Antická grécka literatúra

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 9440×

Příbuzná témataAntická grécka literatúra

1. ranné obdobie (archaické)

EPOS: 1.hrdinský (bohatiersky)
2. národný
Autor v eposoch je nestranný (objektívny). Zameriava sa na opis zovňajška. Používa sa viazaná reč. Časomiera-rytmus založený na striedaní dlhých a krátkych slabík.
3 znaky eposu: 1. propozícia -
2. invokácia – vnímanie bohov
3. inmediasrez – priame vpadnutie do deja
Homér
Diela: eposy Ilias a Odysea
Ilias: má skoro 16000 veršov usporiadaných do 24 spevov
- dej zachytáva 51 dní 10 ročnej Trójskej vojny, základ tvorili báje a piesne o Trójskej vojne. Trójska vojna vznikla tak, že syn trójskeho pána Paris uniesol gréckemu kniežaťu Menealovi Helenu – najkrajšiu ženu na svete. Najlepší grécki bohatieri sa vypravili k Tróji. 9 rokov obliehali Tróju nadarmo. Blížil sa 10-ty rok vojny, kedy sa podľa veštby mala vojna skončiť. Najkrajším a najudatnejším gréckym hrdinom bol Achilles. Jemu zobral hlavný vojvoda krásnu zajatkyňu. Achilles sa urazí a odmieta bojovať. Achillov priateľ Patrokles ho prosí, aby mu požičal svoje brnenie a zbrane. Zoberie si ich a ide zaňho bojovať. Keď ho uvidia Trójania, zutekajú za hradby, ale Hektor, trójsky veliteľ, Patrokla zabije. Achilles sa nahnevá a zabije Hektora, jeho mŕtvolu vláči po hradbách. Nakoniec na prosbu Hektorovho otca, starého Priama, vydá mŕtvolu. Vojna sa skončí porážkou Trójanov.

Odysea:
- dej zachytáva 41 dní 10 ročného putovania Odysea. Odyseus príde na ostrov krásnej Kalipso, kde strávi 7 rokov. Napokon ho more zanesie k Fajákom, ktorí ho dopravia na rodný ostrov Itaku. Doma má jeho žena Penelopa veľa nápadníkov. Nútia ju, aby sa za jedného z nich vydala. Ona si dá podmienku, že sa vydá, až došije šaty. Všetko čo cez deň ušije, v noci vypára. Odyseus prichádza domov v prestrojení za žobráka, aby zistil, či je mu žena verná. Pytači ho urážajú. Penelopa ho nespoznáva, rozpráva sa s ním o tom, ako túžobne očakáva muža. Na druhý deň pytači opäť nútia Penelopu, aby sa vydala, pretože odhalia trik s páraním. Ona povie, že sa vydá za toho, kto napne Odyseov luk. Nik okrem žobráka ho nenapne a Penelopa v žobrákovi spozná Odysea. Odyseus sa pomstí za všetky urážky a všetkých pobije. BÁJKY

Ezop – najväčší bájkar
Ezop bol starý škaredý otrok. Rozprával bájky, ktoré zobrazovali ľudské vlastnosti alebo činy, ale nevyhýbali sa ani kritike celej spoločnosti. Každá jeho reč bola poučením, ktoré „učilo aj mudrcov“.

Písal vo svete zvierat a rastlín, kde zvieratá rastliny majú ľudské schopnosti a vlastnosti. Bájky:
Krab a jeho mať – Nemali by sme kritizovať iných zato, začo nemôžu.


OSOBNÁ LYRIKA

Písali ju: Anakreon, Alkaios, Archilochos, Sapfo
Téma: priateľstvo, víno, láska, vojna

Sapfo - žena, z jej tvorby sa zachovali len zlomky a jediná celá báseň Óda na Afroditu.

2. Klasické obdobie
GRÉCKA DRÁMA

Grécke umenie sa rozvíja v období aténskej otrokárskej demokracie. Začína sa podporovať telesný aj duševný rozvoj človeka. TRAGÉDIA – Aischylos, Sofokles, Euripides
KOMÉDIA – Aristofanes
Znaky gréckej drámy: spojenie slova, hudby a tanca. Dialógy sa recitujú. Všetko hrá, režíruje a spieva jeden človek. Neskôr Aischilos priviedol aj druhého herca. Viedli sa dialógy, ozdobuje sa scéca a používajú sa kostými. Za čias Perikla sa dráma stáva umením pre všetkých, lebo každý dostal peniaze za to, že bol na vystúpení. (jednota miesta a času)


