Alkohol v tele

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. září 2006
  • Zobrazeno: 5784×

Příbuzná témataAlkohol v tele

Podstata alkoholu.
Človek už vyskúšal všeličo a nahromadil množstvo skúseností, o ktorých mnohí nevedia, alebo vedieť nechcú. Prečo napríklad skúšať ako bude na mňa pôsobiť alkohol, keď je to všetko známe? Čo je to alkohol? Jeho názov pochádza z arabského Al-ka-hal, čo znamená jemnú zvláštnu látku. Alkohol je číra bezfarebná tekutina bez zápachu a chuti, s bodom varu 77°C a bodom tuhnutia -130°C. Chemický vzorec alkoholu je C2 H5 OH (CH3 CH2 OH). Alkohol vzniká kvasením cukru a pôsobením kvasiniek. Kvasenie prebieha do koncentrácie asi len 14-16%, pri väčších koncentráciách sú kvasinky prvými obeťami alkoholu. Alkohol sa dá vyrobiť z akejkoľvek formy škrobu a cukru. Podľa výroby rozoznávame tri druhy nápojov :
Pivo – 1,0-1,5 obj. % alkoholu (7°=1,5%=10g; 12°=3,6%=18g)
Víno – 7-18 obj. % alkoholu (2 dcl=8-12%=16-24g)
Koncentráty – 22,5 a viac objemových % alkoholu
Podľa protialkoholického zákona sú všetky nápoje s obsahom >0,75% objemového percenta alkoholu alkoholické. Kožou sa alkohol vstrebáva len v malom množstve, rovnako vdychovaním, preto toto abstinenciu neohrozuje. Metabolizmus alkoholu.
Do tela sa dostáva alkohol tráviacim systémom. Sliznica brušná alkohol nevstrebáva. V žalúdku alkohol zvyšuje tvorbu štiav len do 6% obsahu, nad toto množstvo ju tlmí. Z požitého alkoholu sa asi 20% vstrebe v žalúdku, a 80% v tenkom čreve. Alkohol sa v žalúdku vstrebe v nezmenenej forme, rýchlejšie to spraví koncentrát alebo alkohol na lačno. Vstrebávanie ovplyvňujú aj iné látky, napr. CO2, lieky, aromatické a korenisté látky. Cukry vstrebávanie spomaľujú. Význam má aj telesný a duševný stav. Telesná námaha vstrebávanie urýchľuje a únava spomaľuje. Časť požitého alkoholu sa nevstrebe vôbec, lebo sa naviaže na potravu v žalúdku. K vrcholu krivky alkoholu v krvi dochádza za 15, spravidla za 40-80 minút po požití. Najrýchlejšie sa vstrebávajú nápoje s 10-20%-ným obj. obsahom alkoholu. Zo sliznice tráviaceho systému sa alkohol dostáva do krvi a odtiaľ do celého tela. Viac alkoholu sa vždy dostáva tam, kde je vyššie krvné zásobenie. Tlstí ľudia majú po požití rovnakého množstva alkoholu vyšší obsah alkoholu v krvi ako svalnatejší, pretože tuk je z rozkladu alkoholu vyradený. Preto aj ženy vplyvom väčšieho podielu tukového tkaniva na telesnej váhe, majú v porovnaní s mužmi o ? - ? vyššiu koncentráciu alkoholu v krvi.

Po skončení vstrebávania alkoholu do krvi je pomer medzi koncentráciou alkoholu v krvi a ostatným alkoholom v tele viac-menej stály, takže možno na základe koncentrácie alkoholu v krvi a telesnej váhy pijúceho vypočítať množstvo alkoholu, ktoré vypije :
alkohol (v gramoch)
alkohol (v gramoch) = obsah alkoholu v krvi (v ‰)

