Angličtina Nepravidelné slovesá

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Angličtina Nepravidelné slovesá

Slovensk.Prítomný	Minulý	Predprítomný
bežať run ran run
bojovať fight fought fought
byť be was been
cítiť feel felt felt
čítať read read[red] read[red]
dať give gave given
dostať get got got
držať keep kept kept
hovoriť speak spoke spoken
chytiť catch caught caught
ísť go went gone
jazdiť drive drove driven
jazdiť ride rode ridden
jesť eat ate eaten
konať do did done
kradnúť steal stole stolen
kupovať buy bought bought
letieť fly flew flown
mať have had had
minúť speand spent spent
mislieť think thought thought
môcť can could been able
najsť find found found
nosiť wear wore worn
opustiť leave left left
písať write wrote written
piť drink drank drunk
platiť pay paid paid
plávať swim swam svum
počuť hear heard heard
položiť put put put
poslať send sent sent
povedať say said said
povedať teel told told
predávať sell sold sold
priniesť bring brought brought
prísť come came come
rásť grow grew grovn
robiť do did done
rozumieť understand understood understood
sedieť sit sat sat
spadnúť fall fell fallen
spať sleep slept slept
spievať sing sang sung
stať sa become become become
stáť cost cost cost
stáť stand stood stood
stavať build built built
stratiť lose lost lost
stretnúť meet met met
strihať cut cut cut
učiť sa learn learnt learnt
udrieť hit hit hit
vedieť know knew known
vidieť see saw seen
vyhrať win won won
vyrobiť make made made
zabudnúť forget forgot forgotten
začať begin began begun
zlomiť break broke broken
zavrieť shut shut shut
zobrať take took taken
zobudiť wake woke woken
zvoliť choose chose chosen


(v hranatých zátvorkách [] je uvedená výslovnosť).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?