Anton Pavlovič Čechov Višňový sad

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 4348×

Příbuzná témataAnton Pavlovič Čechov Višňový sad

· Višňový sad: Anton Pavlovič Čechov


AUTOR:
-Bol kritikom meštiactva, veľkým humanistom a veril v budúce šťastie ľudstva
-Jeho tvorbou vrcholí éra ruského realizmu

-Pochádzal z kupeckej rodiny. Od malička musel pracovať, aby mohol študovať. Vyštudoval medicínu a pôsobí ako
lekár.

-Literárna tvorba:
-Zachytáva úroveň vzťahov na konci 19. storočia. Kritizuje ľudí, ktorí odmietajú všetko nové.

Chce nastaviť spolo-
čenské zrkadlo.
-Vo svojej tvorbe zachytil celú plejádu charakterov

-Ako poslucháč medicíny uverňoval krátke prózy v humoristických časopisoch
-Heslo jeho tvorby: „Stručnosť je sestra talentu“
-Krátke prózy:
-Prostredníctvom detailu ( voľbou mena ) dokázal majstrovsky charakterizovať postavu
-Chameleón, Smrť úradníka, Tučný a chudý, Izba číslo 6, …
-Jeho poviedky rozdeľujeme na: humoristické, satirické, lyricko-dramtické, so spoločensko-politickým nábojom
-Drámy:
-Rozvinul v nich lyrizmus a psychologizmus
-Lyrizovaná dráma:
-Málo hrdinov
-Nemajú dejovú líniu, niet tu ostrých zápletiek a tragických vyvrcholení
-Autor sa snaží zachytiť rozpory vnútorným svetom
-Núti človeka sa zamyslieť
-Zobrazoval v nich obyčajný ľudí a odhaľoval vážne spoločenské problémy Ruska
-V jeho hrách dej prebieha ako v živote
-Čajka, Ujo Váňa, Tri sestry, Višňový sad, …


DIELO:
-Dráma, jedna z najlepších autorových trpkých komédií
-Končí sa čas ideálov a začína čas pragmatizmu
-Ide o osud šlachtickej rodiny
-Zachytáva tu úpadok vrchnosti, šlachty … z bohatých sú chodobní, z chudobných sú bohatí
-Autor chce ukázať zápory a klady ruskej spoločnosti:
-Zápory: Nedokážu sa vyrovnať so skutočnosťou, nedokážu si nájsť zmysel svojho života … nástup kapitalizmu
-Klady: Udržiavajú sa v stave

-Smrť sluhu – obraz definitívneho pádu
-Pád dverí – bezvýchodiskovosť, nevedia kam pôjdu a čo budú robiť


POSTAVY:
-Lopachin:
-V minulosti bol nevoľník – nevzdelaný
-Jeho príbuzní nemohli ani len na prah bytu a on má teraz možnosť kúpiť ho
-Podnikavý, zbohatlík, ktorý nevie čo s peniazmi
-Lopachin chce Ranevskej a Gajevovi pomôcť, ale ešte stále k nim cíti úctu, rešpekt
-Myslí si o sebe, že je sprostý
-Nebol egoista, ale výtvor vtedajšej spoločnosti
-Višňový sad bral ako majetok, peniaze

-Ranevská a Gajev:
-Ľudia veľmi naivní, vždy boli bohatí a keď sa dostali do takejto situácie, nevedeli, čo majú robiť
-Boli hrdí a neprijali od Lopachina peniaze
-Gajev jediné čo vedel bolo o biliarde
-Ranevská sa o nič nestarala, všade rozhadzovala peniaze. Hovorila, že na tom záleží, ale na druhej strane všetko
rozpredala. Bola márnotratná, ľahkomyselná, naivná, tvrdohlavá, psychologicky labilný typ. Rada sa zabávala, bola
ako dieťa, potrebovala niekoho, kto by sa o ňu staral
-Višňový sad im pripomínal detstvo, rodičov a Ranevskej syna. Bolo to pre nich najkrajšie miesto na svete, veľa ci-
tových väzieb. Ranevská tu videla matku, Gajev zase otca
-Na rozdiel od Lopachina mal Višňový sad pre nich citovú hodnotu

-Trofinov:
-Tváril sa, že mu na ničom nazáleží
-Do 30. rokov chodil do školy
-Bol plný ideálov a trochu naivný
-Vysníval si predstavy a čakal, kedy sa splnia
-Pohŕdal láskou; hovorí, že je nad láskou, ale pritom je pod ňou
-Kriticky sa stavia k spoločnosti
-Reprezentuje iné stavy než Ranevská a Gajev

-Aňa:
-Pochádzala so šlachtickej rodiny
-Mala rada matku, bola veselá, vzdelaná, inteligentná, chcela v živote niečo dosiahnuť, nebola žiadna naivka
-Uprednostňovala vzťahy medzi ľuďmi než majetok
-Dokázala sa kriticky pozrieť na Ranevskú i Gajeva
-Bola aj realistický i romantický typ.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?