Americká literatúra po roku 1945

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)Americká literatúra po roku 1945

spoloč. situácia:
- USA po 2. SV - svetová veľmoc, zarobili na nej, stali sa bankou pre celý svet => profit, prejavilo sa to aj na jednotlivcovi
- sociálne istoty, zákl. konzumnej spoločnosti (spol. zameraná len na materiálne hodnoty, duchovný rozmer spoločnosti sa stráca) -> jedna z príčin narastajúceho pesimizmu a straty istoty v očiach am. intelektuálov
- ďalšie javy, kt. to prehĺbili:
- prenasledovanie ľavicovo premýšľajúcich intelektuálov
- USA = svet. policajt, boli zatiahnuté do kórejskej a vietnamskej vojny
- rasizmus (-> boj za rovnoprávnosť - Martin Luther King)

- dôsledkom týchto javov v spol. bola narastajúca kríza osobnosti - na jednej strane sú zabezpečení, na druhej cítia prázdnotu a chlad
- proti tomuto systému sa am. spoloč. - intelektuáli - začínajú brániť. Na jej čele mládež => vyústenie do hnutia hippies (sloboda = voľný sex, drogy)

- lit. sa odkláňala od tradičnej problematiky - od sociálnych problémov a spis. sa začínajú zaujímať o vnútro človeka - zobraz. vnút. rozorvanosť, etické problémy vtedajšieho človeka

Próza
John Steinbeck (1902 - 68)
- pochádzal z Kalifornie a práve ona, život drobných roľníkov, poznamenal celú jeho tvorbu
- protivojnové romány: Hoďte bomby, Mesiac zapadá

O myšiach a ľuďoch (1937)
- románová novela
- slaboduchý Lennie Small a Geogre Milton
- sezónny robotníci
- George sa stará o Lennieho. Obaja snívajú o tom, že raz budú mať domček. Lennie má rád hebké veci. vš. chce skúsiť a pohladkať. Koketná šéfka chce, aby jej pohladkal vlasy a keď začne kričať, tak ju nešťastnou náhodou zabije. Syn majiteľky farmy ho chce nájsť a zlynčovať. George ho nájde a zastrelí.

Ovocie hnevu (1939)
- sociálnokritický román
- dostal zaň Pulitzerovu cenu
- po tom, čo vyšiel, bol v USA prijatý zákon, kt. zabezpečoval sociálne istoty
- zachytáva osudy rod. Joadovcov, kt. v čase hosp. krízy odchádzajú za prácou do Kalifornie. Nenachádzajú tu však prácu a rod. sa rozpadáva.

Na východ od raja (1952)
- román
- bibl. príbeh Adama a Charlesa
- bojujú o lásku
- chcel prísť na podstatu zla
- hl. postavou je Adam Trask - človek, kt. bol od úplného detstva ubíjaný sv. okolím. najskôr depotickým otcom, kt. si uvedomoval, že Adam je slabý a nie je dravý => chcel ho prevychovať. Mladší nevlastný brat Charles bol opakom Adama. Adam odchádza na vojnu, nechce sa mu odtiaľ odísť, napokon odchádza a dá sa na tuláctvo.

Keď nemá peniaze a je na dne odchádza domov k bratovi. William Saroyan (1903 - 81)
- potomok arménskych prisťahovalcov
- mal ťažké detstvo
- vniesol do am. lit. nový rozmer, nebol tvorcom veľkých príbehov - nesnažil sa rozoberať ľudskú psychiku a sociálne problémy, ale sa snažil zachytávať drobné radosti a straosti bežného života

Tracyho tiger
- Thomas Tracy
- Laura Luthyová

Ľudská komédia (1943)
- autor reag. na 2. SV
- prostredníctvom života detí v mestečku Ithaka
- bratia: 14 r. vnímavý chlapec Homér a jeho malý 3 - 4 r. brat Ulysses
- deti vdovy, ich najstarší brat Marcus je vo vojne a Homér, kvôli prežitiu pracuje na pošte - roznáša telegramy, najmä o smrti vo vojne. Homér sa búri, ale nič nezmôže.

