Atletika

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 5055×

Příbuzná témataAtletika

A. Charakteristika disciplíny
Hod loptičkou patrí medzi jednoduché atletické disciplíny. Vychádza s prirodzeného švihu rukou bez nárokov na vedenie náčinia pri vypustení. Od pretekárov vyžaduje predovšetkým rýchlosť a švih. Pri hode loptičkou dĺžka hodu závisí len od začiatočnej rýchlosti a od uhla odhodu. Jednoduchosť hodu vyplýva aj z možnosti dobrého držania a z váhy náčinia. Loptička váži len 150 g. Aj v tejto disciplíne sa môžu dobre výkony dosahovať len po systematickej príprave. Časté hádzanie kameňmi, prirodzený pohyb v rôznych hrách a určitá telesná práca sú dobrými predpokladmi na rýchlejšie dosiahnutie výkonu .
B. Prípravná etapa
Vzbudiť záujem o túto disciplínu nie je ťažké a nie sú ťažkosti ani s náčiním. Vo voľnej prírode je dosť kameňov, šišiek alebo iných predmetov, ktorými môžeme hádzať do cieľa i na vzdialenosť, prehadzovať potoky i vysoké stromy. Do prípravy zaradíme aj športové a pohybové hry s prvkami hádzania lôpt alebo ľahších predmetov. C. Postup v začiatočnom výcviku
1. Držanie loptičky, chôdza a beh s loptičkou. Loptičku držíme v košíčku, ktorý tvoria prsty a palec hádžúcej ruky asi vo výške hlavy. Ak má byť hod loptičkou prípravou pre hod oštepom, tak všetky nasledujúce pohyby sa majú pohybom pri hode loptičkou približovať. Pohyb ruky s loptičkou je zladený rytmicky s pohybom nôh ako pri normálnom behu. Odstraňujeme najmä nedbalé nesenie loptičky v spustenej ruke.
2. Hod loptičkou z miesta. Hádzanie loptičkou z miesta si rozdeľujeme na dve časti. Najprv hádžeme na cieľ a až potom na vzdialenosť. Váha tela je na pravej nohe, ľavá je vykročená v pred Ruka s loptičkou je vzpažená. Pred hodom cvičenec urobí záklon, postupne začína prácou svalstva pravej nohy vytláčať vpred panvu a prenášať váhu tela na ľavú nohu. Na to plynule nadväzuje práca trupu až nakoniec švihá ruka s loptičkou. Druhá ruka je voľne ohnutá pred telom a ide len do pripaženia skrčmo. Jednotlivé pohybové prvky musia na seba nadväzovať plynule, aby celý pohyb nebol trhane delený na niekoľko častí. Ak vypustenie pod správnym uhlom robí ťažkosti, zaradíme do hádzania z miesta hod na zvislý cieľ. Všetky hody vykonávame vystretou rukou.
3. Hod loptičkou z troch krokov. Priebeh pohybu z troch krokov, ich rytmus najprv nacvičujeme bez náčinia. Východiskovým postavením pre hod z troch krokov je čelné postavenie do smeru hodu, váha tela je na pravej nohe, ľavá noha sa opiera špicou chodidla o zem. Ruka s loptičkou je vo vzpažení.

