Nástup fašizmu v Európe - Nemecko

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)Nástup fašizmu v Európe - Nemecko

- Nem. sa cítili pokorení tým, čo sa vo Versailles stalo
- Nem. kompletne odmietli versaillský mier. systém
- nem. fašizmus od začiatku uplatňuje nacionalizmus
o silne ľavicový smer
- 1. št. v Európe, kde bola založená komunistická str. (už november 1919)

o pravicové hnutie
- 1920 Hitler zakladá - NSDAP (Nacionálno-socialistická robotnícka str.) - získava veľké sympatie, vystupuje proti systému Versailles, hľadá vinníkov (komunisti nie), odpoveď: môžu za to Židia

1923 - fašistický puč v Mníchove
- spolu s gen. Ludendorfom (mal okolo seba vojakov)
- neúspešný
- Hitler zatknutý a odsúdený na 3 roky väzenia

Mein Kampf
- Hitler ho napísal vo väzení
1. vytvorenie Veľkonem. ríše (násilné pripojenie št., kt sú podľa neho pôvodne nem. územiami)
2. Lebensraum - vytv. životného priestoru pre Nem. smerom na V
3. označil 2 hl. nepriateľov - komunisti a Židia
4. potreba silného vodcu (zneužil filozofiu Nietzeho)
5. výnimočnosť árijskej rasy
- o románskych národoch hovorí, že sú schopné prevýchovy, ponemčenia
- Slovania - časť sa dá ponemčiť, časť ako prac. sily na Sibír (silní a sprostí), zvyšok vyvraždiť

- Hitler bol predčasne prepustený z väzenia (bol tam len niečo vyše roka), kým on bol vo väzení, jeho str. bola ochromená

1932 - voľby (NSDAP - 13,7 mil. hlasov; Komunistická str., Sociálno-demokrat. str.)

30.1. 1933 - Hitler ríšskym kancelárom
február - popálenie ríšskeho snemu
marec - tzv. poverovací zákon
marec - zákaz Komunistickej str.
máj - zrušenie odborov
jún - zákaz Sociálnej demokracie
júl - jediná povolená str. NSDAP

jún 1934 - Noc dlhých nožov
august - smrť Hindenburga => Hitler sa stáva Fuhrerom

január 1935 - pripojenie Sárska (porušenie Versaillskej zmluvy)
september - prijatie Norimberských zákonov

marec 1936 - zavedenie všeobecnej brannej povinnosti
- obsadenie demitarizovaného Porýnia

november 1938 - Krištáľova noc
marec - anšlus Rakúska

- po 1. SV najsilnejšou str. boli Sociálni demokrati
- Strana centra - viac-menej monarchisti, veľkokapitalisti
- v 28. roku NSDAP - žiadna podpora

Weimarská republika
- nebola demokrat., aj keď mala demokrat. vládu
- monarchistické sily mali podporu v prezidentovi von Hindenburgovi

1932 - voľby
- ukázali radikalizáciu
- 230 kresiel - NSDAP
- Sociálni demokrati - 133, Komunisti - 89 => keby sa spojili, boli by silným konkurentom NSDAP, no oni sa hádzali, či zmeny revolúciou al.

parlamentnou cestou, nedokázali sa spojiť proti fašizmu

júl 1932
- prezident vymenoval vládu stredu - neutrálnu
- to napadla fašistická str., menšinová vláda musela odstúpiť a voľby sa opakovali

november 1932
- fašisti stratili ľ mil. hlasov
- Komunisti získali 6 mil. hlasov (ak by sa spojili so Sociálnou demokraciou, boli by silnejší, no oni sa hádali, nevytvorili koalíciu)
- víťaz: NSDAP

1933
- Nem. vystúpilo zo Spoločnosti národov

30. január 1933
- prezident menoval Hitlera ríšskym kancelárom (podpora veľkokapitalistov)

február 1933 - podpálenie ríšskeho snemu
- podpálili ho fašisti a obvinili komunistov
- Dimitrov - obvinený a súdený, no obhájil sa

marec 1933
- Hitler nič nenechal na náhode, voľby zopakoval, už vyšli ako úplný víťaz

marec 1933 - poverovací zákon
- Hindenburg - prezident rep., Hitler ešte nemal voľné ruky
- umožnil Hitlerovi, aby prijímal nariadenia so silou zákona
- nemusel dávať nariadenia snemu a prezidentovi na schválenie
- využil to a zakázal: činnosť Komunistov, Sociálnych demokratov, Odborov

júl 1933
- NSDAP = jediná povolená polit. str.

jún 1934 - Noc dlhých nožov
- Hitler likviduje sv. nepriateľov vo Wermachte
- uskutočnili sa čistky v dôstojníckych kruhoch, 3 tis. dôstojníkov popravených al. páchali samovraždu
- zomrel aj Rehm - najvyšší veliteľ

august 1934
- Hitler sa po smrti prezidenta Hindenburga stáva Fuhrerom
- neobmedzená diktatúra

porušenie Versaillskej zmluvy:
1. 1935 (január) - obsadenie Sárska (mal byť plebiscit)
2. 1936 (marec) - zavedenie všeobecnej brannej povinnosti
3. 1936 (marec) - vojenské obsadenie demilitarizovaného pásma pri Rýne
4. 1938 (marec) - anšlus Rakúska (pripojil Rak. k Nem.)

september 1935 - Norimberské zákony
- ich prijatie znamenalo zač. holokaustu (z biblie = obeť)
- zbavenie Židov občianskych a polit. práv, ľudských práv (nemohli voliť, vykonávať určité druhy zamestnaní)
- presne bolo definované, kto je Žid, skúmal sa pôvod človeka až do 3-tej generácie
- dôležitý bol pôvod matky
- zakazovalo sa im uzatvárať manželstvá s árijcami
- milostný vzťah medzi Židom a árijcom a trestal
- árijské rodiny nemohli mať židovského sluhu
- začali sa zriaďovať koncentračné tábory - spočiatku neboli vyhladzovacie (až počas 2. SV), slúžili na izoláciu nepohodlných ľudí
- počas 2. SV aj na Slovensku tábory (nie vyhladzovacie, ale pracovné)
- cieľ: likvidácia Židov, predovšetkým ekonom., aby Nem. dozbrojili
- 1. koncentračné tábory - počas Búrskych vojen

29.

september 1938 - Mníchov

- Hitler zabral pohraničie ČSR
- Sutedy - za 2 miliardy zbraní, celý kľúčový priem.

november 1938 - Krištáľová noc
- zámienka: židovský študent(rodičia mu napísali o strastiach v Nem., to ho podnietilo) zabil nem. kultúrneho atašé na nem. veľvyslanectve v Paríži von Ratha (nebol člen NSDAP, nebol fašista)
- pálili sa židovské synagógy, rabovali ich obchody, vyháňali ich
- židovský majetok v Nem - 38 miliárd.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?