Jerome David Salinger (1919)
- kultový am. spis.
- beatnik
- vo sv. prózach dokázal vyjadriť kolektívny pocit am. človeka 20. st. - pocit dezilúzie z vojny, z konzumnej spoločnosti

Kto chytá v žite (1951)
- román
- Holden Caulfield - hlavná postava a rozprávač, 16-ročný chalan, kt. je vyhodený zo sv. ďalšej školy - odchádza a 3 dni sa túla predvianočným New Yorkom
- antihrdina - nevykonáva žiadne skutky, anarchistická vzbura, v kt. je opustený, osamotený a nepochopený

John Updike (1932)
- vyberal si hrdinov, u kt. ho zaujímala psychika človeka a hlavne ho zaujímalo fungovanie medziľudských vzťahov v rod.
o tetralógia (1960):
Králik, utekaj
- hl. p.: Herry Angstrom (Králik) - typický rebel 60-tych rokov
- po skončení kariéry basketbalistu sa stáva priemerným človekom, kt. nevie čeliť rodinným starostiam - utečie od ženy k milenke; keď sa dozvie, že čaká dieťa, tak sa k nej vráti, ale po hádkach ju znova opúšťa

Návrat králika
Králik je bohatý
Králik na odpočinku

Kentaur (1967)
- román
- filozof. román, v kt. autor skúma dušu človeka, kt. sa nevie stať súčasťou normálneho sveta
- hl. postava: starnúci stredoškolský prof. George Caldwell, kt. začína hodnotiť sv. život a intenzívne pociťuje, že tu nie je pre neho miesto

- dej sa odohráva počas 3 všedných dní, na kt. si spomína už dospelý Peter (maliar)
- autor príbeh rámcuje gr. mýtom o kentaurovi Cheironovi (najušľachtilejší zo vš.), kt. omylom zasiahol Heraklov otrávený šíp
- pripomína Kto chytá v žite
- hl. p.: George Caldwell - trpí rakovinou, uvedomuje si smrť, a preto sa 15. ročnému synovi Petrovi snaží odovzdať sv.

humanistické ideály
- „Človek, ktorý myslí, rozjíma v tomto vulgárnom svete o duchovnej stránke života, je poloboh. Obraz kentaura - napoly človeka, napoly koňa - pomáha mi postaviť proti svetu špiny, tiesnivosti a tmy nejaký vyšší svet Božieho vnuknutia a dobra."

Joseph Heller (1923 - 1998)
- predstaviteľ modernej am. lit., kt. odmietla tradičné lit. postupy a konvenčné témy
- odmietol podávať ucelený obraz o spoločnosti a dobe a do popredia jeho záujmu sa dostávajú len fragmenty zo života spoločnosti a z nich autor vytv. mozaiku, kt. najlepšie vystihuje am. spol.
- typické sú pre neho čierny humor a absurdita

Niečo sa stalo (1974)
- Hl. postava Bob Slocum - ocitol sa v ťažkej depresii, hľadá odpoveď na ? „čo sa stalo s ním a jeho rodinou". On ako milióny ďalších podľahol predstave, že môže dosiahnuť, čo len chce. Vybudoval si úspešnú kariéru, nadobudol majetok, ale zároveň zabudol na sv. rodinu. Uvedomil si, že medzi ním a jeho okolím vznikla bariéra nepochopenia, strachu, pokrytectva. Uvedomí si, že sa stala chyba, začína analyzovať sv. detstvo a dospievanie.
- autor zbúral zaužívaný mýtus o šťastí

Zisk nad zlato (1976)
- román
- satira na pomery, kt. vládnu v am. politike

Boh vie
- paródia na Starý zákon

Záverečná
- pokračovanie Hlavy XXII
- zobraz. život vojakov v 40-tych rokoch

Hlava XXII
- jedno z najvýznam. protivojnových diel
- dej sa odohráva na ostrove v Stredozemnom mori - Pianosa - je tu umiestená letka am. armády
- Dej je členený na kapitoly a každá kapitola je samost. príbeh, kt. zobraz. jeden typ človeka a jeho prežívanie vojny. Tieto príbehy spája postava kpt. Yossariana - ústredná postava, typ antihrdinu, jeho jedinou túžbou je dostať sa domov, avšak naráža na nepochopenie, obmedzenosť vojenskej mašinérie a na Hlavu XXII - vojenské nariadenie, kt. hovorí, že z vojny môže byť prepustený iba blázon, kt. o to musí požiadať, no keď tak urobí, bláznom byť prestáva. Yossarian vyčerpáva vš. možné spôsoby, ako sa z vojny dostať a pritom si uvedomuje nezmyselnosť, krutosť vojny a absurditu = znak vojny. - prostredníctvom absurdných situácií v čitateľovi vyvoláva pocit, že vojna je nezmysel

Yossarian
- naplno si uvedomuje, čo vojna je
- odmieta to, ale nemá dostatok síl ani možností čeliť tomu
- vojna je absurdita
x
Švejk
- blbec, kt. chce bojovať
- celá armáda je na neho krátka
- nie je nešťastná postava

Norman Mailer (1923)
Nahí a mŕtvi
- gen. Cummings, por.

Hearn, čatár Croft

William Styron (1925)
Sophiina voľba

Dráma
Popri tradičnej dráme sa po 1. SV v am. lit. začínajú uplatňovať nové kompozičné princípy a autori začínajú experimentovať. Ovplyvnení sú najmä európskou absurdnou drámou.
Vedúce postavenie v Amerike má New York - Brodway -> tu slávne muzikály (komerčná záležitosť, diktujú trend). Mimo Broadway sa rozvíja experimentovanie.

