Rudolf Mertlík Staroveké báje a povesti: Prometeus

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2977 referátů a seminárek)Rudolf Mertlík Staroveké báje a povesti: Prometeus

Literárny druh: Epika
Literárny útvar: Báj
Prostredie: Časť príbehu na Olympe, zvyšok v krásnom háji.
Hlavná myšlienka: Dať ľuďom vzdelanie a spokojný život

Charakteristika postáv:
Prométeus – Titan, zručný, dobrý, odvážny, za svoj čin trpel nekonečnými útrapy a bolesťou
stál si za svojim názorom a činom, darca múdrosti a vzdelania
Prométeovi ľudia - učenlivý, neboli chorí, nepoznali trápenie, nebojácni, nepoznali bohov

Dej:
Titan Prometeus navštívil vládcu bohov Dia. Bol prekvapený krásou a novotou na Olympe. Požiadal Dia, aby mohol svet zaplniť novými bytosťami, čo by sa podobali obrom alebo bohom, ktorí by vedeli premýšľať o veľkých veciach a múdro vládnuť nad bohatstvom neko-
nečnej prírody. Všetci bohovia dali súhlas okrem múdrej Atény. Obávala sa, aby neboli doko-
nalejší ako bohovia. Prométeus sa pustil do veľkého diela. Opustil hŕstku zvyšných obrov
a odišiel do krásneho hája. Našiel si tvárnu hlinu, z ktorej vymodeloval muža a ženu. Bohyňa
Aténa oživila jeho dielo. Zázrak, ktorého boli bohovia svedkom, naplnili Prométea nesmier-
nou radosťou a šťastím. Z vysokého vrchu pozoroval rozvíjajúce sa nové pokolenie. Ľuďom
sa žilo veľmi dobre. Neboli chorí, nepoznali trápenie, ničoho sa nebáli. Prométeus ich učil
práci, ako stavať príbytky, osievať polia. Iba o bohoch im nepovedal, a tak ľudia neprinášali obete. Bohov to veľmi štvalo. Zeus chcel zahubiť ľudské pokolenie. Uzavrel s Prom. zmluvu
o obetiach, ktorú musí dodržiavať. Ľudia od tej chvíle kládli bohom na oltár kosti a tuk obet-
ných zvierat ako zápalnú obeť. S tým sa však ostatní bohovia nezmierili. Zeus odňal ľuďom
oheň. Ľudstvo začalo trpieť. Prométeus sa vkradol na Olymp, ulúpil oheň a vrátil ho späť svojím najmilejším. Keď to Zeus zistil, veľmi sa rozhneval. Nechal stvoriť krásnu dievčinu Pandoru. Potom poslal Herma, aby ju odviedol na svet a dal ju za ženu Prométeovmu bratovi
Epimeteovi. Pandora si na svet priniesla skrinku, v ktorej ukrývala všelijaké zlo. Boli tam Starosti, Bolesti, Zármutok, Choroby, Hlad a Smrť. Pandora otvorila skrinku a tie zlé bytosti
sa rozleteli po svete a týrali Prométeových ľudí. Na Prométea poslal 2 mohutné božské bytos-
ti Moc a Silu, ktorí ho zajali a odviedli na koniec sveta na osamotenú strmú skalu Kaukazu,
kde ho prikovali ku stene. Každý deň mu orol ďobal do pečene, ktorá sa síce za deň obnovila, ale bolesť a utrpenie bola strašlivá.

Bohovia ho márne presvedčovali, aby priznal svoju vinu.
V ukrutných bolestiach ho posilňovala veštba, že aj Diovi hrozí nebezpečenstvo a on sa dos-
tane raz na slobodu. Tisícročné nekonečné útrapy a nekonečná bolesť nakoniec oslabili Prom.
vzdor a vyzradil Diovi veštbu. Zeus uznal Prométeovu nadľudskú silu a so súhlasom ostat-
ných bohov ho pustil na slobodu. Herakles strelil orla a rozlámal putá. Zeus dal Prométea
ovenčiť, prijal ho medzi bohov a urobil ho svojím radcom.
Naveky bude žiť sláva tohto odbojného, ľudomilného Titána, darcu vzdelanosti a blaha, ktorý
plameňom poznania osvietil svet i ľudský rozum.

ty chuj
blabla, porno.sk | 08. února 2009
isiel kokot a zanim chuj a tak vznikol kotchuj
wty123, | 25. března 2016
http://referaty-seminarky.sk/9wzvj2102c-3/ https://www.google.co.jp/search?q=Nov%C3%BD+p%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvek+site:http://referaty-seminarky.sk/&biw=1242&bih=606&noj=1&ei=mtL0VqjfDsSv0ATC84q4Ag&start=320&sa=N http://referaty-seminarky.sk/lean-paul-sartre-mur/ http://referaty-seminarky.sk/reformy-marie-terezie-a-jozefa-ii---vyznam/ http://referaty-seminarky.sk/jazyky-sveta/ http://referaty-seminarky.sk/cezad-kapustovite-brassicaceae/ http://referaty-seminarky.sk/vlastnosti-pdy/ http://referaty-seminarky.sk/morfematicka-stavba-slova/ http://referaty-seminarky.sk/prehzad-20-storocia/ http://referaty-seminarky.sk/organicke-farbiva/ http://referaty-seminarky.sk/margita-figuli-tri-gastanove-kone-9/ http://referaty-seminarky.sk/pochutiny/ http://referaty-seminarky.sk/peter-jaros-tisicrocna-vcela-1/ http://referaty-seminarky.sk/giovanni-boccaccio-dekameron-3/ http://referaty-seminarky.sk/biorekordy---vezkost/ http://referaty-seminarky.sk/historia-skupiny-hex/ http://referaty-seminarky.sk/fernao-magalhaes-prva-plavba-okolo-sveta/ http://referaty-seminarky.sk/pavol-orszagh-hviezdoslav-zivotopis-4/ http://referaty-seminarky.sk/pavol-dobsinsky-soz-nad-zlato/ http://referaty-seminarky.sk/nedokonala-konkurencia-a-jej-formy/ http://referaty-seminarky.sk/olympijske-hry-1/ http://referaty-seminarky.sk/atmosfera-mo/ http://referaty-seminarky.sk/jean-paul-sartre-jean-paul-sartre/ http://referaty-seminarky.sk/rodinna-psychologia-poznamky/ http://referaty-seminarky.sk/okres-hlohovec/ http://referaty-seminarky.sk/poklasicka-filozofia-19-st---marxisticka-filozofia/
Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?