselnej výroby pomaly pretvorili bojovnosť na aktívny a múdry zmysel pre obchod. Najpestovanejším, priamo umením bolo tkáčstvo, výroba a zdobenie nádob, rezanie do kameňa, spracovanie zlata a striebra, ktorého bol dostatok.

NÁBOŽENSTVO:
Spoločnou charakteristikou pre všetky primitívne náboženstvá je vzťah k prírodným silám.
Privolať dobré a zahnať zlé sily bolo aj u Aztékov úlohou kňazov, sprostredkovateľov medzi človekom a prírodou - bohom. Medzi aztéckymi božstvami malo zvláštne miesto slnko:
podľa aztéckej mytológie ožilo slnko z krvi všetkých bohov. Božská obeta mala byť príkladom pre ľudí. Preto aj ľudské obete predstavovali charakteristický prvok starého aztéckeho náboženstva - smrťou sa zvečňoval život.
Bohovia boli nenásytní, a tak sa obety menili na strašné krviprelievanie. Pri slávnostnom otvorení chrámu v Tenochtitlane bolo obetovaných 20 tisíc vojnových zajatcov. Aztékovia veľmi radi obetovávali aj deti, pretože verili, že detské slzy privolajú dážď. Najvyššie aztécke božstvo malo veľmi zložité meno: Huitzilopochtli.

Táto nadprirodzená bytosť (čarodej - vták - mucha) siahala do čias prvých sťahovaní a pokladali ho takmer za stvoriteľa aztéckeho ľudu.
Aztékovia nielenže verili v posmrtný život, ale veľmi radi o ňom rozprávali a vykresľovali si ho podľa obrazu svojej pozemskej spoločnosti, rozdelenej na triedy. Napríklad mŕtvych bojovníkov hneď po smrti ukladali v miestach obrátených na východ, aby sa ich silnou a zdatnou krvou mohli živiť slnko. Ženy, ktoré zomreli, privádzajúc na svet syna a teda dali život pri pokuse porodiť ďalších bojovníkov, boli obrátené smerom na západ. Všetci ostatní, ktorí zomreli, zostupovali do Mictlanu, tajomného miesta, ktoré bolo ťažko dosiahnuť.
Z tohto dôvodu každému mŕtvemu dávali dary potrebné na získanie priazne božstiev, ktoré stretnú počas dlhej cesty v záhrobí. Bez ich pomoci by nikdy nemohli prísť do Mictlanu, alebo by sa museli podrobiť veľmi ťažkým skúškam: prejsť pomedzi hory, ktoré sa v každej chvíli mohli zrútiť; premôcť dva hrozné zvery, aligátora a hada; prejsť cez osem púští aprekonať osem vrchov proti silnému studenému vetru, ktorý neustále rozviroval ostré kamene; konečne, museli by prejsť cez bezbrehú rieku na chrbte červeného psa. Štyri dni trvala táto strašná cesta, ale to bol iba začiatok dlhej skúšobnej lehoty: iba po štyroch rokoch mohol mŕtvy získať pokoj v jednom z deviatich krajov, na ktoré sa delil Mictlan.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?