Antická literatúra

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 11370×

Příbuzná témataAntická literatúra


ANTICKÁ LITERATÚRA:
- súhrný názov pre grécky a rímsky starovek
- Atická literatúra najstaršou a a najvýznamnejšou epochou Európskej tvorby
- Antická literatúra sa delí na Grécku a Rímsku
GRÉCKA LITERATÚRA:
- najstaršie Homérové a Hesiodové básne
- eposy: Ilias a Odysea
- Ezopové bájky - vystupujú bohovia a konajú ako ľudia
- bájka je literárny útvar, namiesto ľudí vystupujú zvieratá a rastliny, ktoré sa správajú a konajú ako ľudia
- Grécka lyrika - zov slova lyr (hudobný nástroj), pôvodne označovala len tie piesne, ktoré spevali so sprievodom lýri
- predstavitelia - Akaoir, Anakreon, Sepfo
- Sepfo písala citovo úprimnú poéziu, po nej aj pomenovaný ostrov Lesbos, niektorý označujú je poéziu za neprístojnú
- Na Lesbose - Dom múz, kde učila ženy umeniu
- zachovala sa Óda na Afroditu ( Sepfo )
ILIAS A ODYSEA:
- pavdepodobný autor je Homér - slepý otrok (Grék)
- spevák
- rodisko - neznáme
ILIAS:
- z gréckeho slova Ilona - Trója
- epos o Trójskej vojne, 24 spevov, 16 000 veršov
- príčinou vojny - únos krásnej Heleny, manželky Spartského kráľa Menelea
- uniesol je Paris, syn Trójskéh kráľa Kriama
- Spartský kráľ Menelaus s Agamenonom z organizoval odvetnú výpravu proti Tróji
- tento epos opisuje 51 dní posledného roka vojny
- epos končí súbojom Achylesa a Hektora, vyhral Achyles
- nakoniec Paris zabil Achylesa
ODYSEA:
- 24 spevov, 12 111 veršov, odohráva sa po skončení Trójskej vojny
- návrat Odysea po vojne, 10 rokov putoval
- Odyseova žena Penelopa verne čakala na Odysea a odmietala všetkých jej nápadníkov
- Telema išiel hľadať Odysea - zažil množstvo dobrodružstiev, napríklad putovanie podsvetím
- nakoniec Odyseus prichádza po destatich rokoch domov preoblečený za žobráka
GRÉCKA DRÁMA:
-grécka dráma na rozdiel od súčasnej si zachovala slova, hudbu a tance, iba dialógy sa recitovali
- súčasťou gréckej drámy - zbor, ktorý spieval a tancoval
- vystupovali iba muži, hrali aj ženské úlohy - vystupovali v maskách
- hercov bolo málo
- v Gréckej dráme - obľúbené najmä tragédie - najhodnotnejšie v Grécku
- tragédia je dramatický žáner, je obrazom boja človeka s nepriateľskými silami, človek v boji hynie
- do osudu človeka častokrát zasahujú aj bohovia
- nepriateľské sily - spoločné predsudky, nespravodlivosť , útlak
- hrdinami antickej tragédie boli nadpriemerný ľudia
- Tragédie: Aischylos - Pripútaný Prométeus, Sofokles - Antigona, kráľ Oidipus, Euripides - Medea, Tifénia v Tauride
ANTIGONA:
- útvar - tragédia
- kompozícia - na začiatku prológ na konci epilóg
- postavy - hlavná postava Antigona, dcéra Tébského kráľa Oidipa (mala dvoch bratov a jednu sestru: Eteoklesa, Polineika a Ismenu)
- Polyneikos proti Tébam a vyhlásený za vlastizradcu
- Eteokles bránil Tébi a vyhlásený za hrdinu
- Antigona porušila Kreónov príkaz a dôstojne pochovala Polyneika
- Kreón ju potrestal tým, že ju zamurujú
- Kreón - nový kráľ v Tébach, Antigonin strýko, neúprosný a krutý vládca, nedbal na názory druhých ani na zvyklosti predkov
- mal syna Haimona a ženu Euridiku
- Haimon - nielen syn Kreóna, ale aj milenec Antigony, odvážny človek, prosil otca, aby ešte zvážil svoje rozhodnutie o Antigone a nech ju oslobodí, ale Kreón nedbal na jeho slová
PROLÓG:
- proti Tébam tiahne Polyneikos a jeho brat ochraňuje Eteokles ich zase obraňuje
- obaja bratia v tomto boki padnú
- Eteokles ako hrdinský obranca a Polineikos ako vlastizradca
- Kreón zakáže pochovať Polineika, čo pre grékov bola veľká potupa pre celú rodinu.
1. DEJSTVO:
- Kreón rozhodne, že Eteokles bude dôstojne pochovaný a Polyneikos hodení vlkom
- oznámenie, že niekto porušil jeho príkaz
2. DEJSTVO:
- Antigona bola obvinená, lebo Pochovala Polyneika
- Antigona sa necítila vinná, lebo dal príkaz, ktorý nemôže vydať žiaden smrteľník
- trest - zamurovanie
3. DEJSTVO:
- Haimon predstúpi pred otca a odhovára ho od trestu pre Antigonu, ale jeho snaha bola marná
4. DEJSTVO:
- privádzajú Antigonu do hrobky a plačom sa lúči s životom
5.

