Objednajte si podklady pre seminárne práce, referáty, slohové práce a iné odborné texty na www.seminarkybezprace.sk

Rudolf Mertlík Staroveké báje a povesti: Prometeus

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2881 referátů a seminárek)Rudolf Mertlík Staroveké báje a povesti: Prometeus

Literárny druh: Epika
Literárny útvar: Báj
Prostredie: Časť príbehu na Olympe, zvyšok v krásnom háji.
Hlavná myšlienka: Dať ľuďom vzdelanie a spokojný život

Charakteristika postáv:
Prométeus – Titan, zručný, dobrý, odvážny, za svoj čin trpel nekonečnými útrapy a bolesťou
stál si za svojim názorom a činom, darca múdrosti a vzdelania
Prométeovi ľudia - učenlivý, neboli chorí, nepoznali trápenie, nebojácni, nepoznali bohov

Dej:
Titan Prometeus navštívil vládcu bohov Dia. Bol prekvapený krásou a novotou na Olympe. Požiadal Dia, aby mohol svet zaplniť novými bytosťami, čo by sa podobali obrom alebo bohom, ktorí by vedeli premýšľať o veľkých veciach a múdro vládnuť nad bohatstvom neko-
nečnej prírody. Všetci bohovia dali súhlas okrem múdrej Atény. Obávala sa, aby neboli doko-
nalejší ako bohovia. Prométeus sa pustil do veľkého diela. Opustil hŕstku zvyšných obrov
a odišiel do krásneho hája. Našiel si tvárnu hlinu, z ktorej vymodeloval muža a ženu. Bohyňa
Aténa oživila jeho dielo. Zázrak, ktorého boli bohovia svedkom, naplnili Prométea nesmier-
nou radosťou a šťastím. Z vysokého vrchu pozoroval rozvíjajúce sa nové pokolenie. Ľuďom
sa žilo veľmi dobre. Neboli chorí, nepoznali trápenie, ničoho sa nebáli. Prométeus ich učil
práci, ako stavať príbytky, osievať polia. Iba o bohoch im nepovedal, a tak ľudia neprinášali obete. Bohov to veľmi štvalo. Zeus chcel zahubiť ľudské pokolenie. Uzavrel s Prom. zmluvu
o obetiach, ktorú musí dodržiavať. Ľudia od tej chvíle kládli bohom na oltár kosti a tuk obet-
ných zvierat ako zápalnú obeť. S tým sa však ostatní bohovia nezmierili. Zeus odňal ľuďom
oheň. Ľudstvo začalo trpieť. Prométeus sa vkradol na Olymp, ulúpil oheň a vrátil ho späť svojím najmilejším. Keď to Zeus zistil, veľmi sa rozhneval. Nechal stvoriť krásnu dievčinu Pandoru. Potom poslal Herma, aby ju odviedol na svet a dal ju za ženu Prométeovmu bratovi
Epimeteovi. Pandora si na svet priniesla skrinku, v ktorej ukrývala všelijaké zlo. Boli tam Starosti, Bolesti, Zármutok, Choroby, Hlad a Smrť. Pandora otvorila skrinku a tie zlé bytosti
sa rozleteli po svete a týrali Prométeových ľudí. Na Prométea poslal 2 mohutné božské bytos-
ti Moc a Silu, ktorí ho zajali a odviedli na koniec sveta na osamotenú strmú skalu Kaukazu,
kde ho prikovali ku stene. Každý deň mu orol ďobal do pečene, ktorá sa síce za deň obnovila, ale bolesť a utrpenie bola strašlivá.

Bohovia ho márne presvedčovali, aby priznal svoju vinu.
V ukrutných bolestiach ho posilňovala veštba, že aj Diovi hrozí nebezpečenstvo a on sa dos-
tane raz na slobodu. Tisícročné nekonečné útrapy a nekonečná bolesť nakoniec oslabili Prom.
vzdor a vyzradil Diovi veštbu. Zeus uznal Prométeovu nadľudskú silu a so súhlasom ostat-
ných bohov ho pustil na slobodu. Herakles strelil orla a rozlámal putá. Zeus dal Prométea
ovenčiť, prijal ho medzi bohov a urobil ho svojím radcom.
Naveky bude žiť sláva tohto odbojného, ľudomilného Titána, darcu vzdelanosti a blaha, ktorý
plameňom poznania osvietil svet i ľudský rozum.

ty chuj
blabla, porno.sk | 08. února 2009
isiel kokot a zanim chuj a tak vznikol kotchuj
Obsah.o.Debilooch!!!!
Duri, www.sexshop.sk | 18. dubna 2011
Debili s vyššou úrovňou sebavedomia môžu byť za určitých okolností nebezpeční pre svoje okolie. Ich zjednodušený spôsob myslenia môže spôsobovať, že svojimi jednoduchými myšlienkami sú zrozumiteľní príliš širokému spektru ďalších ľudov. Môže sa tak stať, že ich jednoduchosť a priamočiarosť je natoľko silne akceptovaná, že je považovaná za istý spôsob originality a presadia sa do vysokých spoločenských vrstiev. Môžu sa dostať do riadiacich funkcií, byť manažérmi, či dosiahnuť politickú kariéru. Keďže väčšinu takýchto debilov tzv. majoritná časť ľudov akceptuje a prispôsobuje sa im, v krajných prípadoch sú možné fatálne dôsledky ich moci a ich postavenia. Zjednodušený prístup ľahko pochopiteľným systémom debila: „zober a zožer“ vzbudzuje strach a rešpekt. Zvyk a pocit „jediného možného“ u majority bez vlastného názoru posiľňuje ich moc.
Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?