Americká medzivojnová literatúra

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)Americká medzivojnová literatúra

Ernest Hemingway (1908 - 61)
- nar. sa na predmestí Chicaga ako syn váženého lekára a speváčky
- 1918 - príchod do Európy ako dobrovoľník, bol tu ranený (1. americký vojak v Európe)
- po vojne ostal v Paríži, kde sa zoznámil s Gertrudou Steinovou a ostat. americkou bohémou
- pôsobil ako žurnalista - dopisovateľ
- zúčastnil sa španielskej obč. vojny a 2. SV
- neskôr sa odsťahoval na Kubu, kde svoj život ukončil samovraždou
- dobrodruh, vyznávač mužských hodnôt
- na rozdiel od Remarquea nezobrazuje len vojnové útrapy, ale skôr vnút., duševné, etické útrapy (láska x vojny, márny pokus o útek z vojny)

Komu zvonia do hrobu (1940)
- román
- postavy: Robert Jordan, Anselmo, Mária, Pilar, Pablo, gen. Golz
- úvodný citát, John Donne:
„Nikto nie je ostrovom samým pre seba, každý je kusom pevniny, kusom súše a ak more odmyje hrudu, Európa sa zmenší, akoby sa stratil výbežok zeme, alebo sídlo tvojich priateľov, či tvoje vlastné. Smrť každého človeka umenší mňa, lebo ja som súčasťou človečenstva, a preto sa nikdy nepýtaj, komu zvonia do hrobu - zvonia tebe."

Robert Jordan
- am. dobrovoľník, kt. v špan. obč. vojne bojuje na str. republikánov (proti fašistom), prichádza z Madridu s úlohou zlikvidovať prístupový most. Členovia partizánskej skup., najmä Pablo, nie sú nadšení touto úlohou, pretože po jej uskutočnení budú prenasledovaní. Na Robertovej strane je Pilar (Pablova manželka) a Mária (Robertova milenka). Napriek tomu, že Pablo zničil výbušný mechanizmus, partizáni most zničili a na úteku bol Robert zranený. Namiesto toho, aby sa snažil zachrániť, volil statočnú smrť a z posledných síl a snažil zadržať prenasledovateľa. - vyzdvihnutie statočnosti a obetavosti jednotlivca zomrieť za ostatných

Zbohom zbraniam (1929)
- román, z časti autobiografický
- postavy: Frederik Henry, Catherine Barklyová
- Americký dôstojník Frederik Henry, kt. pôsobí v jednotke Červeného kríža na talianskom fronte sa tam zoznámi s angl. ošetrovateľkou Catherine Barklyovou. Spočiatku mal ich vzáj. vzťah podobu nezáväzného flirtovania, no to sa časom mení na lásku. Potom čo Frederik opúšťa ošetrovňu, vracia sa na front, kde sa dostáva do zložitej situácie, pri kt. je obvinený z pokusu dezertovať. Pred smrťou sa zachráni útekom. Vracia sa ku Cathie, s kt. utekajú do Švajčiarska. Tu sú zachránení od vojny, no nie od jej dôsledkov. Pri pôrode totiž Cathie zomiera aj s dieťaťom. - nemožnosť záchrany pred vojnou, kt.

nezabíja len na bojiskách, ale aj v zdanlivom mieri
- smrť Cathie a ich dieťaťa symbolizuje nezmyselnosť vojny a nemožnosť založenia nového života, keď ľudia nezmyselne umierajú vo vojne
- mŕtve dieťa = mŕtva budúcnosť

Starec a more
- románová novela
- zobrazuje tu boj starého rybára Santiaga s osudom a zároveň so sebou samým
- Santiago už 84 dní nič neulovil, chlapca Manolina, kt. bol u neho v učení vzali jeho rodičia s tým, že sa aj tak pri starcovi nič nenaučí. Na 84. deň Santiago chytí rybu, akú ešte nikdy neulovil a snaží sa ju doviesť do prístavu. Nepodarí sa mu to, lebo korisť cestou obžerú žraloky a do prístavu dováža len kostru.
- „Človeka možno zdrviť, ale nie poraziť."
- Santiago vybojoval sv. bitku s osudom a názormi obyv. z osady, z kt. pochádzal, pretože tí ho už považovali za neschopného chytiť akúkoľvek rybu

o Cez rieku a do lesa - román
o Zelené vrchy africké
o Slnko aj vychádza
o Piata kolónia - dráma

John Dos Passos
- účastník 1. SV
- slúžil v jednotke Červeného kríža
- po vojne ostal v Paríži, zoznámil sa s Gertrudou Steinovou
- zahraničný spravodaj
- podobný osud ako Hemingway

