Automatická regulácia množstva kvapaliny

Kategorie: Fyzika a astronómia (celkem: 480 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 3130×

Příbuzná témataAutomatická regulácia množstva kvapaliny

AUTOMATICKÁ REGULÁCIA MNOŽSTVA KVAPALINYPomôcky : montážny stojan s tlejivkou
3 ističe
2 signálky ( z, č )
transformátor 220/24V
pomocné relé RP 90
2 solenoidové ventily
3 jednoduché vodivostné elektródy
nádoba 5 l so spodným výtokom
Freseniov valec
tlakové hadice
tlačka
stopky


Princíp : Množstvo kvapaliny sa reguluje v rozmedzí od Vmin po Vmax pomocou
vodivostných elektród na princípe využitia elektrickej vodivosti kvapaliny.

1 dávka kvapaliny Vteor = S1 (hmax - hmin) + S2 (hmax - hmin)
S1 - prierez nádoby
S2 - prierez Freseniovho valca
hmin - minimálna výška kvapaliny
hmax - maximálna výška kvapaliny
Vteor - 1 dávka kvapaliny, veľkosť ktorej závisí od vzdialenosti elektród
h = hmax - hmin

Trojica vodivostných elektród je umiestnená vo Freseniovom valci, ktorý je
spojený s meranou nádobou. Prvá elektróda je umiestnená vo výške hmin a druhá
vo výške hmax. Ak výška hnam = hmin, prvý SV otvorí prívod vody do nádoby. Ak
výška hnam dosiahne hmax, prvý SV sa zatvorí/otvorí sa druhý SV, a hladina začne
klesať, pokiaľ nedosiahne hmin.

Úloha č. 1 : Pre nastavený prítok vody odsledujte dvojpolohovú reguláciu množstva,
pričom upevnite elektródy do výšky hmin a hmax. Odsledujte časovú závislosť
h = f (t), pričom údaje zaznamenávajte v 5 sec. intervaloch po dobu 5 min. Namerané údaje spracujte vo forme tabuľky a v grafickej forme. Na grafe vyznačte hmin a hmax.Postup : a, Elektródy upevníme do požadovanej výšky a zapneme ističe.
b, Otvoríme prívod vody a vodovodným ventilom nastavíme požadovaný prietok.
c, Sledujeme priebeh regulačného pochodu a výsledky spracujeme podľa zadania.

Úloha č. 2 : Postupne nastavte elektródy tak, aby rozdiel
a: hmax - hmin = 1 cm, a do odmerného valca zachyťte a odmerajte veľkosť 1
vypustenej dávky kvapaliny. ( V1 ). Súčasne vypočítajte teoretický objem 1
dávky, V1teor = S1 (hmax - hmin) + S2 (hmax - hmin).

Postup zopakujte pre
nasledovné vzdialenosti elektród :
b: hmax - hmin = 2 cm, odmerajte V2 a vypočítajte V2teor.
c: hmax - hmin = 3 cm, odmerajte V3 a vypočítajte V3teor.

S1 - prierez valca
S2 - prierez Freseniovho valca, v ktorom sú umiestené vodivostné elektródy.


Zostrojte grafickú závislosť Vodmerany = f ( hmax - hmin ).


Úloha č. 3 : Pre nastavené vzdialenosti elektród ( 1 cm, 2 cm a 3 cm ) vypočítajte rozdiely
medzi teoretickými vypočítanými dávkami kvapaliny a skutočne nameranými
dávkami kvapaliny.
V1rozdiel = V1teor - V1namer ,
V2rozdiel = V2teor - V2namer ,atď.

Úloha č. 4 : Za grafické závislosti č. 2 zistite, do akej vzdialenosti musíte upevniť elektródy
aby objem 1 nameranej dávky bol 300 ml.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?