Anglické predložky - prehľad

Kategorie: Angličtina (celkem: 879 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 34958×

Příbuzná témataAnglické predložky - prehľad


PREDLOŽKY

Place and direction
Umiestnenie, poloha

V konkrétnych budovách
a) Permanentne AT at school
b) "na návšteve" IN in the hospital


V budovách všeobecne, vo in the sky craper
vymedzených priestoroch IN in the room
v šatách, zväzujúcom nástroji in the dress

NA veľkých priestranstvách in the wood
( štáty, lesy, regióny … ) IN in Slovac Republic
priestor, ktorému nevidíme in desert Sahara
hranice

NA ploche, ktorej vidíme koniec ON on the roof, on the beach
Poschodí ON on the floor

NA spoločenskej akcii AT at the party, at the concert

VOVNÚTRI (priestoru) IN in the box
INSIDE inside the room
VEDĽA ( nejakého objektu) near, next to, by, about, around
( popri, poniže, povedľa) beside ( synonymá, ktoré vyžadujú predmet)

PRED konkrétnym objektom in front of in front of school
ZA konkrétnym objektom behind behind the wall
MEDZI viacerými objektmi among among the dancers
Dvoma objektmi between between two blocks

NAD určitou úrovňou
- konkrétne over over water
- abstraktné( čas, úroveň above above 1500m.
fyzikálne veličiny)
POD určitou úrovňou
- konkrétne under under the water
- abstraktné below 2 C below O
ADRESY
Kompletná ulica AT at 2, Tomášiková street
Iba ulica IN in Tomášikova street

Pohyb, smer
Ísť
K alebo do budovy TO to the cinema
Do uzavretého priestoru INTO into post
Ak ide o výsledok IN put it in fridge
Naprieč priestranstvom ACROSS across the field
Cez priestor THROUGH trough the full field
Na plošinu, plochu ONTO onto the roof
Ponad OVER bridge over the river
Popod UNDER go under cables
Pozdĺž určitého objektu ALONG along the street

Odkiaľ?
Otázka na smer +odpoveď FROM from that direction

Pohyb dopravnými prostriedkami
< 4 kolesá ON on the horse
ostatné BY by the train
lode ON on the ship
Výnimky
Ísť po moste over the bridge
Malé lode , člnky in the boat
Na vrchole
- výškovo on the top
- hodnôt at the top

ČAS
Presné určenie času
AT AT 7:30
Present/moment
Midnight
The end
The beginning

IN the morning
The afternoon
The evening
In six days
In large period
+ letopočty

ON 7th September
Monday
Výnimky
At night, at the age of, at weekend
SVIATKY at Christmas ( všetky 3 dni )
At New Year´s Eve ( Silvester a Nový rok )
Ale !!! keď je ibas jedno dňový sviatok, použijeme ON
V spojení s
Next, that, last, one, this, any, some, each, every, all, single
Sa predložky nepoužívajú!!!

Približné časové údaje, intervaly
Okolo nejakého dátumu alebo around 7 o´clock
Časového údaju about
Od tej doby since perfektá
From __ on väčšinou všetky časy

Do tej doby in a week
Before univerzálne
By zastaví sa činnosť
Till bude prebiehať aspoň do
Until daného momentu

V tom intervale inside two hours
Between 3 and 4pm
In two days
Počas obdobia
( na určitú dobu ) for certain time
during
by walking down
over last month

Potom, súslednosť
( na koci iného obdobia ) after sunset
past sunset

in time = on time
on Monday morning.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?