Zneuživanie zákona

Kategorie: Právo (celkem: 111 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 07. prosince 2011
  • Zobrazeno: 1111×

Příbuzná témataZneuživanie zákona

Zneužívanie zákona – Toto stanovisko bolo použité úradom vlády ale aj MŽP v listoch pod zn. 14066-2/2011/IP-345/OPS zo dňa 4.10.2011 a v liste MŽP 3264/201- 1.1. z 8.11.2011

Na základe oboznámenia sa s obsahom doručeného podania a jeho príloh ovej časti uvádzame, že toto podanie nie je sťažnosťou podľa § 3 ods. l zákona č. 9/2010 Z. z., pretože nezaslaním oznámenia o vybavení zaslaných podaní, ktorými ste vyjadrovali svoje názory, stanoviská, úvahy a návrhy v súvislosti s realizáciou personálnej politiky v SVP, š. p. v Banskej Štiavnici, nedošlo k porušeniu Vašich práv, alebo právom chránených záujmov\".

Toto stanovisko je pre mňa ako občana tohto štátu signálom že nesmiem sa sťažovať na veci verejné nedajbože na korupciu a klientelizmus, netrasparetné a protizakoné výberové konania na MŽP a obsadzovanie funkcií riaditeľmi bez vodohospodárskeho vzdelania a vodohospodárskej praxe.

Ja som presvedčený že takýto výklad zákona je nielen protipravý ale aj protiústavný a v rozpore z demokratickými princípmi nášho štátu a má slúžiť na zastrašovanie občanov. Z článkom ústavy SR citujem :

„Každý má právo sám alebo spoločne

s inými obracať sa vo veciach verejného

alebo iného spoločného záujmu

na štátne orgány a orgány územnej

samosprávy so žiadosťami,

návrhmi a sťažnosťami.“

Č.l. 27 ods. 1

Ústavy Slovenskej republiky

Ing. Slaninka VladimírNový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?