Alkohol sa z tela vylučuje v 90-95% okysličením, v 5-10% v nezmenenej forme, 4-7% dýchaním, 1-3% močom. Okysličovanie prebieha zo 60-90% v pečeni. Na začiatku metabolizácie je nevyhnutný špecifický enzým alkoholdehydrogenáza. Tento enzým sa v tele vyskytuje už od 5. roku života. Novšie výskumy zistili, že okrem vrodenej schopnosti okysličovať, existujú aj schopnosti získané. Spočíva to v tom, že alkoholici donútia pečeň uvoľniť aj iné okysličovacie systémy. Okysličovanie nie je stále a kolíše v rozličných medziach. Jeho množstvo vyjadrujeme v ‰. Neexistuje prostriedok, ktorý by okysličovanie alkoholu urýchlil (s výnimkou nových tabliet zo zahraničia, ktoré sú však u nás zatiaľ nedostupné). Celý proces metabolizácie začína výhradne v pečeni, ktorú predpokladá nepoškodenú. Metabolizácia je účinný detoxikačný proces tela, pretože alkohol je pre pečeň jedovatý. Keby sa alkohol nerozkladal, vzniklo by jeho nahromadenie v takej miere, ktorá je nezlúčiteľná so životom. A práve táto okolnosť sa využíva pri liečbe alkoholizmu Antabusom (inak menovaný aj Disulfiram, Stopetyl). Antabus je chemická látka blokujúca pečeňové enzýmy tak, že spomaľuje rozklad alkoholu a mení jeho proces. Požitie menšej dávky alkoholu za prítomnosti Antabusu v tele, spôsobuje ťažkosti. Táto liečebná metóda akoby vracala alkoholika do panenského vzťahu k alkoholu. Organizmus ťažko znáša aj malé dávky a rôzne sa bráni. Pôsobenie alkoholizmu na organizmus.
Pretože prvé štádium okysličenia prebieha postupne, v krvi koluje alkohol nerozriedený a krvou sa dostáva do celého tela. Takto je najviac postihnuté nervové tkanivo, ktoré je na alkohol najcitlivejšie. Tým je vysvetlená opilosť (lat. Ebrietas), narušenie nervovej činnosti. Centrálna nervová sústava a mozgová kôra vytvárajú podmienky, reflexy. Takto je zaistená správna reaktivita človeka. Inou funkciou mozgovej kôry je jej správa dispečera. Neustále sem prichádzajú podnety z prostredia, v ktorom človek žije a z celého tela. Mozgová kôra tieto podnety hodnotí a koordinuje ľudskú činnosť. Alkohol tieto procesy narúša. Pôsobí na centrálnu nervovú sústavu v určitom poradí – mozgová kôra – podkôrové centrá - mozoček – predĺžená miecha. Zo začiatku má alkohol tlmivý účinok na mozgovú kôru. Výsledkom tohto útlmu je porucha koordinácie správania. Alkohol odstraňuje zábrany, sebakritiku, rešpekt, znižuje rozumové schopnosti akútne a neskôr aj chronicky. Viac je narušená presnosť, než rýchlosť. Rozoznávame nasledovné tri štádiá opitosti.
Stav uvoľnenia – veselosť, výrečnosť, smiech, strata zábran, zvýšenie sebavedomia, zabúdanie na problémy.

Práve tento stav dôležitosti, schopnosti je najsilnejším podnetom, že človek siaha po alkohole. Práve pre toho, komu alkohol dáva viac, je riziko vysoké (v krvi je 1,0-1,5 ‰). Činnosť alkoholu postihuje už aj podkôrové centrá a mozoček. Človek sa stáva nekritický, netaktný, hlučný, neohľaduplný, výbušný, reč je nesúvislá, tep nad 100, pohyby nekoordinované, chôdza narušená (v krvi je 1,5-3,0 ‰). Otrava alkoholom - intoxikácia, únava, spavosť, blednutie, vracanie, pokles tlaku, bezvedomie, necitlivosť, pošpinenie, spomalené dýchanie, rozšírené zrenice, blúznenie, tep nehmatateľný (v krvi je 3,0 – 4,0 ‰). Stupeň opilosti je charakterizovaný vonkajšími prejavmi – chôdza, rovnováha, ale aj obsahom alkoholu v krvi, pričom zhoda vonkajších a vnútorných prejavov prichádza až pri objeme 2 ‰ alkoholu v krvi. Potrebná je skúška alkoholu v krvi, lebo vonkajšie príznaky sa môžu meniť.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?