Nikolaj Vasilijevič Gogoľ Revízor

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 06. února 2007
  • Zobrazeno: 4627×

Příbuzná témataNikolaj Vasilijevič Gogoľ Revízor

Pôvod:

Všetko, čo Gogoľ napísal po roku krízy 1833, keď ho už neuspokojuje ani vlastná tvorba, ani prednášanie na univerzite, ani postavenie v spoločnosti, upozorňuje na dvojtvárnosť a protikladnosť ľudskej povahy a celej prírody. Zachytáva rozkol medzi snom a skutočnosťou a usiluje sa ich znova ideálne spojiť. Možné spojenie vidí len v umení. A táto predstava zmení aj jeho úmysel urobiť kariéru v štátnej službe. Napokon usúdi, že najužitočný môže byť ako spisovateľ. Chce byť autor súčasný a humoristický. Tu korení myšlienka Revízora? Komédie, v ktorej bezvýznamného človeka pokladajú za dôležitú osobnosť? Gogoľ ako domnelý revízor cestoval na skúšku aj sám. V cestovnom doklade mal napísané: "mimoriadny profesor". Prednostovia staníc v tom videli takmer mimoriadneho splnomocnenca.

Dej:

Príbeh sa začína, keď mestský kapitán obdrží list od svojho príbuzného, kde sa píše o príchode revízora z Hlavného mesta. V meste nastane rozruch, lebo väčšina ľudí zodpovedných za niečo (mestský kapitán, sudca, správca chudobinca a nemocnice, prednosta pošty, školský inšpektor) nemá splnené povinnosti alebo robí zásadné chyby v práci. Snažia sa teda dať všetko do poriadku, aby revízor nenašiel žiadnu chybičku. Predtým, ako sa rozídu, však k nim dobehnú Bobčinský a Dobčinský, ktorí počuli o liste. Bobčinský a Dobčinský porozprávajú ostatným, že videli v hostinci muža z Hlavného mesta, ktorý sa volal Chvastakov a mal veľmi dobré správanie. Sú presvedčení, že to musí byť revízor. Preto sa rozhodne, že mestský kapitán s policajtom a Dobčinským pôjdu privítať revízora. Bobčinský ide s nimi, ale do izby revízora nevstúpi. Zatiaľ sa v izbe revízora rozprávajú revízor a jeho sluha. Sluha vyčíta svojmu pánovi, že pomíňal všetky peniaze veľmi neuvážene. Revízor pošle sluhu k hostinskému, aby priniesol jedlo. Hostinský odmietne, lebo nedostal od revízora už niekoľko dní peniaze za ubytovanie a stravu, a odkáže revízorovi, že mu nedá najesť, pokým nevyrovná účty. Nakoniec však revízor presvedčí čašníka, a tak mu hostinský pošle jedlo. Po tom, ako revízor doje, príde mestský kapitán. Tu nastáva vtipná situácia, kde sa jeden bojí druhého. Revízor sa preľakne a začne presviedčať mestského kapitána, že nič nespravil a že do väzenia nepôjde. Mestský kapitán ho však nechce zatknúť, ale privítať ho. Chvastakov najskôr nechápe, prečo teda mestský kapitán prišiel, keď ho nechce zatknúť. Mestský kapitán si myslí, že ho revízor skúša, keď nechce ukázať, že je revízor.

