Abstrakty

Kategorie: Psychológia (celkem: 235 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 7582×

Příbuzná témataAbstrakty

KASTOVÁ, Verena : Krize a tvořivý přístup k ní : typy životních krizí, jejich dynamika a možnosti krizové intervence. 1.vyd. Praha, 2000. ISBN 80-7178-365-X.

ABSTRAKT

Kríza predstavuje v živote človeka taký stav, kedy je zrejmé, že spôsoby prežívania a správania, na ktoré sme si zvykli, už nie sú udržateľné a treba si osvojiť nové. V autorkinej knihe nachádzame odpovede na otázky, čo môžeme od krízy očakávať a ako si v nej pomôcť. Na množstve príkladov z vlastnej dlhoročnej praxe autorka ukazuje, ako môže človek, ktorý sa ocitol v kríze, riešiť svoju situáciu, odpovedať na ňu ako na výzvu k tvorivosti. Taktiež nám autorka ukazuje, aký prístup k človeku v kríze má terapeut zvoliť. Jeho úlohou je podporovať svojho klienta, nech výzvu prijme a odpovedá na ňu, nech zaujme pozitívny postoj. Autorka berie v úvahu nielen oblasť individuálnej psychiky človeka, ale aj rodinný, profesionálny a sociálny rozmer krízy.


RUBIN, Charles : Nedajte sa zabiť vlastnými deťmi. 1.vyd. Bratislava, 1999. ISBN 80-85752-71-9.

ABSTRAKT

Keď deti podľahnú drogám, alebo alkoholu, obeťami sa spravidla vždy stávajú aj rodičia. Sú svedkami toho, ako sa z ich detí stávajú neracionálne a antispoločenské indivíduá a mnohých to začne sužovať ako nočná mora. Sú vystavení stresu - a ako dôsledok môžu nasledovať ťažkosti v práci, ale i v ostatných sférach - napr. rozvody, dokonca vážne zdravotné problémy. Pre deti a mládež, ktorá sa dostala na túto nesprávnu cestu už bolo vymyslených mnoho ozdravovacích problémov, no na rodičov týchto detí sa akosi pozabudlo. A práve táto príručka sa sústreďuje na potreby vyčerpaných, vystresovaných rodičov. Ponúka nádej a radí, ako nepoužiť proti deťom zbrane, ktoré oni svojím správaním poskytujú rodičom. Sme svedkami výpovedí mnohých rodičov, ktorí prežili takúto životnú krízu. Autor pripomína rodičom, že vo svojom trápení nie sú sami a poskytuje im praktické rady.


GOLEMAN, Daniel : Emoční inteligence. 1.vyd. Praha, 1997. ISBN 80-85928-48-5.

ABSTRAKT

Knihu nám autor predostiera z rôznych hľadísk, no vždy sa týka emócií. Opisuje, aké sú emócie dôležité pre náš život, bez nich sme vlastne prázdne nádoby. Podľa autora majú emócie pre náš život omnoho väčšiu hodnotu ako rozum - teda emócie prevládajú nad rozumom - a sú pre nás nenahraditeľné.

Človeka ako spoločenská bytosť nie je len forma plná zložitých rozumových operácií, vždy chladne naplánovaného konania, ale i bytosť, ktorá je obdarená neobyčajne širokou škálou pociťovania, citov, emócií, bez ktorých sa existovať nedá a ktoré určite zohrávajú obrovskú rolu v ľudskom správaní. V knihe je veľa príkladov, kde autor opisuje situácie a zároveň sa k nim vyjadruje. Publikácia môže pomôcť čitateľovi porozumieť svojmu životu a ponúka celú radu praktických rád učiteľom ako i rodičom - a vôbec - celej spoločnosti.


BENEŠ, Jozef : Vychovávateľom v domovoch mládeže. In : VYCHOVÁVATEĽ, okt. 1997, č. 1-2, s. 32.

ABSTRAKT

Povolanie "Vychovávateľ" patrí medzi náročné a zodpovedné povolania a preto je potrebné veľmi citlivo vyberať personál do zariadení, ako sú napríklad Detské domovy, či Domovy mládeže.. Okrem toho, že autor poukazuje na intelektový a mravný profil vychovávateľa, zohľadňuje v článku aj prácu vychovávateľa po jeho ekonomickej a právnej stránke. Opisuje jeho prácu v zmysle odpracovaných hodín, dní, či dlhších časových období a zamýšľa sa nad výškou odmeny, ktorá by mala byť vychovávateľovi za vykonanú prácu udelená. Autor taktiež upozorňuje na aspekt smenovej prevádzky v Domovoch mládeže, ktorá zásadne ovplyvňuje rozhodovanie pri voľbe pre povolanie "Vychovávateľ".


VIKARTOVSKÝ, Ján : Pochvala - kľúč k detskej duši. In : RODINA A ŠKOLA, okt. 2000, č. 8, s. 5.

ABSTRAKT

V článku máme dôkladne rozobraný problém správania ako takého, ktorý sa v dnešnej dobe veľmi rozmáha. Ide hlavne o nedisciplinovanosť. Vynára sa otázka, čo zapríčiňuje také neetické správanie, robenie si napriekov, ubližovanie...Je to snáď čisto otázka výchovy, ktorá sa deťom dostáva od rodičov? Je tam vplyv kultúry? Človek, ako vieme, v celom svojom sociálnom prostredí, v ktorom sa pohybuje, vníma podnety. Výchova detí sa uskutočňuje nielen doma, ale i v školských a mimoškolských zariadeniach. Autor navrhuje riešenia, podáva námety, ako toto správanie krotiť. Ide o pozitívny stimul v podobe pochvaly. Pochvala môže zmierniť agresívne správanie, pozitívne žiaka motivovať a aj zlepšiť vzťahy, napr. učiteľ - žiak.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?