Anton Rákay Tabu

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 1559×

Příbuzná témataAnton Rákay Tabu

V tomto románe sa odohráva príbeh, ktorého podstatou je riešenie dilemy povedať alebo nepovedať chorému na rakovinu pravdu o jeho chorobe. Teda či vôbec vysloviť to , že má rakovinu.
Príbeh sa začína opisom zasadania ministerskej komisie. Postupne vymenúva členov komisie a to aj tak, že používa výpisy z osobného spisu.
Dôvodom tohto zasadania je proces s primárom pneumoonkologického oddelenia pľúcnej kliniky-Jurajom Petráňom, ktorého rodina Gemerských za samovraždu Ivana Rybára-manžela Dany Gemerskej. Autor v diele využíva aj retrospektívu, aby vlastne čitateľa uviedol do tohto problému.

Ivan Rybár má ísť pracovne na rok do Jemenu a tak musí podstúpiť rutinné vyšetrenia, pri ktorých sa zistí podozrenie na tuberkulózu. Odíde na kliniku, kde je neskôr hospitalizovaný, čo sa mu vôbec nepozdáva. Na izbe leží ešte s jedným pacientom, s ktorým odmieta hovoriť o niečom inom ako o futbale a najmä nie o súkromných veciach. Rozhodne sa preto písať akýsi nočný denník, ktorému sa zveruje so svojimi pocitmi a aj s tým, že žiarli na manželku, aj keď na to nemá žiadny dôkaz. A za túto žiarlivosť sa hanbí. Jeho pobyt na klinike sa stále predlžuje, lekárom absolútne neverí a zožiera sa sebou samým.
Autor dej presúva z tohto denníka už do prítomnosti zasadania komisie. Komisia je zložená z odborníkov, z ktorých sú, ale viacerí ovplyvnení Braňom Gemerským(svokor I.R.), najmä riaditeľ nemocnice Bača. Výsledkom má byť uznanie viny primára Petráňa. Petráň zastáva názor, že určitému typu pacientov sa má povedať pravda o tom , že majú rakovinu. Z tohto dôvodu pôsobí na klinike aj psychologička-Lucia Ivanová, ktorá sa stará o pacientov a vie, ktorý pacient je schponý uniesť pravdu.
Po čase sa zistilo, že Rybár má rakovinu pľúc, ktorá je však operabilná. Primár mu navrhne operáciu, no nepovie mu prečo je potrebná. On ju odmietne a rožčúli sa, no aj tak sa rozhodne o tom popremýšlať a zoberie si tri dni na rozmyslenie. Počas tohto času zanesie svoje snímky inému odborníkovi a ten úplne súhlasí s návrhom operácie. Vráti sa na kliniku, ale aj tak ju odmieta. Nakoniec mu primár aj za prítomnosti Ivanovej povie pravdu, že operácia je potrebná kvôli tomu, že má rakovinu. Pravdu unesie a dokonca sa rozhodne, že pôjde, pretože ešte má pre čo žiť. Má podmienku, že o tom nesmie vedieť jeho rodina. Má ísť do Tatier na operáciu a rozhodne sa ísť ešte za manželkou. Tá však nie je doma a ide za ňou na chatu. Tam ju, ale nájde s iným a v tej chvíli sa mu zrúti svet.

Už nemá prečo žiť tak prečo ísť na operáciu. Rozhodol sa: spácha samovraždu. Čo si zaumienil to aj urobil, no namieste sa nenašiel list na rozlúčku a preto si jeho rodina myslí, že neuniesol pravdu o chorobe.
Aj napriek Gemerského snahám sa komisia, rozhodne uznať Petráňa za nevinného, no zároveň žiada ministra, aby zákazal informovať pacientov o rakovine. Proti rozhodnutiu ostro vystúpi Bača. Do deja však vstúpi Rybárova manželka, ktorá do prípadu vnesie viac svetla. Vystúpi s tým, že primár je nevinný, pretože našla list na rozlúčku, ktorý jej otec schovával, aby zachoval prestíž rodiny a svojej dcéry. V tomto liste je napísané, že si siahol na život kvôli Dane.
Román sa končí tým, že pravda vyjde najavo a Petráň je nevinný. Záver románu vyznieva v prospech toho, aby sa ľuďom hovorila pravda a to aj keď sa máme dozvedieť niečo kruté, v tomto prípade ide o rakovinu.

Hlavné postavy:
Ivan Rybár- inžinier, ktorý sa priženil do známej rodiny. Ide mu najprv len o prácu, neskôr začne uvažovať ako ho táto rodina zmenila na nafúkanca, no v podstate je stále rovnaký ako predtým. Pochopí lekárov a hanbí sa za to ako sa k nim choval. Jediné prečo žije je jeho manželka. Po jej zrade sa cíti byť oklamaný, osamotený no najmä zradený. Radšej by prijal od nej pravdu ako sa to dozvedieť takým spôsobom, a práve vtedy keď ju najviac potrebuje. Podľa mňa je pre neho pravda vzácnosťou, v tomto svete, keď je lepšie byť pokrytcom, a preto je za ňu vďačný a obdivuje preto primára aj psychologičku i keď si to najprv nechcel pripustiť
Juraj Petráň- primár kliniky, na ktorej leží Rybár. Je to čestný a zásadový človek, ktorému ide v prvom rade o dobro pacientov. Klinika sa počas jeho pôsobenia zlepšila. Tiež si cení pravdu a preto si myslí, že pacientom by sa mala hovoriť ich diagnóza. Je to aj veľmi charakterný človek. Vidieť to najmä pri komisii, keď nechce potopiť tunajších chirurgov, aj keby mal na to sám doplatiť
Lucia Ivanová- psychologička na klinike, je Petráňovou priateľkou a taktiež je to čestný a zásadový človek. Je odhodlaná zastať sa Petráňa .
Ján Bača- riaditeľ nemocnice, pretože je bezcharakterný a pochlebovačchce za každú cenu potopiť primára. Ide mu len o to , aby sa rozhodlo tak ako to chce Gemerský
Branislav Gemerský- svokor I.R, riaditeľ podniku, je veľmi vplyvný. V prvom rade chce zachovať prestíž rodiny a dcéry a na iných mu nezáleží, je bezcharakterný pretože sa neštíti obviniť nevinného primára z podielu na samovražde I.R, aj keď vie, že za to nenesie chybu.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?