Všeobecné funkcie snov

Kategorie: Psychológia (celkem: 235 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 3283×

Příbuzná témataVšeobecné funkcie snov

Zahustenie
 sny sú zhustením podobných obsahov a pojmov so spoločným vzťahom k jednej figúre (napr. učiteľ vo sne môže byť aj otcom. šéfom, katom)
 sny sú zhustením protikladov v rámci 1 tvaru (napr. zlá čarodejnica môže byť aj dobrá matka)
 sny sú zhustením komplikovaných vzťahov so znakmi rôznych ľudí
 sny sú zhustením, redukovaním na slová, písmená a číslené symboly

Presunutie - hlavné problémy a konflikty sa môžu vo sne zdať ako nepodstatné a okrajové poznámky či obavy

Regresia - Freud: "Sny sú splnením infantilného sexuálneho priania."
- pozornosť faktom predchádzajúceho životného obdobia, zvlášť detstva a neprehliadať ranné sexuálne popudy
Stieranie protikladov a rozporov - "nie" pre sen neexistuje. Každý element sna môže predstavovať aj opak. Schultz - 7 hlavných protikladných snov:
1. Obraz zločinca, hriešnika, ktorý často zodpovedá potláčanému ES(ID) poukazuje na narcistické farizejstvo. "Sny s negatívnymi postavami často poukazujú na pýchu a domýšľavosť snívajúceho."
2. Obraz veľkosti a moci poukazuje v sne na otca, za tým však môžu byť aj pocity menejcennosti v zmysle Adlera, ako aj životu nezodpovedajúce ospravedlnenia a výhovorky. "Sny o mocných ľuďoch znamenajú často otca, ale aj vlastnú slabosť a neschopnosť."
3. Obraz neunaviteľnej sily prezrádza najčastejšie zhýčkaných pacientov, ktorým sa dostávala priveľká starostlivosť. Títo pacienti bez objektívneho chorobného nálezu a bez známok depresie chcú pripisovať svoje vlastné zlyhanie osudu, ktorý si nezaslúžili. "Sny, v ktorých stále vystupujú silní ľudia poukazujú často na zlyhanie zhýčkaného snívajúceho."
4. Obraz génia hovorí o iluzórnych nárokoch snívajúceho o tom, že génius dostáva všetko darom, že stačí oslobodiť sa od všetkých nárokov a čakať na "kopnutie múzy. V sne o géniovi možno často vidieť ohlasy svedomia snívajúceho na jeho vlastnú lenivosť. "Sny o geniálnych ľuďoch poukazujú na chýbajúcu usilovnosť snívajúceho."
5. Obraz utlačovaného a ohrozovaného vo sne poukazuje na masochistické fantázie, ktorým sa snívajúci slastne oddáva. Zároveň hovoria tieto sny o pocitoch a prejavoch nenávisti, nepriateľstva voči ľuďom a cynizme. "Sny o neprívetivých ľuďoch vzbudzujú otázku, či sa snívajúci sám nechce klamať, čo sa týka jeho vlastných pocitov nenávisti a agresivity."
6.

Obraz cudzinca, s ktorým nie je vo sne vytvorený žiadny kontakt, či už slovný alebo mimický poukazuje na hlbokú vnútornú osamelosť snívajúceho, čo sa často vyskytuje u pacientov, o ktorých sa intenzívne stará ich okolie. "Sny s nedosiahnuteľnými cudzími postavami ukazujú na rozsiahlu vnútornú izoláciu snívajúceho."
7. Obraz ideálneho, ale často neviditeľného partnera sa vyskytuje predovšetkým v erotických snoch. Prípadne sa takto môže prejavovať detsky iluzórne skreslený svet, kde sa požaduje v každom ohľade dokonalý partner a to často poukazuje na spravodlivosť voči sebe. "Sny o nepoškvrnených, dokonalých partneroch sú často známkou perverzného, alebo pre seba spravodlivosť požadujúceho snívajúceho."