DEJSTVO:
- veštec oznámi Kreónovi, že bohovia niesú spokojný s jeho trestom pre Antigonu, a tak išiel vypustiť Antigonu, ale nájdu ju tam už mŕtvu, spáchala totiž samovraždu
EPILÓG:
- posol prináša správu, že Antigona je mŕtva
- Kreón vchádza do hrobky - Haimon objíma mŕtvu Antigonu
- Haimon v nenávisti voči svojmu otcovi, ho chcel zabiť, ale nakoniec Haimon sa sám prebodne mečom
- Kreónová manželka Euridika, tiež spácha samovraždu, kvôli žialu nad strátou syna
- Kreón veľmi smútil nad strátou najbližších - najviac potrestaný
RÍMSKA LITERATÚRA:
- nadväzuje na grécku literatúru
- Dráma - Titus Macsius Plantos písal komédie (napísal ich 21)
- námety čerpal z každodenného života ľudí
- dej sa odohráva v gréckom prostredí
- najznámejšia komédia, komédia o hrnci, ňou sa inšpiroval Moliére v diele Lakomec
- Epika - rozvoj rečníctva a dejepisectva
- najväčším rečníkom Marcus Július Cicero, bol rétorom a politikom, napísal dielo o štáte
- v dejepisectve vynikal Gaius Július Cézar, najväčšie zápisky o vojne v Gálii
- Marcus Aurélius napísal Myšlienky k sebe samému
- Poézia - Horácius, najznámejšie dielo ódy Satiry a Listy
- vo viacerých básňach vystupuje sám autor ako kňaz múz a chce zasvätiť mladú generáciu do tajov spoločenstva
- vystrihá mladých pred túžbou po majetku, peniazoch, egoizmom, pýchy...
- v diele Satiry Horácius poučuje ľudí ako žiť a ako sa stať šťastným
- v diele Listy zobrazuje seba ako človeka, ktorý sa dopúšťa chýb a hľadá životné cesty, pri ktorých sa dopúšťa aj chýb
- Pubicius Vergilius Maro - pastierské idyly Bucolica a Geordica, život pastierov- inšpiroval sa Ján Hollý
- epická báseň Aeneas - autor tu stvárnil povesť o Trójskej vojne a Aeneovi
- putuje rovnako po svete ako Odyseus
- Aeneasova úloha - založiť novú vlasť, založiť si rodinu, nakoniec sa mu to podarí
ORFEUS A EURIDIKA:
- Orfeus a Euridika sú manželia
- Euridiku však pohrýzala zmija a zomrela
- Orfeus ju veľmi miloval, preto išiel za ňou do podsvetia a prehovára Hádesa, aby mu Euridiku vrátil
- Hádes súhlasil, ale mal podmienku, že cestou z podsvetia sa za ňou nesmie obzrieť
- Orfeus však sľub opruší a Euridika sa opäť vrátila do podsvetia
- Orfeus bol veľmi smutný a prehováral Chárona, aby ho previezol naspäť do podsvetia
- ten však nesúhlasil a Orfeus sa musel vrátiť domov sám bez Euridiky.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?