Arthur Miller (1915 - )
- syn rakúskeho emigranta, jeden z manželov Marilyn Monroe
- ľavicové názory, po r. 1956 bol za ne predvolaný do komisie, kt. vyšetrovala ľudí podozrivých z protiam. činnosti
- jeho hry: zobrazovali narušenú rovnováhu medzi súkromím človeka a spoloč., ideály spoloč. podľa neho ničia ideály jednotlivca

Všetci moji synovia (1947)
- autor sa v nej vracia k 2. SV
- Hl. postava: výrobca lietadiel, kt v snahe o čo najvyšší zisk predáva lietadlá, o kt. vie, že sú chybné. Na jednom z takých lietadiel zahynie jeho syn. Majiteľ továrne pochopí, že príčinou je on sám -> pácha samovraždu.
- tragédie jednotlivca, v kt. autor rozoberá ? morálky a svedomia
- protivojnová lit., reakcia na vojnu

Smrť obchodného cestujúceho
- hl. postava: Willy Loman
- súkromné rozhovory v 2 dejstvách a rekviem
- dostal Pulitzera
- dramatizuje vnút. konflikt am. vedomia medzi túžbou po hmotnom úspechu a po dobrodružstve a šťastí

Tennesee Williams (1914 - 83)
- experimentujúci

Električka zvaná túžba (1947)
- Blanche ide na návštevu k sestre električkou Túžba - Cintorín. Blanche je stará dievka, učiteľka angličtiny, nervovo narušená. Jej sestra Stella je tehotná, Stanley ju zbije. Blanche sa zamiluje do Mitcha. Po odchode Stelly do pôrodnice Stanley Blanche znásilní. Blance sa pomätie a odchádza do blázinca. - Blanche - tragická postava, životom ubitá, ľuďmi pošpinená bytosť; vš. prehrala, o vš. prišla, zostáva jej len nádej na lásku a porozumenie; posledné útočište hľadá u sestry, no dosiahla pravý opak

Poézia
- najradikálnejšie reaguje na spoloč. pomery Ameriky, na Hirošimu a Nagasaki, na to, že Am. sa snaží riadiť celý svet; táto reakcia je živelná, anarchistická
- v 50-tych rokoch v am. poézii -> generácia beatnikov - zavrhovali vš. ustálené normy a pravidlá, ich jediným cieľom bolo provokovať (beat generation = zbitá generácia, beatus = blažená)
- 50-te - 60-te roky - v am. jazzových kluboch sa začínajú stretávať mladí ľudia, kt. začínajú hlásať myšlienky nepriateľné, myšl.

absolútnej slobody - odmietajú stabilnú prácu, konvenčný vkus, št., politiku št., vojny; najdôležitejšia bola pre nich sloboda (otvorene sa hlásia k homosexualite, skupinovej láske, oddávajú sa účinkom drog) a ovplyvnení boli orientálnou filozof. a náboženstvami
- hippies = femonén Ameriky
- centrum beatnikov - San Francisco a New York
- charakteristika poézie:
o antitradicionalistická
o provokujúca
o sugestívna
o určená na hlasný prednes väčšinou v sprievode jazzovej hudby

Allen Ginsberg (1926)
- študoval na Columbijskej uni, cestoval po svete

Kvílenie (Zavíjanie; 1956)
- po vydaní bol postavený pred súd, obvinený bol (spolu s Ferlinghettim) z kazenia verejného vkusu, vznikol tým precedens pre celú am. lit. - uvoľnenie cenzúry
- je to výkrik jedného z generácie hippies, kt. hovorí o ich životnom štýle, hodnotách

Prázdne zrkadlá
Kadiš a iné básne (kadiš = židovská modlitba za mŕtveho)
Sandwich reality

Lawrence Ferlinghetti (1919)
- neutiekol sa len k vzbure, ale pre sv. báseň si stanovil estetické kritériá
- duša beatnikov
- založil vydavateľstvo a kníhkupectvo zamerané na šírenie beatnickej lit. a ostatných lit., kt. ich ovplyvňovali

Obrazy dávneho (zmiznutého) sveta
Vychádzajúc zo San Francisca

Jack Kerouac (1922 - 1969)
- najvýznam. beatnický prozaik
- sformuloval zákl. spontánnej prózy, kt. sa stali návodom beatnickej prózy

Na ceste
- román
- manifest beatnickej generácie
- zapísanie dobrodružstiev, kt. zažíva pri cestovaní po Amerike
- prúd spomienok, myšlienok, nesúrodých obrazov, kt. sa autorovi vybavujú
- nedodržiava akúkoľvek interpunkciu, celý román je napísaný ako jedna veta.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?