Anotace - změny

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Anotace - změny

ECO znamená Engineering Change Order, neboli příkaz ke změnám ve schematickém výkresu (či na desce plošných spojů). Protože ke změnám ve schematickém zapojení i na deskách plošných spojů dochází velmi často, je proto důležité tyto změny sledovat, evidovat a ujistit se, že změny ve schematu byly promítnuty i na desku a naopak! PADS PCB a LOGIC tento důležitý úkol splňují naprosto spolehlivě. PADS ECO systém zaručuje, že každá změna ve schematu se promítne na desku a naopak, takže deska i schema budou vždy elektricky shodné!
ECO povel je IN/OUT menu a má dvě další možnosti:
- TO PCB (F1) přenáší změny dopředu (ze schematu na desku = Forward Annotation),
- FROM PCB (F2) přenáší změny dozadu (z desky do schematu = Backward Annotation).

PŘENOS ZMĚN DO DESKY (Forward Annotation)
Povel TO PCB (F1) porovná současný schematický výkres a poslední uložený výkres na disku a zanamená všechny rozdíly mezi nimi. Tyto rozdíly jsou přeneseny do databáze desky plošných spojů v podobě seznamu změn ve schematu, které mohou být použity k automatickému provedení potřebných změn na desce spojů. Mezi takto přenášené změny patří:
- přidaná součástka,
- ubraná součástka,
- přidaný spoj,
- ubraný spoj,
- přejmenování spoje,
- přejmenování označení součástky,
- změna typu součástky.
Abychom si ukázali, jak se změna ve schematickém výkresu přenese na odpovídající desku, provedeme několik změn ve schematu 1STLOOK, jehož odpovídající deska je rovněž pojmenována 1STLOOK (je již uložena na disku s tímto programem).
Jsme ve schematu 1STLOOK:
1) Vymažeme tranzistor Q1 a Q6 a všechny spoje k nim.
2) Okopírujeme Q4 a umístíme tam, kde byl Q6 jako Q1.
3) Spojíme Q1 vývod B na U22 vývod 5. Potom spojíme Q1 vývod C na R3 vývod 1.
4) Přidáme součástku R1/8W (odpor 1/8W) a pojmenujeme ji R13.
5) Spojíme Q1 vývod E na R13 vývod 1, zatímco vývod 2 od R13 spojíme na Q4 vývod B.
6) Použijeme EDIT TEXT (F4) a definujeme hodnotu odporu R13 na 2K. Použijeme přitom THIS PART (F1) = pouze tato součástka.
7) Přejdeme na stránku č.

2 a vymažeme součástku U9.
Jakmile máme tyto změny ve výkresu 1STLOOK provedeny, můžeme začít generovat příkaz ke změnám = ECO, který námi provedené změny zjistí a přenese do databáze desky spojů:
1) Vybereme IN/OUT (F1), potom ECO (F6) a dále TO PCB (F1).
2) Na komunikační řádce se objeví výzva k zadání jména schematu či ASCII souboru, se kterým se má zobrazený schematický výkres porovnat:
Schematic or ASCII file to compare with:
Napíšeme:
1STLOOK .
Zobrazené schema se změnami se bude nyní porovnávat s původním schematem (stejná jména) uloženým na disku.
3) Nyní jsme vyzváni k zadání jména souboru, do kterého se změny zapíší. Napíšeme třeba:
REV1 .
4) Program se ptá, jestli chceme přepsat soubor se stejným jménem, který již na disku je (pokud tam již je!):
Overwrite File c:PADSDEMOLOGFILREV1.ECO} Y/(N).
Naše odezva bude YES (F1). PADS LOGIC nyní porovná schema v paměti (zobrazené schema) s původním schematem na disku a vytvoří záznam o rozdílech v souboru REV1.ECO. PADS LOGIC potom ukončí činnost a zobrazí zjištěné rozdíly.
5) Po shlédnutí seznamu změn ve schematu stiskneme jakékoliv tlačítko klávesnice (Press any key to continue). PADS LOGIC se vrátí zpět.
6) Abychom si mohli prohlédnout vlastní soubor REV1, použijeme opět ALT-9 tlačítka k zobrazení ASCII souborů a napíšeme jméno souboru:
REV1 .
Tento soubor může být nyní využit jak v PADS-PCB, tak i v PADS-2000 programu pro návrh desky spojů k automatickému provedení změn na desce!

PŘENOS ZMĚN DO SCHEMATU (Backward Annotatian)
Povel FROM PCB (F2) přenáší změny provedené na desce plošných spojů do schematu. Tyto změny jsou omezeny na záměnu vývodů hradel, záměnu hradel a změnu označení součástky. Těmto změnám přenášeným z desky spojů zpět do schematu se říká "Back Annotation".
Za účelem ohodnocení programu byl již vytvořen soubor změn na desce spojů, který je uložen pod jménem RENAME.ECO a kterým provedeme příslušné změny ve schematu 1STLOOK:

1) Natáhneme do paměti znovu schema 1STLOOK. Nemůžeme použít schema 1STLOOK které je již zobrazeno, protože toto obsahuje změny, které jsme tam provedli kvůli přenosu změn do desky!
2) Povelem ECO (F6) vstoupíme do nového menu.
3) Vybereme FROM PCB (F2) povel a na vyzvání na komunikační řádce napíšeme jméno ECO souboru z desky:
RENAME.ECO .
4) Na vyzvání z komunikační řádky napíšeme jméno souboru, kde se mohou ukládat chybová hlášení v případě, že PADS LOGIC nemůže správně provést požadovanou změnu. Jako jméno tohoto souboru použijeme na př.:
ERR .
5) Program nyní čte seznam změn provedených na desce a automaticky provádí potřebné měny ve schematu. V našem případě dochází k přejmenování všech součástek.
6) Pokud bychom potřebovali vidět vlastní ECO soubor, potom použijeme povelu ALT-9 a napíšeme jméno souboru:
C:PADSDEMOFILESRENAME.ECO.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?