Arabská ríša

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 5278×

Příbuzná témataArabská ríša

- islamská obl.
- Arabský pol. - nehostinné podm. - J - obl. Jemena
Z - úzke Z územie Hidžáz - pohraničie, viedla tadiaľ obchodná cesta
- Mekka - -> na hidžaskej obchodnej karovanej ceste, stala sa hl. trhoviskom a strediskom arabských kmeňov - rod. Kurajšovcov
- rod. Kurajšovcov - mocná rod., veľký majetok, obhospodarovala posvätné miesto Arabov - jaskyňa Kaaba - uložený posvätný predmet - čierny kameň (dodnes je v Mekke, meteroid)
- Arabi - polyteisti
- jaskyňa Kaaba - náboženské centrum, korene zjednotenia Arabov, v tomto obd. ešte neboli zjednotení, bolo viacej vládnucich rodín, no obchod viedol k zjednoteniu
- 6. st. - obchodnú cestu napadli , prestala byť bezpečná => muselo prísť k zjednoteniu, aby sa znovu zabezpečila

- 3. tis. = tis. moslimov
- o arabských kmeňoch sa dozvedáme v 6. st.
- žili ešte v prvotnoposp. spol. - základ
- Beduíni (syn púšte) - kočovné kmene, ovce, kozy a ťavy

Mohamed (570 - 632)
- Kurajšovec
- vysoko velebený
- drobný kupec z Mekky
- vystupoval ako prvok jediného boha
- odsudzoval boháčov a úžerníkov ako najväčších hriešnikov
- jeho vplyv rýchle rástol medzi beduínmi a chudobou
- sám seba považoval za priameho pokračovateľa Abraháma, Mojžiša a Ježiša
- narodil sa v Kurajšovskej rod., sirota, vychovával ho strýko
- jedni uvádzajú, že bol nevzdelaný, druhí práve naopak
- 25 r. sa oženil so 40 r. vdovou a rozhodli sa vytv. z Mekky centrum obchodu
- väčšinu nocí trávil na Svätej hore a tam rozjímal, zjavil sa mu archanjel Gabriel, kt. mu povedal, že ej posol boží („Niet boha okrem boha a Mohamed je posol boží")
- Alah - islamský boh, pre človeka nepredstaviteľný („Som, kt. som")
- pri tomto rozjímaní na hore Hira dostal príkaz, aby novú vieru šíril aj za cenu životov, teda aj s mečom v ruke
- džihád - svätá vojna, prikazuje odstrániť tých, kt. nové náboženstvo nechcú prijať
- islam - kto ho prijme, musí sa absolútne podriadiť božej vôli
- moslim - odovzdá sa do božej vôle
- začal toto posolstvo v meste šíriť, no narazil na odpor kupcov, kt. sa obávali takéhoto zjednotenia, to došlo až tak ďaleko, že ->

622 - útek do Mediny
- = prorokove mesto
- musel sem utiecť z Mekky
- Arabi tento dátum považujú za zač. sv. letopočtu = hidžra

- v Medine si získal veľa stúpencov a r. 630 sa mohol vrátiť späť do Mekky a vyhlásiť vieru v jediného boha - Alaha
- r.

632 - zomiera
- po jeho smrti sa Moslimovia rozdelili na 2 vetvy:
Šúni - fundamentalisti, dodržiavajú islam v pôvodnom zmysle
Šíti - miernejší, žena má isté práva
- Suna - kniha o Mohamedových skutkoch

základom novej viery je 5 prikázaní:
1. každý veriaci musí verejne vysloviť vieru v jediného boha
2. 5 krát za deň sa musí Moslim modliť obrátený tvárou k Mekke a pred tým sa musí rituálne očistiť
3. každý veriaci sa musí raz v roku v posvätnom mesiaci postiť celý mesiac, od východu do západu slnka nemôžu jesť ani piť (ramadán)
- spracované v posvätnej knihe islamského náboženstva (Korán) - kniha prorokových (Mohamedových) výrokov, spísaná jeho následníkmi, návod na spôsob života, 114 kapitol (súr) a každá je venovaná určitej obl. života (môžu mať 4 ženy, nesmú piť alko a ani jesť mäso)
4. každý veriaci Moslim aspoň raz za život musí podniknúť cestu do Mekky
5. každý veriaci musí platiť náboženskú daň (zakát), kt. je čisto na podporu chudobných (je každého povinnosť postarať sa o nich)

610 - 632 - Mohamedove zjavenia
- posolstvá
- Mohamed dal zapisovať svoje zjavenia (napr. na pergamen)

- Korán - každý Arab ho musí poznať naspamäť, učia sa ho v škole
- prekladať Korán znamená zrádzať, znesvätiť ho (latinský preklad Biblie z hebrejčiny je zlý a nepresný, Arabi poučení týmto nedostatkom zakazovali prekladať Korán)
- Alah tvorí vš. vrátane človeka, kt. mu je úplne oddaný (za 6 dní stvoril vš.)
- Alah tvorí vš. veci od neba až k zemi
- islamské náb.- pretrvalo bez akýchkoľvek zmien až dodnes
- Satanské verše - autor: Sáhman Raždí, básnik urazil islam, vyhlásili ho za zločinca a hocikde v arabskom svete ho môžu zabiť, je v Anglicku, pod ochrankou, bol aj v Prahe, kde podpisoval sv. knihu, kt. vydalo utajené nakladateľstvo
- fundamentalizmus - najväčší v Iráne, zvrhli Rezú Páhlaviho a moci sa ujal niekto iný, kto vrátil Irán ku vš. islamským zvykom
- nástupcovia po Mohamedovej smrti - kalifovia a územia, kt. výbojmi vytvárali -kalifáty
- arabské výboje v mene šírenia islamu - na V (do Egypta a Európy)
- po páde Egypta ovládla celé S Afriku (Maroko - typický fundamentalizmus)
- z Afriky na Pyrenejský pol. - tam ich v bitke pri Poitiers r. 732 zastavil Karol Martel
- niekoľkokrát neúspešne obliehali Carihrad

Arabský kalifát
- 8. st. prenikli až na Pyrenejský pol. a -> svetová ríša
- št. vlastnil pôdu a zavlažovacie zariadenia
- ranofeudálny št., v kt. sa udržalo otrokárstvo a nevoľníctvo
- od 9. st. sa začal rozpadať - pre nezáujem miestnych feudálov na polit. jednote št. - hl. m.: Bagdad, v 14. st. sa ho zmocnili Turci, kt. sa stali novými nositeľmi islamského vývoja

1492 - Arabi vyhnaní z Pyrebejského pol.


- Ferdinand Aragonský a Izabela Kastilská zničili posl. kalifát v Špan. - Granada

- najväčšia stredoveká ríša, od Atlantického oceánu na Z po Čínu na V
- celá S Afrika a Arabský pol.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?