Sofokles (najznámejšie-Antigona, Kráľ Oidipus)
-Antigona – môžeme (to dielo) prirovnať k operete
Námet: (miesto a čas)-celý dej sa odohráva pred kráľovským palácom v Tébach
v mýtickej dobe, 2-3 dni za vlády Kreonta .
Téma: Osudy Antigony a jej bratov. Tragédia kráľovského rodu a zobrazenie
konania osudových chýb.
Idea: „Kto poruší božské zákony, čaká ho trest.“ Zobrazenie konfliktu medzi
mocou a mocenskými zákonmi a mravnými princípmi a nepísanými
božskými zákonmi.
Postavy: Antigona: dcéra tebského kráľa Oidipa. Je ľudská, smelá, , nebojácna,
odvážna, pobožná, hrdá.
Haimón: Najmladší syn Kreonta, Antigonin snúbenec. Kreón: nový kráľ Téb, Antigonin strýko. Je krutý, neľudksý,
samoľúbi, tvrdohlavý.
Isména: Antigonina mladšia sestra. Je bojazlová, starostlivá.
Eteokles: Brat Antigony. Bol pochovaný podľa mravov.
Polyneikes: Brat Antigony. Mal zakázaný mravný
pohreb.
Euridika: Kreontová manželka.
Teiresias: veštec, sprostredkovateľ medzi bohmi
a ľuďmi.
Náčelník zboru: Pôsobí ako Kreontov poradca.
Zbor tébskych starcov, prvý a druhy posol
Konflikt: Medzi Antigonov a Kreontom
Dej:
Prológ: Polyneikes a Eteokles sú bratia Antigony a Ismény, ktorí bojujú o vládu v rodnom meste. Keďže Polyneikes si chce mesto získať násilím, vtiahne do mesta s vojskom, je vlastizradcom.

Bratia sa v súboji navzájom zabijú a ich nástupca Kreón zakáže (pod hrozbou zamurovania v skalnej hrobke zaživa) pochovať Polyneika. Tento rozkaz neuposlúchne Antigona, ktorá chce brata podľa božích zákonov pochovať. Najprv sa snaží nahovoriť aj svoju sestru Isménu, no keď sa jej to nepodarí, rozhodne sa konať na vlastnú päsť.
1.Dejstvo: Kreón, dal slávnostne pochovať Eteokla, ale pod trestom smrti zakázal pochovať Polynejka. Napriek zákazu sa Antigona, ktorú od tohto činu odhovára sestra Isména, rozhodne pochovať svojho brata. Usudzuje, že si treba viac vážiť odveké božské zákony, ktoré prikazujú postarať sa o pohreb príbuzných, než ľudské prikazy.
2.Dejstvo: Antigonu prichytia pri čine a Kreón, obraňujúci svoju vladársku moc, ju rozkáže za živa pochovať. Antigona nič nepopiera a je pripravená zomrieť. Považuje svoj čin za hrdinský. Isména sa snaží sestru zachrániť, ale aj ona je obvinená a obidve ženy odvádzajú.
3.Dejstvo: Za Kreontom prichádza syn, Haimón, s ktorým je Antigona zasnúbená a snaží sa ho odradiť od vykonania rozsudku:
„ Celé mesto ľutuje to dievča. Nikomu sa nepáči, že ona, má biedne zhynúť za svoj slávny skutok! Nebuď teda ďalej presvedčený, že je správne iba to, čo povieš ty, a iné nič! Ten, kto si myslí, že len sám je rozumný, že jedine on má dar jazyka a ducha, býva obyčajne prázdny. Nuž povoľ radšej, pozmeň ten svoj krutý rozsudok!“ Kreón je neoblomný. Nakoniec ale omilostí Isménu, no trest pre Antigonu ponechá.
4.Dejstvo: Antigonu odvádzajú v svadobných šatách do kamennej hrobky. Ona narieka a prirovnáva svoj osud k osudu Tantalovej dcéry, ktorá v podobe brečtanu vrástla do skaly. Ľutuje svoju mladosť a smúti za neprežitými dňami, o ktoré je pripravená. Prosí Téby a jej obyvateľov o účasť na jej nespravodlivej smrti. 5.Dejstvo: Za Kreontom prichádza veštec Teiresias. Bohovia mu nechceli priať obetu. Príčinou ich nepriazne k Tébanom sú Kreontové bezbožné skutky. Kreón si najprv myslí, že veštcovi ide len o zisk, ale nechce si znepriateliť bohov, a tak ruší svoje príkazy. Rozkáže pochovať Polynejkovo telo a sám ide pre Antigonu do hrobky.
Epilóg: Do paláca prichádza posol so smutnou správou. Kreón prišiel neskoro. Antigona sa obesila na závoji a pred otcovými očami sa vzápätí prebodol Haimón. Keď to počula Eurydika, Haimónová matka, šla k oltáru a prebodla si srdce. Pred smrťou ešte oplakala oboch mŕtvych synov a prekliala Kreonta. To bol trest, ktorý stihol vládcu Téb, lebo si nevážil božských a ľudských zákonov.

Antigona – moralný víťaz

3. Helenistické obdobie

- bukolická poézia

4. Rímske obdobie

- tvorba životopisov.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?