Rudolf Mertlík Staroveké báje a povesti: Prometeus

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Rudolf Mertlík Staroveké báje a povesti: Prometeus

Literárny druh: Epika
Literárny útvar: Báj
Prostredie: Časť príbehu na Olympe, zvyšok v krásnom háji.
Hlavná myšlienka: Dať ľuďom vzdelanie a spokojný život

Charakteristika postáv:
Prométeus – Titan, zručný, dobrý, odvážny, za svoj čin trpel nekonečnými útrapy a bolesťou
stál si za svojim názorom a činom, darca múdrosti a vzdelania
Prométeovi ľudia - učenlivý, neboli chorí, nepoznali trápenie, nebojácni, nepoznali bohov

Dej:
Titan Prometeus navštívil vládcu bohov Dia. Bol prekvapený krásou a novotou na Olympe. Požiadal Dia, aby mohol svet zaplniť novými bytosťami, čo by sa podobali obrom alebo bohom, ktorí by vedeli premýšľať o veľkých veciach a múdro vládnuť nad bohatstvom neko-
nečnej prírody. Všetci bohovia dali súhlas okrem múdrej Atény. Obávala sa, aby neboli doko-
nalejší ako bohovia. Prométeus sa pustil do veľkého diela. Opustil hŕstku zvyšných obrov
a odišiel do krásneho hája. Našiel si tvárnu hlinu, z ktorej vymodeloval muža a ženu. Bohyňa
Aténa oživila jeho dielo. Zázrak, ktorého boli bohovia svedkom, naplnili Prométea nesmier-
nou radosťou a šťastím. Z vysokého vrchu pozoroval rozvíjajúce sa nové pokolenie. Ľuďom
sa žilo veľmi dobre. Neboli chorí, nepoznali trápenie, ničoho sa nebáli. Prométeus ich učil
práci, ako stavať príbytky, osievať polia. Iba o bohoch im nepovedal, a tak ľudia neprinášali obete. Bohov to veľmi štvalo. Zeus chcel zahubiť ľudské pokolenie. Uzavrel s Prom. zmluvu
o obetiach, ktorú musí dodržiavať. Ľudia od tej chvíle kládli bohom na oltár kosti a tuk obet-
ných zvierat ako zápalnú obeť. S tým sa však ostatní bohovia nezmierili. Zeus odňal ľuďom
oheň. Ľudstvo začalo trpieť. Prométeus sa vkradol na Olymp, ulúpil oheň a vrátil ho späť svojím najmilejším. Keď to Zeus zistil, veľmi sa rozhneval. Nechal stvoriť krásnu dievčinu Pandoru. Potom poslal Herma, aby ju odviedol na svet a dal ju za ženu Prométeovmu bratovi
Epimeteovi. Pandora si na svet priniesla skrinku, v ktorej ukrývala všelijaké zlo. Boli tam Starosti, Bolesti, Zármutok, Choroby, Hlad a Smrť. Pandora otvorila skrinku a tie zlé bytosti
sa rozleteli po svete a týrali Prométeových ľudí. Na Prométea poslal 2 mohutné božské bytos-
ti Moc a Silu, ktorí ho zajali a odviedli na koniec sveta na osamotenú strmú skalu Kaukazu,
kde ho prikovali ku stene. Každý deň mu orol ďobal do pečene, ktorá sa síce za deň obnovila, ale bolesť a utrpenie bola strašlivá.

Bohovia ho márne presvedčovali, aby priznal svoju vinu.
V ukrutných bolestiach ho posilňovala veštba, že aj Diovi hrozí nebezpečenstvo a on sa dos-
tane raz na slobodu. Tisícročné nekonečné útrapy a nekonečná bolesť nakoniec oslabili Prom.
vzdor a vyzradil Diovi veštbu. Zeus uznal Prométeovu nadľudskú silu a so súhlasom ostat-
ných bohov ho pustil na slobodu. Herakles strelil orla a rozlámal putá. Zeus dal Prométea
ovenčiť, prijal ho medzi bohov a urobil ho svojím radcom.
Naveky bude žiť sláva tohto odbojného, ľudomilného Titána, darcu vzdelanosti a blaha, ktorý
plameňom poznania osvietil svet i ľudský rozum.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?