175 English Sayings (+ translation)

Kategorie: Angličtina (celkem: 879 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 15253×

Příbuzná témata175 English Sayings (+ translation)

Put yopur shoulder to the wheel.


Prilož ruku k dielu.

All is fish that comes to the net.
Všetko v sieti sú ryby.

All that glitters is not gold.
Nie je všetko zlato, čo sa blyští.(Zdanie klame)

A stitch in time saves nine.
Jeden rez(steh) v pravú chvíľu zachráni deväť.

A word to the wise is enough
Múdremu napovedz

All roads lead to Rome


Money breeds money


After a storm comes a calm
Po búrke prichádza bezvetrie

All work and no play makes Jack a dull boy


An ounce of luck is better than a pound of wisdom
Unca šťastias je lepšia než libra múdrosti

Better be born lucky than wise
Úspech záleží viac na šťastí než na múdrosti

Appearances are deceptive
Zdanie klame

Beauty is but skin-deep
Krása je len lstivá slupka

First impressions are most lasting
Najdlhšie trvajú prvé dojmy

Experience must be bought
Skúsenosť sa musí platiť (vlastnými chybami)

Experience is the best teacher


Learn to walk before you run


Beggars bags are bottomless
Žobrácka taška je bezodná

Blood is thicker than water
Krv je hustejšia než voda

Fire is a good servant but a bad master


If the mountain doesn't go to Muhammed, then Muhammed must go to the mountain


Forbidden fruits is sweetest


Fortune knocks once at everyone's door


Health is not valued till sickness comes


He that is down needs fear no fall
Ten, kto je dole, sa nemusí báť, že spadne

If it were not for hope, the heart would break


Every cloud has a silver lining
Každý mrak má striebornú pošívku

It is a long road that has no turning


Even the weariest river winds somewhere safe to sea
Aj najlenivejšia rieka sa niekde dokľukatí do mora

Ill news comes apace


It is an ill wind that blows nobody any good


The last drop makes the cup run over


It was the last straw that broke the camel's back


It is easy to bear the misfortunes of others


The more the merrier
Viac a veselšie (Čím viac priateľov, tým veselšie)

Least said, soonest mended
Neskoro povedané, najskôr napravené

Speech is silver, silence is golden


Long absent, soon forgotten (Out of sight, out of mind)
Zíde z očí, zíde z mysle


Absence makes the heart grow fonder
Neprítomnosť spôsobuje, že v srdci rastie láska

Lookers-on see most of the game
Diváci vidia viac z hry (než herci)

The wish is father to the thought


Misfortunes never come singly


Every medal has two sides


It never rains but it pours
Nikdy neprší, ale leje

Necessity knows no law


No man is a hero to his valet
Žiadny pán nie je hrdinom svojmu sluhovi

Familiarity breeds contempt
Dôvernosť plodí opovrhnutie

No man is indespensable
Žiadny človek nie je nenahraditeľný

No news is good news


Sweet are the uses of adversity
Sladké sú výskedky nešťastia (Problémy a smola učia človeka byť statočným a citlivým k problémom iných)

Prevention is better than cure


Still waters run deep


Pity is a kin to love
Súcit je príbuzný láske (ak začnete niekoho ľutovať, je to ako by ste ho začali milovať)

The best things are hard to come by
Najlepšie veci sa ťažko získavajú (priateľstvo, česť, múdrosť)

Love is blind


The longest day must have an end


Tommorow is another day


It is the first step, that is troublesome
Každý začiatok je ťažký (Začiatok je najťažšia časť každého diela)

There is many a slip between cup and lip
Je mnoho úskalí medzi pohárom a perou

Do not count your chicken before they are hatched


There is many a true word spoken in jest
V slovách povedných žartom je mnoho pravdy

There is no royal to learning
Neexistuje žiadna kráľovská cesta k vzdelaniu

There is no time like the present
Nie je žiadny iný čas než prítomnosť

Two is company, three is none


There is safety in numbers
V množstve je istota

Time and tide wait for no man


To be forewarned is to be forearmed
Byť predom varovaný znamená byť predom vyzbrojený

True love never grows old

Where there's a will, there's a way
Všetko ide, keď sa chce (Však, pán premiér?)