Traja vojaci (1921)
- na osude 3 am. vojakov poukazuje na nezmyselnosť vojny

U. S. A. (kompletne 1937)
- románová trilógia
- 42. rovnobežka + 1919 + Veľké peniaze
- podáva obraz Ameriky od zač. 20. st. po 30-te roky
- am. spoločnosť zobrazuje za netradičných kompozičných postupov - do textov zakomponoval titulky z novín, úryvky z inzerátov, úryvky z populárnych piesní, módne frázy a taktiež sa tu prelínajú osudy slávnych Američanov

Wiliam Faulkner (1897 - 1962)
- predstaviteľ „južanskej lit."
- vo sv. tvorbe zobraz. vnút. svet, morálku a psychiku občanov amerického J na pozadí spoloč. a polit. zmien, kt. nastali po skončení am. obč. vojny
o Sartoris (1926)
o Bľabot a bes (1929)

George Bernard Shaw (1856 - 1950)
- po Shakespearovi najvýznam. angl. dramatik
- pôvodom Ír, narodil sa v Dubline
- otec mal problém uživiť rodinu, no bol to alkoholik, veselý človek
- v škole nevynikal (iba hud. vých. a sloh)
- hudobný kritik, neskôr novinár
- potom divadelné hry
- dokázal nastaviť zrkadlo angl. spoločnosti a odhaliť jej skutočnú tvár = stal sa jej kritikom
- spočiatku sa jeho hry stretávali s nepochopením a trvalo pomerne dlho, kým sa mu podarilo presadiť
- pridŕžal sa zásady, podľa kt. moderná dráma nemá iba zobrazovať, ale predovš. kritizovať - pri tom sa má využívať irónia a satira

Vdovcove domy
- jeho 1. hra
- 1893 - uvedená na scénu
- kritizoval obohacovanie sa vyššej spoločnosti na úkor chudobných

Pygmalion (1916)
- Weber ju preprac. ako muzikál My fair lady
- vychádza z mytolog. príbehu o cyperskom kráľovi Pygmalionovi, kt. bol sochár a zamiloval sa do sv.

vlastnej sochy, Afrodita sa nad ním zľutovala a vdýchla jej život
- Hl. postavou je prof. jazykovedy Higgins, kt. sa so svojím priateľom stavil, že z obyč. predavačky kvetín, kt. nevie ani poriadne anglicky, dokáže za 6 mesiacov spraviť dámu, kt. bude klenotom vyššej spoloč. To sa mu aj podarilo, z Lízy sa stala dáma. Potom, čo Líza v skúške obstojí, Higgins už o ňu nestojí a ona sa nemá kam vrátiť, pretože už nemôže žiť tak ako predtým. Higgins si tento problém musí pripustiť, dokonca si uvedomí, že Lízu miluje, no tá ho odmieta a berie si za muža toho, kt. mala rada.
- hovorí o tom, že vš. ľudia sú schopní žiť na úrovni, no nie každému je to dopriate
- náš život závisí od možností a šancí, kt. sú nám poskytnuté

o hist. hry: Cézar a Kleopatra, Svätá Jana - riešia závažné morálne a spol. problémy

James Joyce
- Ír, väčšinu života prežil v Taliansku
- vyštudoval medicínu a jazykovedu
- v Európe pôsobil ako učiteľ
- lit. práce zakorenené hlboko v Írsku, Dubline

Dublinčania (1914)
- realistický román
- realistické príbehy zo života prostých obyv. Dublina
- prostredníctvom týchto príbehov zachytáva atmosféru nacionalizmu, náboženskej neznášanlivosti, vypočítavosti a pretvárky

Ulysses (1922, kompletne 1937 - cenzurovaný ako pornografický)
- experimentálny román, kt. ako vzor slúži Homérov epos Odysea
- dej je veľmi jednoduchý, odohráva sa počas 1 dňa a autor v ňom sleduje zážitky, kt. prežíva novinár a reklamný agent Leopold Bloom (novodobý Odyseus)
- Leo odchádza ráno z domu a zažíva sv. nehrdinské dobrodružstvá, navštívi verejné kúpele, pohreb, redakciu novín, pôrodnicu, nevestinec, knižnicu, hostinec
- počas tohto putovania autor zachytáva myšl. tok hl. hrdinu, takže súčasne spoznávame jeho pocity a prostredníctvom tohto zobrazenia vnút. sveta sa Joyce snaží zobraziť nekonečnú hĺbku duše a zároveň sa snaží povedať, že túto hĺbku nie je možné spoznať
- hl. cieľom bolo zachytiť hĺbku človeka a nemožnosť poznania
- stal sa významný práve týmto prienikom do vnútra.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?