Relaxačné metódy, techiky a cvičenia

Kategorie: Psychológia (celkem: 235 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 5684×

Příbuzná témataRelaxačné metódy, techiky a cvičenia

Relax (odpočinok) ––––- opak––––- stres(zaťaženie)
Relaxačné techniky – bránicové dýchanie
Relaxačné metódy – meditácia, motlitba, autogénny tréning
Relaxačné cvičenia – joga, taj-chi juan

História
Najzákladnejšou formou relaxu je spánok. Môžeme ho zaradiť medzi relaxačné metódy. Spánok sa stal nadlho jediným relaxom „západného sveta“, až do dôb kedy sa psychológia(už ako samostatná veda) začala zaujímať o podstatu relaxu (Freud, Jung, Schultz).
„Východný svet“ si na relaxačných technikách, metódach, cvičeniach založil celú životnú filozofiu (náboženstvo).

Psychiatri a relax
Freud a psychoanalýza
Po odbúraní používania hypnózy sa sústredil na psychoanzlýzu. Podstata psychoanalýzy: Je postavená na komunikácii pacienta s terapeutom. Analyzovaný v prítomnosti analytika leží v pohodlnej polohe a necháva svoje myšlienky voľne bežať. Musí povedať všetko, aj to čo by rád zatajil. Po čase začne analytik do výpovede zasahovať, dopĺňať ich, povzbudzovať, pomáha mu pochopiť zmysel toho, čo sa v ňom odohráva. Prirovnáva sa to k snívaniu nahlas.
Jung a analytická psychológia
Pracuje s pojmami hlboké podvedomie a vrcholné podvedomie. Podstata analytickej psychológie: Skúmaná osoba má čo najrýchlejšie reagovať na vonkajšie podnety, medzi ktoré patria najčastejšie slovné podnety a rýchlo povedať prvé , čo ju napadne. Analytik hodnotí obsah a rýchlosť reakcií. Ak ide o obsahy vrcholného podvedomia, potlačené priania, emócie, stačí aby si ich analyzovaná osoba uvedomila a dôjde k odreagovaniu.
Poznámka: Freud a Jung pracovali iba s ľudskou psychikou, fyzickú stránku priniesol až Schultz.
Schultz a autogénny tréning
Využil možnosť zapojiť aj telesnú zložku a pomocou jej uvoľnenia sa dá dosiahnuť aj uvoľnenie psychické. Používa metódy autosugescie. Autogénny tréning má 2 stupne: nižší a vyšší.
Nižší stupeň autogénneho tréningu:
Obsahuje správne zaujatie základnej polohy, uvoľnenie svalov a použitie autosugescie.
Vyšší stupeň autogénneho tréningu:
Tu sa tiež pracuje s predstavami, tie sa však netýkajú len tela alebo sa ho týkajú len nepriamo. Tu smeruje vnútorný pohľad na stred čela, čím sa samočinne pootočia a tak to pripomína ich polohu v spánku (V mozgu to potláča beta-vlny v prospech alfa-vĺn)

Relaxačné cvičenia
Joga – relaxačné cvičenie zostavené zo súboru osobitných cvikov alebo cvičebných kombinácií rôznej obtiažnosti. Základom je správne dýchanie. Pracuje sa s celou motorikou tela.
Taj-chi juan- relaxačné cvičenie.

Vzniklo z bojového umenia v Číne. Je to súbor plynulo sa striedajúcich pohybov, zostavenom na princípe uvoľnovania jednej časti tela s napätím druhej časti tela. Plynulé cvičenie pracuje s celou motorikou tela.

Relaxačné metódy
Meditácia – relaxačná metóda, jej podstata spočíva v rozptýlení myšlienok „do priestoru“.
Postup: Sadneme si do polohy „lotosového kvetu“ alebo do sedu „na päty“, zahľadíme sa na bod pred nami, „zastrieme zrak“, ponoríme sa do stavu meditácie, do stavu „nič“. (pozn: začiatočníci si počítajú nádych, výdych.)
Modlitba – podľa najnovších poznatkov aj modlitba vyvoláva relaxačné stavy. Kým pri meditácii rozptýlime myšlienky „do priestoru“, pri modlitbe sa sústreďujeme na jeden konkrétny bod, myšlienku, a tým navodzujeme stav relaxačných alfa-vĺn.

Príloha 1: Iné formy relaxačných foriem

Použitá literatúra: M. Polášek: Joga, osem stupňov výcviku.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?