André Marie Ampére životopis

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 21. ledna 2007
  • Zobrazeno: 2023×

Příbuzná témataAndré Marie Ampére životopis

André Marie Ampére sa narodil 22. januára 1775 v Polémieux pri Lyone. Už ako štrnásťročný chlapec s veľkým nadšením prečítal všetkých dvadsať zväzkov francúzskej encyklopédie Diderota a d Alemberta, ktoré v ňom vyvolali záujem o prírodné vedy, matematiku a filozofiu. Venoval sa najmä štúdiu botaniky, chémie, fyziky a matematiky, ako osemnásťročný ovládal okrem latinčiny aj taliančinu a gréčtinu.
V roku 1801 sa stal profesorom fyziky v centrálnej škole v meste Bourg a od roku 1805 už pôsobil na polytechnickej škole v Paríži. V tých časoch veľa pracoval v oblasti matematiky. Uverejnil celý rad vedeckých prác a teórií pravdepodobnosti, o aplikovaní vyššej matematiky na problémy mechaniky a o rôznych problémoch matematickej analýzy. Za vedecké práce v teórii diferencionálnych rovníc ho v roku 1814 vymenovali za člena Inštitútu ( vedecká ustanovizeň, s ktorej neskôr vznikla francúzska akadémia vied ) a v roku 1824 za profesora experimentálnej fyziky na Collége de France.
Najvýznamnejšie Ampérové práce však pochádzajú z oblasti fyziky. V roku 1820 upútal pozornosť fyzikov Oerstedom objavený úkaz pôsobenia el. prúdu na magnetku. Ešte v tom istom roku Ampére oznámil na zasadnutí Akadémie svoje nové objavy v tejto oblasti. Predovšetkým oznámil, že na určenie odchýlky severného pólu magnetky nachádzajúcej sa pod vodičom z el. prúdom stanovil tzv. pravidlo palca, ktoré sa v princípe dodnes používa ako tzv. pravidlo pravej ruky. Starostlivé experimentálne a teoretické výskumy vzájomného pôsobenia el. prúdu a magnetu priviedlo Ampéra k objaveniu vzájomného pôsobenia el. prúdov a k vysloveniu prvej teórie magnetizmu. K tejto teórii Ampére poukázal na spojitosť medzi magnetizmom a el. prúdom ako dvoma skupinami javov, ktoré predtým považovali za principiálne odlišné. V roku 1826 sa mu podarilo odvodiť kvantitatívny zákon vzájomného pôsobenia el. prúdov: „Sila, ktorou sa na seba pôsobia dva elementy prúdu, je priamo úmerná súčinu prúdov a nepriamo úmerná štvorcu ich vzdialenosti.“
Po roku 1828 sa Ampére vrátil k vedeckej práci v oblasti matematiky, keď zverejnil ešte niekoľko prác z vyššej matematiky. Pokúsil sa aj o roztriedenie vied na základe úvah filozofických i matematických.
Jeho geniálne vedecké práce základného významu pre fyziku uznávali už za jeho života, no napriek tomu nemal nikdy dosť finančných prostriedkov na pokusy.
Jedného z najvzácnejších fyzikov stratil svet na úradnej ceste do Marseille, 10. júla 1836, keď zomrel André Marie Ampére.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?