Autoanalýza snov
Stupne AT:
1. Na prvom stupni predstavuje už sám sen pokus o spracovanie "nestrávených zážitkov" (Freud). Intenzívna snová činnosť so svojimi jasnými snovými obrazmi stačí zväčša už u zdravých ľudí na to, aby títo dokázali dostatočne zvládnuť minulé zážitky a boli tak pripravení prijímať nové dojmy. 2. Spomenúť si na sen. 3. Formulácia sna - snaha usporiadať myšlienkové a obrazové spomienky obsahu sna do logických vzťahov a gramaticky zrozumiteľných viet. Tým sa dodatočne objasňujú dôležité otázky subjektu, objektu, správania a pod. 4. Rozprávanie sna - zážitok akustického znenia slov odkrýva spomienky a vedie k ich hlbšiemu porozumeniu
5. Rozprávanie o sne - vyjasňovanie si sna v rozhovore s vhodným partnerom. 6. Napísanie sna - núti k opätovnému si premysleniu sna
7. Nápady k snu - doplňujú manifestný obsah sna o bohaté asociácie, ktoré prekvapivo často objasnia význam sna. 8. Zodpovedanie ďalších otázok sna - odhaľuje podstatnú časť významu sna a uľahčuje snovú prácu. 9. Spoznanie významu sna - korunou snovej práce, objavuje sa vnútorný náhľad a často aj liečivý "otras". 10. Závery a dôsledky pre konanie nasledujúce po sne. Vedie to pri úspešnej analýze k vyššej úrovni náhľadu snívajúceho, prehlbuje to jeho poznatky o vlastnej existencii a poukazuje na úlohy z toho vyplývajúce. Technika AT
1. Sen si okamžite zapísať. 2. Napísať si sen načisto. 3. Maľovať obrázky. 4. Dať snom názvy. 5. Založiť si kartotéku snov. 6. Nápady podporovať autogénnym tréningom. Otázky na sen:
1.Otázky k povzbudeniu asociácií:
a. Čo ma k tomu napadá?
b. O čom sen vlastne pojednáva? O čom je v ňom reč?
c. Prečo sa to vlastne stalo?
d. Aký názov by som dal tomuto snu, alebo obrazu z neho?
e. (Keď sa sen zdá neúplný alebo nejako nedokončený.) Ako si myslím, resp. želám, aby sa skončil?

2. Otázky na úrovne sna:
a. Aké vonkajšie podnety alebo telesné pocity sen spracováva, a akým spôsobom sa to deje?
b. Aké denné zážitky sa v ňom odrážajú?
c.

Aké spomienky z detstva sen vyvoláva?
d. Aké sexuálne problémy obsahuje sen?
e. Aké náboženské otázky nastoľuje sen?

3. Otázky na afekty:
a. Ako mi v sne bolo? (Akú som mal náladu?)
b. Čo si v tejto súvislosti želám?
c. Pred čím mám pri tom vlastne strach?
d. Je za tým nejaká ambivalencia?
e. Čo mi je na tom trápne?

4. Otázky k osobám, ktoré sa v sne vyskytovali:
a. Kto to vlastne bol?
b. Ako vyzeral? (Keď si neviem spomenúť, tak si pomáham otázkami: muž, žena, vysoký, nízky, svetlý, tmavý, starý, mladý, tučný, chudý, príp. mal okuliare, bradu, dlhé alebo krátke vlasy, zvláštne znamenie a pod.)
c. Poznám skutočne takéhoto človeka?
d. Bol som pri tom prítomný tiež ja?
e. V ktorých postavách snu vystupujem sám? Snáď vo všetkých? a v akej roli?

5. Otázky na snívajúceho:
a. Čo sa mi ešte tejto noci snívalo?
b. Čo sa mi snívalo na túto tému už niekedy skôr?
c. Čo sa mi snívalo už skôr k podobnému, alebo širšiemu tematickému alebo životnému okruhu?
d. V ktorom sne už vystupovali tie isté alebo podobné osoby, obrazy alebo symboly?
e. Ktoré iné sny ma k tomu napadajú, aj keď sú zdanlivo bez súvislostí?

6. Otázky na vzťah ku skutočnosti:
a. Zažil som niekedy niečo podobné?
b. Kedy sa odohrávajú zážitky sna a kedy sa odohrávali v skutočnosti? (tak ako sa mi to teraz vybavuje)
c. Kde sa odohrávajú zážitky zo sna a kde sa odohrávali v skutočnosti?
d. Čo môžu vlastne znamenať symboly a podrobnosti sna?
e. Aký by mohol mať vlastne sen celkový význam?

7. Poznatky a úlohy vyplývajúce zo na:
a. Aký náhľad mi sen sprostredkuje? Robil som doteraz niečo zle? Ako sa môžem z neho poučiť?
b. Dáva mi sen nejaký podnet, aby som zmenil svoje správanie?
c. Dáva mi sen nejaký podnet, aby som zmenil svoj postoj (v zmysle charakteru)? Akú zodpovednosť si môžem zo sna zobrať? Ako ďaleko mám pracovať na svojom charaktere?
d. Uľahčí mi sen nejaké rozhodnutie?
e. Čo mám teda robiť? Aké praktické úlohy mi zo sna vyplývajú?


Ako pristúpiť k vykladaniu svojich snov
Založiť si denník
Zachytiť prejavy uvedomenia
Určite druh sna
Všimnite si predmety a symboly
Najdôležitejšie sú postavy zo sna
Zachyťte svoj stav pred a po sne
Všeobecná symbolika a jej individuálny význam.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?