Saudská Arábia

Kategorie: Geografia (celkem: 1046 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 7614×

Příbuzná témataSaudská Arábia

Základná charakteristika:Hlavné mesto: Rijád

Rozloha: 2,149,690 km2

Počet obyvateľov: 17.880.000


Oficiálny názov: Kráľovstvo Saudská ArábiaTyp vlády: monarchia

Úradný jazyk: arabský

Mena: Saudský rial

Gramotnosť : celkovo 63%
ženy 50%
muži 72%

Priemerná dĺžka života: celkovo 70%
ženy 71%
muži 68%

Náboženstvo: Sunitský moslimovia 85%
Šítsky moslimovia 15%

Hustota zaľudnenia: 8 obyvateľov na km2


Obyvateľstvo: 90% Arabi, 10% iní

Člen medzinárodných organizácií:
ABEDA (Arabský menový fond), AfDB (Africká rozvojová banka), AFESD (Arabský fond pre hospodársky a sociálny rozvoj), AL (Liga Arabských štátov), AMF (Arabský menový fond), FAO (Org. OSN pre výživu a poľnohospodárstvo), GCC (Rada pre spoluprácu krajín Zálivu), IBRD (Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj), ICAO (Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo), IDB (Islamská rozvojová banka), UN (Spojené národy), IFRCS (Medzinárodná organizácia červeného kríža a červeného polmesiaca), ILO (Medzinárodná organizácia práce), IMF (Medzinárodný menový fond), IMO (Medzinárodná námorná organizácia), INTELSAT, INTERPOL, IOC (Medzinárodný olympijský výbor), OPEC, OIC (Organizácia islamskej konferencie), UNESCO, UNIDO, UPU (Svetová poštová únia), WHO (Svetová zdravotnícka org.)


História:

Kráľovstvo vzniklo v roku 1932, kedy Abdul Aziz ibn Saud zjednotil Hidžáz a Nedžd a vyhlásil sa panovníka. Názov krajiny je odvodený od zakladateľa krajiny, čiže Saudská Arábia. V roku 1933 bola objavená ropa a začalo sa s jej ťažbou. V 1938 sa zistilo, že krajina má najväčšie zásoby ropy na svete a až po Druhej svetovej vojne krajina začala bohatnúť a rýchlo sa rozvíjať. Keď v roku 1953 zomrel kráľom sa stal jeho syn Saud, ktorý bol neskôr zvrhnutý v roku 1964 svojím bratom Faisalom. Po tom čo ho v 1975 zavraždil jeho synovec, na trón nastúpil Faisalov nevlastný brat Khalid. Po Khalidovej smrti sa stal v roku 1982 kráľom jeho nevlastný brat Fahd ktorý je vládcom v krajine dodnes.


Prírodné podmienky:

Povrch:Saudská Arábia leží na Arabskom polostrove medzi Perzským zálivom a Červeným morom. Pobrežie Červeného mora lemuje na pevnine úzka pobrežná nížina Tiháma. Z nej sa príkro dvíhajú do nadmorských výšok 1500-3000 m pohoria budované starými horninami, pokryté mladými bazaltovými príkrovmi. V pohorí Asír sa dvíha najvyšší vrch Jabal Abu Hassan (3133 m n.

m.). Odtiaľ smerom na východ stupňovito klesá kamenistými a hlinitými púšťami cez stredoarabský prah pohorí (Híuwaig, Shammar, ’Utaybah) plošina Nedžd do nížiny pri Perzskom zálive (Ed-Dehna). Na severe sa rozprestiera púšť Nafúd a na juhu najväčšia piesočnatá púšť krajiny Rub al-Chálí. Klimatické podmienky:

Pre Saudskú Arábiu je typické extrémne sucho a teplo. Priemerná teplota v januári je 21°C a v júli 42°C. Priemerne za rok spadne približne 81 mm zrážok.


