Alfred Nobel životopis

Kategorie: Fyzika a astronómia (celkem: 480 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 57893×

Příbuzná témataAlfred Nobel životopis

Alfred NOBEL, BERNHARDT

-švédsky chemik, priemyselný podnikateľ, jeden z najvýznamnejších vynálezcov 19. stor.
-ako štyridsiatnik patril k najväčším európskym i svetovým vynálezcom
-bol členom kráľovskej akadémie vied a Kráľovskej spoločnosti v Londýne


Pôvod, rodina, štúdium, prvé_pokusy_
1. -pochádzal z rodiny švédskeho chemika a podnikateľa
2. -jeho otcovi sa nedarilo, preto odišiel aj s rodinou najskôr do Fínska a potom do Petrohradu
-po krymskej vojne sa Nobelovci vrátili do vlasti a otec Alfreda Nobela založil neďaleko
Heleneborku pri Štokholme továreň na výrobu nitroglycerínu
3. -prežil školské roky v Petrohrade, potom bol dva roky na študijnej ceste v USA
-r. 1859 sa vrátil do Štokholmu, kde študoval chémiu a pracoval v otcovej továrni
4. -od r.1862 sa zaoberal myšlienkou prakticky využiť nitroglycerín ako výbušninu. - 3. Septembra 1864 továreň v Heleneborku pri pokusoch doslova vyletela do vzduchu, čo
si vyžiadalo aj obete na životoch
-vláda zakázala stavbu novej továrne a pokračovať s explóziami na území Švédska - Nobel
však neprestal v pokusoch
-nebezpečnú výbušnosť nitroglycerínu zmiernil tým, že ju zmiešal s pórovitými látkami


Dynamit,_želatínový_dynamit, balistit_
1. -r.1867 jeho vynález dynamitu nahradil všetky iné výbušniny
-patent prevzali vo Veľkej Británii a postupne sa výroba dynamitu rozšírila do celého sveta
-čoskoro sa dynamit vyrábal asi v 20 továrňach v Európe ( aj v Čechách aj na Slovensku)
2. -vynašiel ho o 10 rokov neskôr
3. -inak bezdymný prach, kt. si nechal patentovať r. 1887
-s Nobelovým menom je spojených ďalších takmer 100 patentov z rôznych odborov technickej chémie


Nobelova_cena_
-na sklonku svojho života vlastnoručne napísal testament, v ktorom sa rozhodol zriadiť zo svojho majetku fond
-jeho želaním bolo, aby sa ročné úroky z fondu rozdeľovali ako ceny osobám, ktorých činnosť v predchádzajúcom roku priniesla ľudstvu najväčší úžitok
-ceny sa majú deliť na 5 rovnakých dielov:
1. za najvýznamnejší objav alebo vynález v oblasti fyziky
2. za najvýznamnejší objav alebo vynález v oblasti chémie
3. za najvýznamnejší objav alebo vynález v oblasti fyziológie alebo medicíny
4. za vytvorenie najlepšieho literárneho diela idealistického smeru ( neskôr sa začala udeľovať za literatúru bez zreteľa na smer)
5.

cena mala byt udelená tomu, kto sa najviac pričinil o bratstvo národov, odstránenie alebo zníženie armád, ako aj zvolenie a propagáciu mierových kongresov
-kto a začo udeľuje Nobelovu cenu:
1. -za fyziku a chémiu cenu udeľuje Švédska akadémia vied
2. -za fyziológiu a medicínu cenu udeľuje Karolínsky medicínsko-chirurgický ústav v Štokholme ( odovzdáva ju švédsky kráľ)


-cena sa skladá z 3 častí:
1. peňažná odmena
2. zlatá medaila
3. diplom


-po prvý raz udelili cenu v r.: 1901

-prvému z československých vedeckých pracovníkov akademikovi Jaroslavovi Heyrovskému bola Nobelova cena udelená v odbore chémie v r. 1959.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?