Prvý krok ľavou nohou sa vykoná ľahko, s pružným došľapom chodidla ľavej nohy na zem. Súčasne s výkrokom ľavej nohy sa zakláňa trup mierne dozadu. Druhý krok sa vykoná s dôraznejším odpichom ľavej nohy. Tretí krok je zakončený rýchlym došľapom ľavej nohy. Vtedy začína vlastný hod a jeho priebeh je totožný s hodom z miesta0
4. Hod loptičkou zo skráteného rozbehu. V tejto fáze výcviku bude najdôležitejšie prenášanie loptičky do náprahu. Aj to môžeme robiť dvoma spôsobmi: horným oblúkom a dolným oblúkom. Podľa možností hádžeme loptičkou bez vytáčania trupu a pliec alebo len vytáčanie je len mierne. Dbáme aby panva zostala kolmo na smer hodu a chodidla boli v smere hodu. Prenášanie loptičky do náprahu sa vykoná vystretím ruky do vzpaženia vzad tri až štyri kroky pred odhodom. Pri tomto spôsobe sa viac vytáča trub a plecia a mierne sa vytáča aj panva v pravo a ruka s loptičkou príde do upaženia. Tento spôsob je ťažší a je dobré, ak sa prenášanie loptičky do náprahu týmto spôsobom nacvičuje najprv za chôdze
D. Postup pri zdokonaľovaní techniky
Pri hodoch loptičkou z plného rozbehu zdokonaľujeme techniku hodu na základe individuálnych schopností, upravujeme dĺžku rozbehu, rozmiestnenie kontrolných značiek a snažíme sa o priblíženie hodu loptičkou priebehu hodu oštepom.
E. Špecifičnosť organizácie výcviku a materiálne vybavenie v kolektívnom vyučovaní hodu loptičkou. Aj keď samotná loptička nemusí zapríčiniť vážne zranenie, predsa je potrebné zachovávať isté bezpečnostné opatrenia. Najvýhodnejším je výcvik v rade, v zástupe alebo v dvoch radoch proti sebe. Je výhodné, keď má každá dvojica jednu loptičku. Tak najlepšie zamedzíme strate. Jeden z dvojice loptičku hádže, druhý ju zbiera. Pre výcvik potrebujeme voľnú plochu s prípadnými predmetmi alebo prekážkami na prehadzovanie, materiál na označovanie vodorovného alebo zvislého cieľa a materiál na označenie vzdialenosti. Hod loptičkou sa vykonáva z rozbežišťa pre hod oštepom. Preto je dôležité aby jednotlivé prvky techniky a zdokonaľovania techniky sa uskutočňovalo na správne vybudovanom objekte.
Atletické objekty a zariadenia
Atletika obsahuje vyše 50 disciplín pre mužov a pre ženy, v ktorých sa zaznamenávajú svetové rekordy. Pravidlá v zásade delia všetky disciplíny na dve skupiny. Do prvej skupiny patria súťaže na dráhe, ktoré obsahujú hladké a prekážkové behy, spoločne nazývané len behy, do druhej súťaže v pol, kde patria skoky vrh a hody, spoločne nazývane technické disciplíny.

Atletické disciplíny sa vykonávajú v špeciálnych objektoch a zariadeniach, ktoré sa spravidla umiestňujú na jeden štadión. Základným objektom atletického štadióna je uzavretá atletická trať, dlhá spravidla 400 m.
Počet, rozmiestnenia a orientácia jednotlivých objektov a zariadení sa musia navrhovať z viacerých hľadísk. V prvom rade - bezpečnosť atlétov
- bezpečnosť rozhodcov
- bezpečnosť divákov
pretože počas pretekov i tréningu prebieha súčastne viac disciplín. Problémové sú najmä hody ( oštep, disk a kladivo ).
Ďalej sa musia rešpektovať požiadavky pravidiel. Musia byť dodržané rozmery rozbežísk, dopadísk a podobne. Atléti nemajú byť oslňovaný, rušení priebehom iných disciplín, majú mať možnosť voliť smer rozbehu vzhľadom na vietor ( dvojitá orientácia rozbežísk ) a podobne. Konštrukciu atletickej trate treba teda navrhovať nie len vzhľadom na veľkosť stavebného pozemku, ale aj z hľadiska umiestnenia objektov na technické disciplíny. V praxi sa môžu vyskytnúť ďalšie špecifické podmienky a preto budovanie atletickej trate vyžaduje analýzu konkrétnych podmienok a samostatnú štúdiu. Atletické zariadenia obsahujú:
- športovú chôdzu - skok o žrdi
- beh - vrh guľou
- štafetový beh - vrh loptičkou
- prekážkový beh - vrh oštepom
- skok do diaľky - hod diskom
- trojskok - hod kladivom
- skok do výšky.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?