Alvin-Heidi Toffler Utváranie novej civilizácie

Kategorie: Slohy (celkem: 413 referátů a seminárek)Alvin-Heidi Toffler Utváranie novej civilizácie

A.Toffler-H.Toffler
/Utváranie novej civilizácie/


Utvárať novú civilizáciu, s tým rozhodne súhlasím, rôznia sa len názory ako na to. Niekto vidí Utváranie novej civilizácie v zotrvaní súčasného "Status quo", niekto v návrate ku tradičným hodnotám a niekto, ako napríklad A.Toffler a H.Toffler v neustálom vývoji smerom vpred.Chtiac-nechtiac, po dlhom premýšlaní mi nezostáva nič iné len súhlasiť s týmito dvoma futurológmi, samozrejme nie bez výhrad. Tak ako ostatní obyvatelia tejto planéty postrehol som aj ja, že ľudstvo prešlo dosiaľ dvoma veľkými vlnami.Prvá-agrárna, z časového hľadiska najdlhšia /to ľuďom tej doby tak trochu závidím, dostatočne dlhý čas na orientáciu/. Druhá vlna-industriálna, časový úsek nepomerne kratší /myslím, že na zorientovanie v probléme aj tak dostatočný/. No a ja a moji súčastníci máme to šťastie /alebo smolu/, že môžeme ovplyvňovať tretiu vlnu-informačnú. Aj keď v určitých okamihoch mám
pocit, že táto tretia vlna ovplyvňuje nás a nie naopak. Z pohľadu možnosti ovplyvňovať veci verejné súhlasím s názorom, že vývoj sa zatiaľ uberá pozitívnym smerom. Zatiaľ čo v prvej vlne existovala veľká rodina-agrárna domácnosť /veľkej skupine ľudí stačil jeden vodca a to akýkoľvek boj, alebo politickú súťaž takmer absolútne obmedzovalo/, druhá vlna priniesla v živote spoločnosti zmeny, aj štruktúra rodiny sa zmenila z veľkej na málopočetné, rozčlenené rodiny /vznikla nová myšlienka, že vodcovia by sa mali voliť podľa vôle ľudu a nie podľa božieho zákona/. Tretia vlna by mala priniesť ešte väčší posun v demokratizácii spoločno-
sti. Dnešná informačná explózia zapríčinila vznik úzko špecializovaných odborníkov a tým ešte väčšie množstvo sociálnych komunít /menšín/, čo zapríčinuje stále väčšiu rozmanitosť názorov na riešenie praktických problémov dneška. Znamená to, že aj demokraticky zvolení zástupcovia ľudu zastupujú v dnešnej dobe oveľa menšie percento občanov ako v minulosti, preto treba posunúť moc ešte viac smerom k ľuďom, to znamená decentralizovať a vytvoriť úplne nový systém volieb, ako i úplne nový systém riadenia a kontroly. Jednoducho dať šancu rozhodovať o našom každodennom živote nám samotným /to znamená menšinám/.Na záver by som však spomenul niektoré, z môjho pohľadu nie správne názory a úvahy týchto dvoch inak skvelých futurológov.

Tak napríklad príliš Americký pohľad na svet /vo vývoji je predsa celé ľudstvo, nielen Amerika/, neustála prítomnosť názoru, že svet sa delí na
zlých komunistov a dobrých kapitalistov /rozhodne neinklinujem ku komunizmu/, no a v neposlednom rade mi tu chýba akási pozitívna vízia pokiaľ ide o problematiku životného prostredia /autori akoby na tento problém pozabudli/, takisto nespomínajú nebezpečenstvo zneužitia informácií v novej informačnej dobe, ktoré by sa mohlo obrátiť proti väčšine živej populácie na našej planéte. Aj cez tieto nedostatky /aspoň ja to tak vidím/ musím v princípe s A.Tofflerom a H.Toffler v ich vízii budúcnosti súhlasiť a nezostáva mi nič iné len veriť, že sa v tejto veľkolepej šou budúcnosti nájde miesto aj pre mňa, nádejného politológa.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?