Truth will conquer


Two heads are better than one
Viac hláv viac rozumu

There is no smoke without fire


Walls have ears


When poverty comes in at the door, love flies out at the window


Where ignorance is bliss, 'tis bolly to be wise
Kde hlúposť je blahom, je pošetilé byť múdrym (Niekedy je lepšie nevedieť, než vedieť)

Truth lies at the bottom of a well
Pravda leží na dne studne

Where (or while) there's life there's hope


You cannot see the wood for the trees


You can't eat your cake and have it
Nemôžeš jesť koláč tak, aby z neho neubúdalo

You can't get blood out of a stone


You dig your grave with your teeth
Kopeš si hrob svojimi zubmi (= tým, čo ješ)

Never say die; um, man, and try


A drowning man will catch at a straw


A good name is sooner lost than won


A merry heart goes all the way
(Ak budeš nešťastný a bojácny, nikdy nič úspešne neukončíš)

An eye for en eye and tooth for a tooth


A rolling stone gathers no moss
Na valiacom sa kameni nerastie mach

Friendship should not be all on one side


Actions speak louder then words


All truth is not always to be told


As a man makes his bed so must he lie


Beauty and folly are often companions


Blessed is he that expects nothing, for he shall never be disapointed


Courtesy costs nothing
Za láskavosť sa neplatí

Good words are worth much and cost little


Love me little, love me long


Never look a gift horse in the mouth


Everything comes to him who waits
(Zatiaľčo čaká, musí urobiť všetko pre to, aby sa jeho priania splnila)

A soft answer turneth away wrath
Mierna odpoveď zaháňa hnev

Give him an inch and he will take a yard


Grasp all, lose all
Pachti sa za všetkým, stratíš všetko

Habit is second nature
Zvyk je druhá prirodzenosť

Haste is of the devil
Unáhlenosť je od diabla

He gives twice who gives quickly


He laughs best who laughs last


Example is better than precept


He that would command must serve


It is a poor heart that never rejoises
Len úbohé srdce nikdy nejasá

It is good fishing in troubled waters
Dobre sa loví v kalných vodách

It is never too late to mend
Na nápravu nie je nikdy neskoro

It is no use crying over spilt milk


Once a thief, always a thief


Sleep over it
Ráno múdrejšie večera

More haste, less speed


None so blind as those that will not see
Nikto nie je taký slepý ako tí, ktorí nechcú vidieť

None so deaf as those that will not hear
Nikto nie je taký hluchý ako tí, ktorí nechcú počuť

Nothing venture, nothing have
Kto neriskuje, nič nemá

Laugh, and the world laughs with you
Weep, and you weep alone

Other times, other manners


Out of sight, out of mind


Punctuality is the politeness of kings


Pride goes before a fall


Practice makes perfect
(Nikto učený z neba nespadol)

Rome was not built in a day


The road to hell is paved with good intentions


What is worth doing at all is worth doing well
Čo má cenu, má sa robiť dobre

Be sure before you marry of a house wherein to tarry


Better bend than break


Better be a fool than a knave
Lepšie byť hlúpy než lump

Better lose the saddle than the horse
Lepšie je stratiť sedlo než koňa

Better buy than borrow


Better to ask the way than go astray
Lepšie je spýtať sa na cestu než zablúdiť

Do what is right, come what may
Rob čo je správne, za každú cenu

A good consience is a soft pillow
Čisté svedomie je dobrá poduška

When the cat is away, the mice will play


Birds of a feather flock together
Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá

A ird in the hand is worth two in the bush


The pitcher goes s often to the well that it is broken at last


Who keeps company with wolves will learn to howl


Faint heart never won fair lady
Kto sa bojí, nesmie do lesa

The exception proves the rule


The end crowns the work
Koniec korunuje dielo

Hunger is the best sauce
Hlad je najlepší kuchár

He who does not work neither shall he eat


East or west, home is the best


Old love will not be forgotten
Stará láska nehrdzavie

The cobbler's children usually go unshold
Kováčova kobyla a obuvníkova žena chodia bosé

Praise day at night and life at the end
Nechváľ deň pred večerom

Strike while the iron is hot
Kuj železo, pokiaľ je žeravé

No gain without pain


Patience and time overcom e all things


No rose without a thorn


Charity begins at home
Bližšia košeľa ako kabát

Who sows the wind will reap the whirlwind
Kto seje vietor, žne búrku

Promisses are like pie-curst, made to be broken


As the call, so the echo
Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva

Lightly come, lightly go
Ľahko prišlo, ľahko odišlo

Do not wash your dirty linen in public
Špinavé prádlo sa má prať doma

One swallow does not make a summer


You can't make an omelette without breaking eggs
Keď sa rúbe les, lietajú triesky

The quarrel of lovers is renewal of love
Co se škádlíva, rádo se míva

New brooms sweep clean


Appetite comes with eating
S jedlom rastie chuť

Barking dog seldom bite
Pes, ktorý šteká, nehryzie

Better laste than never


Every man is the founder of his own fortune
Každý si je svojho šťastia strojcom

People who live in glass houses shouldn't throw stones.


You can't teach a old dog new tricks


Easier said than done


Honesty is the best policy


Like talking to a brick wall


Haste makes waste
Práca kvapná, málo platná

Brevity is the soul of wit
Stručnosť je známkou inteligencie (vtipu)

Nothing is certain but death and taxes


Faint heart never won fair maiden


svrcek@szm.sk.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?