Analýza vonkajšieho prostredia

Kategorie: (celkem: 853 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. července 2006
  • Zobrazeno: 3693×

Příbuzná témataAnalýza vonkajšieho prostredia

Firma DEMA sa zaoberá textilnou výrobou. Jej hlavným výrobným artiklom je vyšívaná bavlnená krajka, ktorá sa v prevažnej miere dodáva na tuzemský trh, ale je aj výhodným exportným výrobkom. Firma sa špecializuje na strojové vyšívanie textílii, a to metráže ako aj samostatných bytových a odevných doplnkov. Vznikla pred desiatimi rokmi a postupne si budovala klientelu nielen na domácom trhu, ale o jej výrobky začali prejavovať záujem aj zahraniční odberatelia prevažne zo západnej Európy. Ekonomické okolie

Technológia a vybavenie firmy je finančne náročné. Bolo potrebné zakúpiť drahé vyšívacie stroje a technológiu od Japonského dodávateľa, firma sa stretáva s finančnými problémami. Dotácie poskytnuté vládou nepostačujú, pokrývajú iba financovanie časti výrobnej technológie a nieje možné zakúpiť z týchto finančných prostriedkov materiál, v dôsledku čoho bola firma nútená vziať úver poskytnutý bankou s vysokou úrokovou sadzbou. Vládna politika nepodporuje podnikateľov bezúrokovími pôžičkami ale len daňovými prázdninami na dobu troch rokov. Firma nemá vysoké zisky pretože v značnej miere investuje do rozšírenia sortimentu a skvalitnenia výroby, preto ani daňové úľavy nemajú pre firmu veľký význam. Ďalším finančným zaťažením firmy je zavedenie povinnej certifikácie výrobkov, čím firma musí vynaložiť ďalšie finančné prostriedky na získanie certifikátov. Hodnota slovenskej koruny je nestála, tým sa firme zvyšujú ceny pri nákupe materiálu najmä zo zahraničia a vznikajú kurzové straty.

Technologické okolie

Vysoká úroková zaťaženosť, rast cien vstupov, malá podpora zo strany vlády pre podnikateľov a rast miezd nútia firmu zvyšovať ceny výrobkov čo firme robí problémy s ich odbytom na domácom a aj zahraničnom trhu. Na trhu firme konkurujú zahraničné firmy, ktoré majú výrobu v krajinách s lacnou pracovnou silou, čím ich produkty majú aj nižšie ceny. Aby firma mohla týmto firmám konkurovať, musí sa zamerať na nové, výkonnejšie technológie vo výrobe, ale nesmie zabudnúť ani na skvalitnenie pracovného prostredia svojich zamestnancov. Firma by mala zaviesť niekoľko nových výrobných liniek s modernou technológiou.

Politické okolie

Zlá politická situácia v štáte, nezáujem vlády o podnikateľské subjekty, nepriaznivý vývoj kurzu slovenskej koruny a vysoká miera nezamestnanosti v regióne firme robia problémy s odbytom jej výrobkov na domácom trhu. Kúpyschopnosť obyvateľstva klesá.

Preto sa firma orientuje aj na vývoz svojich výrobkov do zahraničia.

Sociálne, ekologické a kultúrne okolie

Výrobky firmy sú ekologický nezávadne, balené v reciklovateľných obaloch a spĺňajú všetky požiadavky Európskej únie.

Okrem kvality výroby firma nezabudla ani na svojich zamestnancov. Zabezpečila im možnosť kultúrneho a športového vyžitia , možnosť ďalšieho vzdelávania a tiež aj možnosť pripoistenia si na dôchodkové zabezpečenie. Spokojní zamestnanci znamenajú spokojnosť aj pre firmu, pretože firma má stálu, kvalitnú pracovnú silu.

Právne okolie

Bezproblémový chod firmy komplikujú stále sa meniace zákony, ich neprehľadnosť ako aj zdĺhavé riešenie právnych problémov zo strany štátnych úradníkov.

Nakoľko sa zlepšila situácia v poskytovaní bankových úverov a v tomto roku klesli úrokové sadzby, firma plánuje ďalej investovať do rozšírenia výroby, zvýšenia počtu zamestnancov, čo bude mať vplyv aj na zníženie nezamestnanosti v regióne, tým aj na zvýšenie kúpyschopnosti obyvateľstva. Potom bude možné vo väčšej miere zabezpečiť odbyt výrobkov na domácom trhu, pretože o výrobky firmy je stále záujem. Navyše výrobky firmy sú kvalitnejšie ako výrobky dovážane z Thajwanu , Číny a Turecka, čo si uvedomuje stále viac obyvateľov Slovenska. .

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?