Ekologické problémy:

Saudská Arábia je jeden z najväčších distribútorov ropy a produktov z nej. Z toho vyplýva množstvo ekologických problémov vrátane zamorenia pobrežia a zeme ropou. Ďalším veľký ekologickým problémov krajiny je nedostatok pitnej vody a rozširovanie púšte.
Obyvateľstvo:

Podľa sčítania v roku 1992, má Saudská Arábia 16,9 milióna obyvateľov. Z toho je 12,3 milióna Saudsko-arabskej národnosti a 4,6 milióna prisťahovalcov. Najčastejšie sú to robotníci, ktorí sem prišli za prácou z iných islamských krajín.
Medzi obyvateľov Saudskej Arábie patria aj Beduíni. Tento kočovný národ putujúci púšťou sa živia chovom tiav, oviec a kôz. Dodnes žijú v stanoch.

Náboženstvo:Islam je jediné povolené náboženstvo v krajine. Forma Saudskoarabského islamu je konzervatívna až fundamentalistická, ktorú oživilo v 18. storočí hnutie Najdi a jeho vodca Sheikh Muhammad Ibn Abdel-Wahhab. Moslimovia sa v Saudskej Arábii delia na Sunitských a Šítskych moslimov. V Saudskej Arábii sa nachádzajú dve najposvätnejšie miesta moslimov Mekka a Medina. Každoročne do Mekky prichádza vyše milióna veriacich. Každý moslim musí vo Veľkej mešite v Mekke sedemkrát prejsť okolo Ka´by, ktorá stojí na pozostatkoch starodávnej hrobky, ktorú podľa koránu postavil prorok Mohamed. Každý moslim by sa mal aspoň raz za život vydať na cestu do Mekky. Cesta do Mekky sa nazýva Hádž. Moslimovia sa modlia päťkrát denne, pričom sú vždy otočený smerom k Mekke. Pred vstupom do mešity sa moslimovia vyzujú a umyjú si nohy. Ženy majú vyhradenú časť na modlenie, tak aby boli oddelené od mužov. Moslimovia majú zakázané jesť bravčové mäso a piť alkohol.
Život ľudí:V Saudskoarabských rodinách je hlavou a živiteľom rodiny muž. Žena zostáva doma a stará sa o deti a domácnosť. V rodine je zvykom oddelovať mužov od žien. Každý dom je rozdelený na časť vyhradenú iba mužom a iba ženám. Ženy nikdy nepracujú spolu s mužmi. Majú zakázané riadiť autá a bicykle. Ženy lekárky vyšetrujú iba ženy a deti.

V prípade, že by mala lekárka prísť do kontaktu s mužom musí byť zahalená. Na verejnosti sa ženy nesmú zdraviť s cudzími mužmi a musia byť úplne zahalené. Majú oblečené dlhé čierne šaty - čador a závojom zakrývajúcim tvár - burka. Na oblečenie a správanie žien dozerá náboženská polícia.
Väčšina manželstiev je dohodnutých medzi otcom nevesty a ženícha, v súčasnosti najmä v mestách narastajú manželstvá kedy si mladý muži a ženy samy vyberú partnera. Tak ako vo väčšine islamských krajín aj v Saudskej Arábii môže mať muž viac žien. V prípade že chce mať muž ďalšiu manželku musí sa spýtať už existujúcej manželky, prípadne manželiek. Nevera u žien je zločin, ktorý sa trestá smrťou.

Hospodárstvo:Objavenie ropy a jej následné zväčšujúce sa využívanie po Druhej Svetovej Vojne znamenalo, že hospodárstvo krajiny sa vo veľkom začalo špecializovať na ťažbu a spracovanie ropy. Upúšťalo sa od tradičných foriem hospodárstva ako napríklad chov dobytka. Výnos z predaja nafty dopomohli k rozvoju infraktruštúry, ťažkého priemyslu a rastu životnej úrovne. Pretože prevažná časť pôdy v krajine je v dôsledku veľkého sucha neúrodná, muselo sa mnoho plodín, ako napríklad obilie a zelenina, dovážať zo zahraničia. V súčasnosti, následkom veľkej investície do poľnohospodárstva kedy sa vybudovali veľké zavlažovacie systémy, sa tu pestujú melóny, rajčiny, pšenica, jačmeň atď.
Okrem ropy sa ťaží zemný plyn, vápenec, sadrovec, mramor, kaolín, soľ, železná ruda a zlato

Doprava:

Väčšina rodín v Saudskej Arábii vlastní auto. V každom meste existuje mestská hromadná doprava a taxislužby. Medzi mestami tiež fungujú pravidelné lety a medzi mestami Ad Dammam a Rijád aj rýchlovlak. V púštnych oblastiach sa okrem terénnych automobilov využívajú ťavy.

