Nezaradené

Kategorie: Nezaradené

Vypisuji Nezaradené – referáty č. 440–460 z celkem 2978.

NázevPřidánoPřečteno
Chémia Periodická sústava prvkov 12. března 2007 6053 x
Chémia Prvky IV.A skupiny 12. března 2007 2332 x
Chémia Redoxné reakcie 06. února 2007 4149 x
Chémia Rozdelenie chémie podľa chemického deja 12. března 2007 1302 x
Chémia Síra a jej zlúčeniny 01. července 2007 16635 x
Chémia Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (CHSK) 07. dubna 2007 3500 x
Chémia Stanovenie chloridov argentometrickou titráciou 01. července 2007 1700 x
Chémia Stanovenie CHSK pomocou Cr 01. července 2007 1748 x
Chémia Stanovenie neutralizačných kapacít 07. dubna 2007 1221 x
Chémia Stanovenie síranov gravimetricky 01. července 2007 1857 x
Chémia Stavba atómu a výstavba elektrónového obalu 12. března 2007 2805 x
Chémia Titrácia 12. března 2007 1788 x
Chémia Učivo 8. ročníka 01. července 2007 7316 x
Chémia Uhlík, kremík 05. července 2007 3786 x
Chémia V.A skupina a zlúčeniny prvkov V.A skupiny 01. července 2007 2750 x
Chémia VII.A skupina - halogény 01. července 2007 3647 x
Chémia Vlastnosti HNO3 07. dubna 2007 3264 x
Chémia Výpočty chemických rovníc 12. března 2007 11243 x
Chémia Výpočty na prípravu roztokov 12. března 2007 19657 x
Chémia Zistovanie zásaditosti vody 12. března 2007 1632 x

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148