Nezaradené

Kategorie: Nezaradené

Vypisuji Nezaradené – referáty č. 440–460 z celkem 2976.

NázevPřidánoPřečteno
Chémia Periodická sústava prvkov 12. března 2007 6350 x
Chémia Prvky IV.A skupiny 12. března 2007 2548 x
Chémia Redoxné reakcie 06. února 2007 4739 x
Chémia Rozdelenie chémie podľa chemického deja 12. března 2007 1540 x
Chémia Síra a jej zlúčeniny 01. července 2007 17232 x
Chémia Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (CHSK) 07. dubna 2007 4363 x
Chémia Stanovenie chloridov argentometrickou titráciou 01. července 2007 2050 x
Chémia Stanovenie CHSK pomocou Cr 01. července 2007 2228 x
Chémia Stanovenie neutralizačných kapacít 07. dubna 2007 1555 x
Chémia Stanovenie síranov gravimetricky 01. července 2007 2268 x
Chémia Stavba atómu a výstavba elektrónového obalu 12. března 2007 3066 x
Chémia Titrácia 12. března 2007 2009 x
Chémia Učivo 8. ročníka 01. července 2007 7690 x
Chémia Uhlík, kremík 05. července 2007 4140 x
Chémia V.A skupina a zlúčeniny prvkov V.A skupiny 01. července 2007 2982 x
Chémia VII.A skupina - halogény 01. července 2007 4069 x
Chémia Vlastnosti HNO3 07. dubna 2007 3642 x
Chémia Výpočty chemických rovníc 12. března 2007 12431 x
Chémia Výpočty na prípravu roztokov 12. března 2007 23163 x
Chémia Zistovanie zásaditosti vody 12. března 2007 1908 x

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148