Ponúkne mu, že môže prenocovať u neho. Revízor to prijme. Predtým mu ešte mestský kapitán ukáže chudobinec a nemocnicu. Mestský kapitán pošle Dobčinského, aby povedal kapitánovej manželke, že budú mať hosťa a nech všetko pripraví. Revízorovi sa chudobinec a nemocnica pozdávajú. Mestský kapitán a revízor idú domov, kde ich čakajú kapitánova žena Anna a jej dcéra Mária. Revízor začne rozprávať o Hlavnom meste, o jeho postavení v spoločnosti a o jeho schopnostiach písať príbehy a knihy. Revízor odíde do svojej izby. Anna a Mária sa začnú hádať, ktorá sa mu páči viac. Mestský kapitán im povie, aby sa nehádali, lebo robia hluk a môžu zobudiť revízora. Práve prichádza revízorov sluha Jozef a mestský kapitán sa ho chce spýtať na revízora, či je prísny, spravodlivý a podobne. Kapitán ho podplatí a sluha mu vyrozpráva všetko, čo chcel vedieť. Kapitán prikáže dvom policajtom, aby strážili vchod do domu a aby nevstúpili žiadni ľudia so sťažnosťami. O chvíľu sa v dome stretnú sudca, správca, školský inšpektor, prednosta pošty a Dobčinský a Bobčinský. Všetci chcú podplatiť revízora, len aby bolo všetko postarom. Pri tom, ako sa dohadujú, kto pôjde prvý, počujú, ako revízor vstáva. Všetci sa začnú tlačiť von, až tam zostane len sudca. Začne sa rozprávať s revízorom a je taký nervózny, až mu peniaze z ruky vypadnú. Revízor sa ho opýta, či by mu ich nepožičal. Sudca súhlasí a odíde. Podobne požičajú peniaze revízorovi aj správca, školský inšpektor a prednosta pošty. Dobčinský a Bobčinský požičajú tiež revízorovi peniaze. Dobčinský a Bobčinský poprosia revízora o dve maličkosti. Revízorovi sa páči, že mu požičiavajú peniaze, ale postupne si už začína uvedomovať, že ho považujú sa revízora, čím nie je. Po ich odchode napíše revízor list svojmu priateľovi o tom, čo sa mu stalo za posledných pár dní. Pošle sluhu, aby išiel na poštu a pripravil všetko na odchod (koč…) a odoslal list. Zrazu prijdú k domu kupci, ktorých však dvaja policajti nepustia dovnútra. Revízor ich pozve dovnútra a kupci sa mu začnú sťažovať na mestského kapitána. Neskôr sa prídu sťažovať ešte dve ženy. Revízor si vypočuje sťažnosti. Potom príde do miestnosti Mária. Revízor jej vyznáva lásku, ale preruší ho Anna, ktorá vojde do miestnosti. Revízor požiada Annu, či si môže Máriu zobrať za ženu. Do miestnosti prijde mestský kapitán a vidí, čo sa deje. Súhlasí zo svadbou. Revízor však musí odísť k strýkovi. Mestský kapitán zbadá kupcov, čo sa sťažovali a začne im vyčítať, že ho boli žalovať revízorovi.

O chvíľu sa začnú v dome hromadiť ľudia a blahoželajú kapitánovi a jeho žene a dcére. Zrazu vbehne do domu prednosta pošty s otvoreným listom v ruke. Je to list revízora priateľovi. Začne čítať. Z listu sa všetci okolo dozvedia, že Chvastakov nie je revízorom, nie je vysoko postavený úradník a že ich všetkých obral o peknú sumu peňazí. Do domu príde policajt a oznámi mestskému kapitánovi, že ho volá úradník, ktorý má mimoriadne splnomocnenie z Hlavného mesta. Takto sa končí príbeh o revízorovi.

Vlastný posudok:

V Revízorovi bolo niekoľko hlavných postáv. Každá z nich mala iný charakter:

Mestský kapitán: Vyzná sa vo svojej práci. Pôsobí dojmom človeka, ktorý sa vypracoval do svojej funkcie mestského kapitána od najnižšieho stupňa. Je to typ človeka, ktorému záleží na zovňajšku. Vyjadruje sa stručne a k podstate veci. Bojí sa svojich nadriadených, ale voči ostatnému okoliu sa správa povýšenecky.

Anna: Kapitánova žena, vidiečanka, ktorá obdivuje všetko, čo je mestské. Zberá klebety z celej dediny. Na svojho manžela nemá veľký vplyv a v situáciách, keď kapitán nevie, čo má urobiť a potrebuje radu, jeho žena ho namiesto pomoci stále napomína.

Chvastakov: Už i jeho meno vypovedá o jeho povahe. Jeho reči a činy nemožno predvídať. Na sebe má oblečený módny oblek a záleží mu na zovňajšku. Pôsobí dojmom intelektuála, ktorý má kontakty v najvyššej spoločnosti, ale ako sa nakoniec ukáže, je to človek strednej vrstvy, ktorý úlohu očakávaného revízora bravúrne zahral.

Jozef: Dlhoročný sluha, ktorý veľakrát chápe rýchlejšie ako jeho pán. Pri rozhovore so svojím pánom častokrát nie je možné určiť, kto je sluha a kto pán.

Ostatné postavy:

Sudca - tvári sa, akoby po prečítaní piatich kníh zjedol celú múdrosť sveta
Správca chudobinca a nemocnice - falošný človek, ktorý za účelom svojho prospechu je ochotný zapredať všetkých ostatných
Prednosta pošty - naivný až hlúpy, rád súhlasí s názormi iných
Školský inšpektor - je neistý, pri rozhovore z Chvastakovom veľmi nervózny

Význam diela:
Revízor je majstrovská komédia. V tejto komédií Gogoľ kritizoval feudálno-nevoľnícke zriadenie a štátny aparát cárskeho Ruska. Táto komédia odhalila korupciu ruských úradníkov, ale aj vrstvy obchodníkov a statkárov, ktorí úradníkov podplácajú. Cárska kritika a cárska úradnícka trieda boli dielom nesmierne pohoršené a útočili na autora do takej miery, že bol nútený opustiť krajinu.


Jazykový štýl:
Revízor je satirická komédia.

Je prezentovaná ako divadelná hra v 5 dejstvách. Je napísaná v umeleckom jazykovom štýle. Používajú sa citovo zafarbené slová, priama reč a všetky druhy viet.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?