Skupenstvo látok

Kategorie: Fyzika a astronómia (celkem: 480 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 1457×

Příbuzná témataSkupenstvo látok

Skupenství látek


Všichni víme, že se látky dělí na pevné

kapalné

plynné

A také že:
Všechny věci jsou složeny z malých částic, které nazýváme molekuly. Molekuly se neustále pohybují. Dokonce i ve věcech, které jsou v klidu. o tom, jestli je věc ve stavu pevném, kapalném nebo plynném, rozhoduje jakou rychlostí se jejich molekuly pohybují.

Jenže kdo je zkoumal?
Kdo vysvětlil nejrůznější zákony?
A víme vůbec takové vlastnosti např. vody?
Jestli teď ne, tak za chvilku určitě! Čtěte a dozvíte se víc.
Pevné látky- Molekuly pevného skupenství jsou poutány k sobě velmi těsně a zaujímají stálou polohu. To způsobuje, že pevná tělesa těžko mění tvar.

A. F. Ioffe (1880-1960), Ruský žid, fyzik a matematik.
Jeho hlavní zájem se soustřeďoval na krystaly. Později díky svým výzkumům dal základy procesoru. Jako jeden z prvních věděl, že Američani vyvinuli atomovou bombu. Je po něm pojmenován polytechnický institut.
____________________________________________________________

Vlastnosti pevných látek jsou dány vlastnostmi jejich základních elementů (atomů, iontů nebo molekul, jak jsem podotkla výše), vlastnostmi vzájemných vazeb těchto elementů a z toho plynoucími výslednými vlastnostmi elektronové struktury. Pevné látky mohou být krystaly s významnými vlastnostmi anizotropie a symetrie, polykrystaly nebo pevné látky amorfní (bez vlastnosti symetrie). V přesném smyslu lze p.l. chápat v některých případech jako kondenzovanou fázi.

kapaliny


- Ve skupenství kapalném jsou molekuly u sebe sice velmi blízko, ale tak, že již mohou klouzat jedna po druhé, a tak měnit svou polohu. proto kapaliny mění tvar. B. Pascal (1623- 1662), francouzský fyzik, matematik a filosof.
Předmětem jeho zájmu z fyziky byl především hydrostatický tlak, při jehož zkoumání formuloval zákon o rovnoměrném šíření tlaku v kapalině- Pascalův zákon. Na jeho počest byla nazvána jednotka tlaku- pascal (Pa).


Kapalina se skládá z molekul, které jsou v neustálém neuspořádaném pohybu, vzájemně si vyměňují místo a působí na sebe přitažlivými nebo odpudivými silami.

Tyto síly jsou větší než u plynného tělesa a naopak menší než u tělesa pevného, proto má kapalina některé vlastnosti pevné látky (zachování objemu) a některé vlastnosti jsou naopak shodné s vlastnostmi plynů (tekutost) mimo to se kapalné látky vyznačují povrchovým napětím, viskozitou, kapilární elevací a kapilární depresí.
Kapaliny jsou díky svým menším mezi molekulárním silám snadno dělitelné a zaujímají vždy tvar nádoby. Jednotlivé částice v kapalině po sobě mohou klouzat, takže jejich vzájemné přemísťování je velmi snadné. plyny
-Molekuly plynného skupenství jsou od sebe velmi vzdálený, takže plyny mohou změnit tvar velmi snadno. E. Toirrcelli (1608-1647) Italský fyzik a matematik
Jeho největší zásluhou bylo popsání a vysvětlení podstaty atmosférického tlaku. Na základě jeho slavného pokusu byla poprvé zaměřena hodnota atmosférického tlaku. Principy svého pokusu uplatnil i při konstrukci prvního rtuťového tlakoměru (1643).
___________________________________________________ ________

Molekuly plynu jsou v neustálém pohybu, navzájem n sebe narážejí a narážejí rovněž do stěny nádoby což způsobuje tlak plynu.
1. Protože vzájemná pohyblivost molekul je snadná, jsou plyny podobně jako kapaliny tekuté.
2. Molekuly plynu pronikají do všech částí nádoby, v níž je plyn uzavřen- plyn je tedy rozpínavý.
3. Vzdálenosti mezi molekulami plynu jsou větší než např. v kapalině. Zvýšením tlaku je možné tyto vzdálenosti zmenšit- plyn je tady stlačitelný.
Objem plynového tělesa je tedy dán objemem nádoby v níž se nachází.

Avogadrův zákon:
Stlačí- li se různé plyny tak, že mají stejnou teplotu, tlak a objem, pak je i počet molekul ve všech plynech stejný.


Nyní jsme se dozvěděli něco málo o plynech, kapalinách a pevných látkách. Nevíme však úplně vše, ale myslím, že pro začátek to postačí.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?