Zdravotníctvo:

Zdravotnícke služby sú zadarmo nielen pre obyvateľov Saudskej Arábie ale aj pre pútnikov, ktorí každoročne prichádzajú do Mekky. Vo všetkých väčších mestách sú vybudované moderné nemocnice. Na vidieku a medzi Beduínmi stále plnia neodmysliteľnú funkciu ľudový liečitelia.

Školstvo:Materské školy navštevujú deti vo veku dvoch až šiestich rokov. Dievčatá sú v triede spolu s chlapcami. Deťom vo veku šiestich rokov sa začína povinná školská dochádzka. V týchto základných školách sa už dievčatá nenavštevujú rovnakú triedu spolu s chlapcami. Povinná školská dochádzka pre chlapcov zahŕňa šesť rokov základnej školy (ibtida'i), tri roky gymnázia (mutawassit) a tri roky strednej školy (thanawi), kedy od druhého ročníku pokračujú v štúdiu vedy alebo umenia.

Po ukončení strednej školy môžu študovať na vysokej škole, ktorá je taktiež ako všetky školy zadarmo. Pred rokom 1980 mali dievčatá nárok iba na základný stupeň vzdelania. V súčasnosti majú právo na rovnaké bezplatné vzdelanie ako chlapci za podmienky, že budú zahalené a budú oddelené od chlapcov.
Pracovná doba:Pracuje sa od soboty do stredy. Štvrtok a piatok sa považuje za víkend. Piatok je pre moslimov deň kedy idú na celý deň do mešity kde sa modlia a študujú Korán. Kancelárie a banky sú otvorené od 8:00 do poludňajšej modlidby o 12:00 a potom od 17:00 do 20:00. Obchody a trhy (bazáry) sú otvorené ob 8:00 do 12:00 a od 15:00 do 21:00. Počas Ramadánu je pracovná doba kratšia. Veľkú väčšinu pracujúcich tvoria muži. V súčasnosti však stále stúpa počet pracujúcich žien, ktoré však nesmú pracovať spolu s mužmi.


Vláda:

Kráľovstvo je rozdelené na niekoľko regiónov: Každému vládne emir alebo správca, ktorý sa riadi príkazmi kráľa. Kráľ bol vodcom a hlavou krajiny, pričom mu pomáhala Rada Ministrov. V roku 1992 kráľ zaviedol nový systém vlády a vydal prvú zbierku zákonov v existencii kráľovstva. Okrem toho kráľ vymenoval konzultačný výbor, ktorý sa skladal zo 60 kráľom vymenovaných členov, ktorý v súčasnosti pomáhajú riadiť štát spolu s kráľom a Radou Ministrov. Po smrti kráľa nastupuje na trón jeho syn (korunný princ). Pokiaľ by kráľ nezanechal alebo neurčil následníka, nový kráľ bude podľa nových zákonov volený Radou Ministrov z vyše 500 princov a príslušníkov šľachty. Aj keď sa v priebehu niekoľkých rokov urobilo mnoho zmien v riadení krajiny, tento systém je stále nedemokratický.

Sviatky:

Moslimský rok je o 11 dní kratší ako u nás, pretože je založený na lunárnom kalendáre. Datovanie rokov sa začalo rokom Hagira (Hadžíra), kedy Mohamed odišiel z Mekky do Mediny. Bolo to v 7. storočí nášho letopočtu. V súčasnosti majú moslimovia rok 1423.
Dva najdôležitejšie sviatky islamského roka sú Id al-Fitr a Id al-Adha. Id al-Fitr doslovne znamená prerušenie pôstu. Oslavuje koniec pôstneho mesiaca ramadán. počas ktorého sa musia moslimovia postiť od svitania do súmraku. Počas tohto sviatku si ľudia medzi sebou dávajú darčeky. Id al-Adha je sviatkom obety, kedy po modlidbách nasleduje obetovanie oviec, kráv alebo tiav.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?