Automobilový priemysel

Kategorie: Geografia (celkem: 1046 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 8247×

Příbuzná témataAutomobilový priemysel

Automobilový priemysel je kľúčovým odvetvím pre rozvoj ekonomiky Slovenskej republiky, čo je určujúce aj pre ostatné priemyselné odvetvia. Otvorením automobilovej produkcie zahraničným investorom sa odvetvie stalo časťou európskej ekonomiky. Vysoká kvalita produktov, špeciálne v sekcii osobných áut a efektívnych procesov kontroly kvality zabezpečuje konkurencieschopnosť nielen na európskom ale tiež na svetovom trhu. Dôvodom je investícia Volkswagenu do výrobného závodu, z ktorého sa stal hlavný a najväčší producent automobilov na Slovensku. Slovensko sa zásluhou Volkswagenu zaradilo spomedzi 51 štátov vyrábajúcich automobily na 10. priečku v počte vyrobených automobilov na tisíc obyvateľov. Nemecký koncern Volkswagen je s približne štvrtinovým podielom najväčším hráčom na trhoch strednej a východnej Európy. Zvážiac výrobnú štruktúru - dodávateľský segment priemyselného odvetvia bolo zaznamenané dôležité zvýšenie konkurencieschopnosti. Tento segment nadobudol pozíciu tiež na zahraničných trhoch, čo bolo tiež ovplyvnené investíciou spoločnosti Volkswagen. Z celkového objemu produkcie, 99% je určených priamo na vývoz, z čoho 80% je umiestnených na trh Európskej únie a zvyšok tvorí export do USA a Japonska. Automobilový priemysel je na Slovensku dôležitým prvkom v tvorení aktívnej obchodnej bilancie. Automobilový priemysel je charakteristický geografickou blízkosťou finálneho výrobcu a subdodávateľov komponentov a zostáv, odvetvie bolo podstatne poznačené značnými investíciami do technológií a priemyselných zón, čo veľmi pozitívne ovplyvnilo aj rozvoj priľahlých regiónov. V súvise s budovaním priemyselných parkov a ich rozvojom je očakávaný ďalší príliv zahraničných investícií do týchto oblastí. Podmienkou vytvárania priemyselných parkov je dobrá regionálna infraštruktúra, avšak týmto sa nemôže pochváliť celé územie Slovenska. Charakteristickou vlastnosťou tohto odvetvia je vysoká koncentrácia výroby, ale Slovensko so svojou obchodnou silou nepatrí medzi cieľových zákazníkov. Z dôvodu kúpyschopnosti, Slovensko nemá určujúci vplyv na plánovanú produkciu nadnárodných koncernov.
Vzhľadom na perspektívy automobilového priemyslu a kladný dopad súvisiaci s jeho rozvojom na celú slovenskú ekonomiku, štát podporuje vstup zahraničných investorov využitím rôznych ekonomických stimulov. Negatívnym znakom v každom prípade je závislosť Slovenska na jednom výrobcovi. Na druhej stránke – strategická poloha Slovenska a prístup na trhy východnej Európy je veľkým pozitívom.

Čo sa týka 10-ročnej adaptácie slovenského automobilového priemyslu na európske štandardy, môžeme predpokladať hladké pripojenie odvetvia k európskym štruktúram.

V odvetví nechýbajú najmodernejšie technologické postupy, ktoré spojené s lacnou a kvalifikovanou pracovnou silou vytvárajú konkurenčnú výhodu pre SR. Na druhej strane treba pripomenúť, že náročnosť výroby na dovoz je zatiaľ mimoriadne vysoká. Okrem samotnej výroby motorových vozidiel predstavuje automobilový priemysel množstvo ďalších nadväzujúcich výrob. Na montáž automobilov je priamo napojených viacero dodávateľov dielov a komponentov a následne ich vlastných subdodávateľov z rôznych priemyselných odvetví. Automobilový priemysel je teda komplexným odvetvím, ktoré primárne vplýva na strojársky, hutnícky, elektrotechnický, chemický priemysel i výrobu gumy a plastov. Sekundárne, v súvislosti s rozširovaním výrobných kapacít a budovaním priemyselných zón, podporuje rozvoj stavebníctva. Význam spoločnosti Volkswagen rastie
Dominantnou výrobou v rámci slovenského automobilového priemyslu je výroba osobných automobilov reprezentovaná spoločnosťou Volkswagen Slovakia, a.s., ktorá je súčasťou nemeckého koncernu Volkwagen AG. Okrem osobných automobilov, Volkswagen na Slovensku vyrába aj prevodovky a komponenty pre prevodovky. Pôvodne sa koncern Volkswagen pri vstupe do bývalých Bratislavských automobilových závodov v roku 1991 zaviazal vybudovať podnik s cieľovou kapacitou výroby 30 tisíc automobilov ročne, výroba prevodoviek mala dosiahnuť hodnotu 200 tis. kusov ročne a celkový počet pracovníkov mal dosiahnuť 1 500.
V roku 2002 vyrobila spoločnosť Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava 225 442 vozidiel, 301 435 prevodoviek a 18,22 mil. komponentov pre prevodovky. Oproti roku 2001 tak výroby automobilov vykázala nárast o 24 %. Ku koncu roka 2002 zamestnával Volkswagen Slovakia a.s. viac ako 9 000 pracovníkov. Príchod koncernu PSA Peugeot Citroën
Investícia do nového závodu v Trnave nepredstavuje podľa predstaviteľov PSA Peugeot Citroën delokalizáciu existujúcich výrobných kapacít koncernu, ale je ich rozšírením v súlade s expanzívnou stratégiou v regióne strednej a východnej Európy.
Začiatok výroby v novom závode je plánovaný na rok 2006 s ročnou kapacitou 300 tisíc automobilov a zamestná 3 500 pracovníkov. Celkový objem investícií predstavuje 700 mil. EUR. Koncern PSA Peugeot Citroën plánuje v Slovenskej republike vyrábať lacnejšie automobily nižšej triedy, ktoré sú menej citlivé na ekonomické výkyvy na odbytových trhoch a ich obľúbenosť rastie najmä na rozvíjajúcich sa trhoch strednej a východnej Európy.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?