Architektúra a kultúrne pamiatky včasného stredoveku

Kategorie: Umenie (celkem: 313 referátů a seminárek)Architektúra a kultúrne pamiatky včasného stredoveku

Románska kultúra (kon. 11. - pol. 13. st.)
- -> nový sloh - románsky - vyrástol v Taliansku
- zákl. zn.:
o krížová a valená klenba
o oblúk (od Etruskov)
o stavby nízke, pôsobia tiesnivo a mohutne
- výzdoba stĺpov - každý stĺp má inú výzdobu
- nízke zvonice (gotické stavby vysoké a štíhle)
- stavalo sa z kameňa stavby ťažké, a preto široké steny (1 - 4 m), aby udržali ťažkú románsku klenbu
- portály (okná a vchody) sa vyzdobovali stĺpmi - dojem perspektívy (vstup)
- stavby plnili aj obrannú úlohu
- väčšina stavieb cirk. charakteru:
o baziliky
- sv. Ambróza v Miláne, Drážovská bazilika pri Nitre
- najskôr 3 loďové (potom aj 5)
- pôdorys: dvojramenný kríž + apsida (bol v nej hlavný oltár, v ostatných výklenkoch bočné oltáre)
- musela mať zvonicu
- zdobené maliarskou a sochárskou výzdobou

o rotundy
- Rotunda v Bíni
- kruhový pôdorys + apsida (výklenok na oltár, vždy je orientovaná na V)
- boli postavené na vyvýšených miestach - plnili aj obrannú funkciu (okno = strieľňa)
- úzke okná, málo svetla
- čakalo sa tu na nepriateľa, hlásil sa odtiaľ jeho príchod

maliarske umenie
- fresky (obrazy zo života svätých) - dekoratívny význam i didaktická úloha (mali poučiť negramotných), výjavy z Biblie i zo života svätých
- nepoznali perspektívu
- strnulosť - svätci znázorňovaní v nehybnej polohe
- náboženské maľby

sochárstvo
- materiál: rôzne druhy kameňa + liate práce, drevorezba
- strnulé, nedosahovalo úroveň antického sochárstva
- sochy oblečené od hlavy po päty, strnulý výraz

Románske stavby na našom území
- Kostol sv. Jiří na Hradčanoch
- Juditin most v Prahe (kamenný, 12. st) - dnes je na jeho zvyškoch postavený Karlov most, dal ho post. Karol IV. v 14. st.
- domy v Zlatej uličke

- na Slovensku máme minimum románskych pamiatok
- v 10. - 11. st. postupné včleňovanie do Uhorska, neustále boje, románsky sloh sa tu neprejavil
- prejavil sa až v neskoršom obd.
- románsky kostolík na Devíne
- Bratislavský hrad
- na námestí SNP pred starou tržnicou sa našli základy románskej stavby - chceli to preskliť, ale nie sú peniaze
- BA - centrum románskej architektúry, najviac rotúnd, málo bazilík
- rarita: najzachovalejší stredoveký hrad v str. Európe - Spišský hrad - jeho zákl. sú románske, svedčia o tom katakomby

Gotická kultúra (14. - 15. st.)
architektúra
- najčast. stav.

materiál: kameň, tehla (ale aj drevo, kov, sklo) => odľahčenie stavieb
- lomený oblúk
- prevýšená a stenčená vnút. klenba
- oporný systém
- aj svetské stavby (nemocnice, tržnice, chudobince)
- mozaiková výzdoba okien

sochárstvo
- výzdoba hlavíc
- samost. figúry na stĺpoch
- sochy a osamostatnili => 3D
- len cirkevné postavy - mučeníci, no socha má výraz
- drapérie - zvlnené rúcha sôch

maliarstvo
- tabuľová maľba - Oltár Majstra Pavla z Levoče

- Dóm sv. Alžbety v Košiciach
- Chrám sv. Víta v Prahe
- Dóm sv. Martina
- veľa gotických stavieb (Miláno, Remeš, Kolín nad Rýnom).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?