Štefan Kónya: Ako sa dobre pripraviť na Vianoce

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Štefan Kónya: Ako sa dobre pripraviť na Vianoce

Prežívame adventne obdobie, ktoré ma dvojaky

význam: Je časom radostného očakávania a nábožnej prípravy na sláv-

nosť narodenia Pána, v ktorom sa pripomína prvý príchod Božieho syna

medzi ľudí a zároveň je to čas očakávania druhého Kristovho príchodu

na konci dejín. Po veľkej noci sú Vianoce najstarším kresťanským

sviatkom. V Ríme sa slávili už okolo roku 330. Tieto vianočné sviatky

oslavujú na celom svete asi dve miliardy kresťanov. Presný dátum

narodenia Pána asi pred 2000 rokmi známy nie je. Ježiš sa narodil v betleheme, je to mesto asi osem kilometrov južne od Jeruzalema rodisko kráľa Dávida. Sem prišiel kvôli sčítaniu obyvateľstva Jozef z Nazaretu so svojou snúbenicou Máriou a tu podľa tradície v jaskyni za mestom sa narodil Ježiš. Slávnosť narodenia Pána sa slávi s vigíliou a s oktávou. Vianočné obdobie však pokračuje aj po ôsmich dňoch a konči sa nedeľou po zjavení Pána do tohto obdobia zaradujeme štyri významne sviatky kresťanského kalendára: sviatok sv. rodiny, slávnosť Bohorodičky Panny Márie, slávnosť zjavenia Pána a sviatok krstu Pána.

Naša pozornosť by sa mala upriamiť na Pannu Máriu, ktorá porodila malého Ježiška ukázala ho pastierom a Mudrcom, predstavila a obetovala ho Pánovi v chráme.

Dnešný človek nevie žiť pokojne a také sú aj Vianoce. Daj mi tamto, dones mi rýchlo... plný stres a nepokoj. Zabúdame na to podstatne čo nám aj unika pri našich prácach. Nevieme sa zastaviť, nájsť si čas pre seba a pre malého Ježiška. Kam toto všetko vedie? Sú toto skutočné Vianoce? Je čas akýmsi nepriateľom či bariérou v duchovnom živote? Ako využívame čas? Dávame ho aj Bohu okrem toho že ho napĺňame pracou? Aký je teraz môj vzťah k Bohu?

Všetko urobiť, ozdobiť, pripraviť, upratať, akoby len to bolo podstatne. Vianoce to nie sú len dobre upečené koláče a pekná hudba, sviatočné šaty a darčeky veď to všetko zmizne a neostane nám nič. Uspokojili by sme iba telo no duša by ostala prázdna a z Vianoc by sa jej neušlo nič a to by bola veľká škoda. Musíme upierať svoj zrak na to podstatne a až potom na to menej podstatne. To podstatne by sa dalo aj takto pomenovať: duchovna obnova, sv. omša, predvianočná sv. spoveď, čítanie zo sv. písma, jasličková pobožnosť, návšteva živého betlehema, prednáška či katechéza o narodení Pána, vianočný koncert a pod. To všetko prispieva k plnému duchovnému úžitku a správnemu pochopeniu vianočného posolstva.

Je potrebná vnútorná obnova nášho srdca ak chceme zachytiť Božiu lásku k nám. Jednoducho musíme sa my sami stať živým Betlehemom aby sa v nás v našom srdci mohol narodiť Ježiš aby mohol s nami rasť a žiť. Srdce je sídlom schopnosti a osobnosti, v ktorom sa rodia myšlienky a city, rečí, túžby, rozhodnutia a činy. Boh toto srdce pozná až na dno tak že pred nim nič neskryjeme stačí ak mu s dôverou svoje srdce dáme aby vstúpil do nášho života. A to nestačí len vo vianočnom období ale po cely rok a neustále a prosme aby ostal v našom srdci aj keď sme hriešni a slabí. Toto by mala byť ta najlepšia príprava „upratať si svoju dušu” pretože stále platí zákon, že vnútorný človek žije „zvnútra”.

Požehnané vianočné sviatky, dotyk malého Ježiška a Panny Márie. Aby sme mohli zakúsiť moc zachraňujúcej milosti Boha, ktorá môže premeniť zlo na dobro a tiež premeniť ľudské srdce a učiniť ho oázou pokoja.

Kiežby vykupiteľ, ktorý sa narodil v betleheme daruje všetkým pokoj a silu kráčať spolu na ceste dobra. Nech Božie dieťa, ktoré prežaruje temnoty pomáha nám pochopiť zmysel a hodnotu našej existencie a našich dejín.Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?