Angličtina Verb patterns and multi-verb words

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 8206×

Příbuzná témataAngličtina Verb patterns and multi-verb words


Verbs + -ing
Like- mať rád
Love- milovať
Adore- zbožňovať
Enjoy- zabávať sa
Prefer- dávať prednosť
Hate- nenávidieť
Can’t stand- nemožno vystáť
Don’t mind- nevadiť
Finish- dokončiť
Look forward to- tešiť sa

Verb + to + infinitive
Agree- súhlasiť
Choose- vybrať (si)
Dare- odvážiť sa
Decide- rozhodnúť sa
Expect- očakávať
Forget- zabudnúť
Help- pomôcť
Hope- dúfať
Learn- učiť
Manage- viesť
Need- potrebovať
Offer- ponúkať
Promise- sľúbiť
Refuse- odmietnuť
Seem- zdať sa
Want- chcieť
Would like- rád by
Would love- rád by
Would prefer- radšej by
Would hate- nerád by

Verbs + somebody + to + infinite
Advise- poradiť
Allow- dovoliť
Ask- pýtať sa
Beg- naliehavo žiadať
Encourage- povzbudiť
Expect- očakávať
Help- pomôcť
Need- potrebovať
Invite- pozvať
Order- prikázať
Remind- pripomenúť
Tell- povedať
Want- chcieť
Warn (+ not)- varovať
Would like- rád by
Would love- rád by
Would prefer- radšej by
Would hate- nerád by

Verbs + somebody + infinitive (no to)
Let- dovoliť, nechať
Make- robiť
Help- pomôcť

Verbs + -ing or to + infinitive
(with no change in meaning)
Begin- začať
Start- začať
Continue- pokračovať

Verbs + -ing or to + infinitive
(with change in meaning)
Remember- spomenúť si
Stop- prestať
Try- snažiť sa
Multi-word verbs
Bring up- vychovávať
Bring up- spomenúť v rozhovore
Carry on- pokračovať
Drop out- nedokončiť (školu)
Fall out- pohádať sa
Get on with- vychádzať s niekym
Get over- prekonať chorobu
Give up- vzdať sa, prestať
Go through- prejsť
Grow up- vyrásť
Look after- postarať sa
Make up- vynajsť, vymyslieť
Make it up- spriateliť sa
Pick up- pochytiť niečo
Put off- odložiť (stretnutie)
Be taken aback- byť prekvapený
Take after- podobať sa
Turn out- ukončiť
Take over- mať pod kontrolou
Sort out- vyriešiť
Put out- uhasiť (oheň)
Fill in- doplniť
Find out- zistiť (informáciu)
Try on- skúšať na seba
Try out- vyskúšať (liek)
Bring up- vychovať
Clear up- vyčistiť
Take aback- vrátiť späť
Put away- odložiť niečo hmotné
Look up- hľadať informácie
Look out- byť opatrný

State verbs
Thinking and opinions:
Believe, think, understand, suppose, expect,
Agree, doubt, know, remember, forget, mean
Imagine, realize, deserve, prefer
Emotions and feeling:
Like, love, hate, care, hope, wish, want, admit
Having and being:
Belong, own, have, possess, contain, cost, seem
Appear, need, depend on, weigh, come from
Senses:
look, hear, taste, smell, feel
Like:
What is she like- ako vyzerá (vlastnosti)
How is she- ako sa má
What does she look like- ako vyzerá.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?