SEPA – jednotná platobná oblasť

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 24. září 2014
  • Zobrazeno: 440×

Příbuzná témataSEPA – jednotná platobná oblasť

Vo finančnej oblasti prichádza neustále k zmenám, ktorých cieľom je uľahčiť život podnikateľom aj bežným ľuďom. Jednou z nich je aj SEPA, čo je skratka od anglického spojenia „Single Euro Payments Area“, po slovensky Jednotná oblasť platieb v eurách.

Čoraz väčší počet ľudí v Európe žije mimo svojej domovskej krajiny alebo vykonávajú pravidelné platby zo zahraničia, čo znamená potrebu vedenia účtov vo viacerých krajinách, resp. aj vznik prípadných problémov, ktoré cezhraničné transakcie so sebou prinášajú.

V prípade inkás dokonca nebolo možné využiť tento platobný nástroj cezhranične. Vďaka SEPA už nie je nutné, aby mal človek vedený jeden účet v SR a druhý v inej SEPA krajine. Od 1. februára 2014 sa všetky cezhraničné platby v eurách stali SEPA platbami.

SEPA je projekt vytvorenia európskej oblasti s takou finančnou infraštruktúrou, ktorá by umožňovala bezhotovostný prevod peňazí v eurách rovnakým spôsobom a za rovnakých podmienok bez ohľadu na to, či je to prevod vnútroštátny alebo medzinárodný.

Výhody SEPA:

- rovnaký poplatok pri realizovaní domácich a zahraničných platieb v rámci krajín SEPA (znižuje to náklady firmám)

- rýchlosť realizácie platby (umožňujúca vyššiu flexibilitu)

- jeden účet (ktorý podnikateľom stačí na všetky ich prevody)

- rovnaké tlačivá (uľahčenie platobného styku)

Cieľom SEPA je posilnenie európskej integrácie a ponuka vyššej úrovne služieb platobného styku za nižšie ceny. Ďalšie ciele sú:

- odstránenie rozdielov pri realizovaní domácich a cezhraničných platieb v mene EUR

- zjednotenie štandardov, pravidiel a postupov pre platobné systémy všetkých krajín

- nahradenie národných platobných nástrojov jednotnými SEPA platobnými nástrojmi

SEPA využívajú všetky krajiny Európskej únie plus Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Monako. Hlavné zmeny, ktoré zo SEPA vyplývajú sa týkajú najmä formátu čísla účtov, ktoré je už vo všetkých slovenských bankách vo formáte IBAN.

IBAN je medzinárodne štandardizovaná forma čísla účtu, ktorá bola vytvorená v súčinnosti s Európskym výborom pre bankové štandardy a ktorá umožňuje jednoznačnú identifikáciu účtu, krajiny a bankovú inštitúciu príjemcu platby.

Zdroje:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Jednotn%C3%A1_oblas%C5%A5_platieb_v_eur%C3%A1ch

https://www.postovabanka.sk/ucty/platby-a-sluzby/sepa/

http://www.nbs.sk/sk/platobne-systemy/sepa

https://www.postovabanka.sk/slovnik-pojmov/s/sepa/Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?