Atentát na Reinharda Heydricha

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 3574×

Příbuzná témataAtentát na Reinharda Heydricha

Atentát na Heydricha - 60 výročie


Reinhard Heydrich sa narodil roku 1904. Bol nemeckým nacistickým činiteľom, generálom hitlerovskej polície a SS, šéfom RSHA, ktorý bol zriadený roku 1939, aby koordinoval činnosť všetkých represívnych orgánov NDSAP a nacistického nemeckého štátu. Po Hitlerovi bol druhým najmocnejším a najnebezpečnejším mužom nacistického Nemecka. Dňa 27. septembra 1941 bol menovaný zastupujúcim ríšskym protektorom Čech a Moravy. Bol poverený úlohou zlikvidovať národné oslobodenecké hnutie, narastajúce po nacistickom prepadnutí ZSSR. S jeho príchodom začína doba najkrutejšieho teroru za nemeckej nacistickej okupácii, nazývaná heydrichiáda, ktorá bola najviac vystupňovaná po jeho smrti. Heydrich vyhlásil v zemi stanné právo, ktoré vošlo v platnosť hneď 28. septembra 1941. Bolo nazývané tiež krvavý teror a padli mu za obeť stovky vlastencov. Po vlne Heydrichového teroru sa československá exilová vláda pokúsila vzkriesiť domáce vojenské organizácie. V noci z 28. na 29. decembra 1941 pristáli tri paraskupiny vyslané z Anglicka na územie protektorátu. Z nich prvé dve - Silver A a Silver B - mali nadviazať prerušené spojenie medzi Londýnom a domovom a pracovať predovšetkým spravodajsky. Tretí - Anthropoid - dorazil s úlohou najvážnejšou - vykonať atentát na Heydricha. Touto úlohou boli poverení rotmajstri Jozef Gabčík a Jan Kubiš. Čoskoro poznali Heydrichov denní režim, jeho zvyklosti. V zasvätených kruhoch domáceho odboja však už tušili, čo sa chystá, a boli pochybnosti o účelnosti atentátu a obavy z následkov. Londýnska vláda sa k námietkam takmer nevyjadrovala a ministerstvo národnej obrany trvalo na rozkaze, ktorý Gabčík a Kubiš chceli ako vojaci splniť. V stredu 27. mája 1942 sa k zatáčke vtedajšej Kirchmayerovej triedy približovali dvaja cyklisti. Podľa plánu mal Heydricha a jeho šoféra zastreliť Gabčík, Kubiš zostal v zálohe. Ich domáci statoční pomocníci im dávali znamenie tak, ako sa Heydrich blížil k miestu, kde sa mal zastaviť navždy. Zatiaľ čo generál polície schádzal Kirchmayerovou triedou, Gabčík nacvičenými pohyby pripravil k paľbe samopal, ktorý mal ukrytý v aktovke. Odkrytý mercedes v zatáčke, ako predpokladali, spomalil. Gabčík vkročil do jazdnej dráhy a stisol spúšť. Avšak zbraň mlčala. Než sa Heydrich stačil vzpriamiť a vytiahnuť pištoľ, zasiahol Kubiš, ktorý k autu hodil bombu. Potom sa obom podarilo utiecť. Napriek všetkej snahe sa nacistických lekárom nepodarilo Heydricha zachrániť a atentát neprežil. Zomrel 4.

júna 1942. Jeho dočasným zástupcom bol menovaný K. H. Frank. Vyhlásil na území druhé stanné právo a začal schvaľovať prvé popravy. Teror, ktorý okupanti v čele s Frankom rozpútali, nemal do tej doby u nás podoby. Najhroznejším činom bolo vyhladenie obcí Lidice a Ležáky. Pod zámienkou údajného styku dvoch tamojších rodín s páchateľmi atentátu boli muži zastrelení, ženy odvezené do koncentračných táborov a deti dané na prevýchovu. Potom boli vypálené a zrovnané so zemou. Táto akcia vyvolala takmer po celom svete vlnu odporu proti nemeckému fašizmu. Páchatelia atentátu a ďalší československí parašutisti sa zatiaľ ukrývali v kostole Cyrila a Metoda v Resslovej ulici v Prahe. 16. júna sa na okresnej policajnej stanici v Benešove objavil rotmajster Karel Čurda. Napriek tomu, že bol jedným z československých paravýsadkárov, oznámil, že môže dať pokyny k vypátraniu páchateľov atentátu na Heydricha. 18. júna boli parašutisti obkľúčení štyrmi stovkami príslušníkov SS. Dostali príkaz, ktorý nesplnili - chytiť atentátnikov za každou cenu živých. Esesáci zahájili guľometnú paľbu z podkrovia blízkeho gymnázia a z okien obchodnej akadémie. Parašutisti však hájili svoje pozície do posledných síl. Po hrdinskom odpore, chvíľu pred vniknutím gestapa do katakomb, sa zastrelili.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?