Morfematická stavba slova

Kategorie: Gramatika (celkem: 157 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 07. dubna 2007
  • Zobrazeno: 11504×

Příbuzná témataMorfematická stavba slova

morféma
- najmenšia významová časť slova
- druhy:
1. koreňová morféma (KM)
- nesie zákl. význam slova
- je rovnaká vo vš. slovách patriacich do 1 čeľade
- k nej sa pripájajú ostatné morfémy
- tvoriť, tvorca, tvorenie, utvorený, tvorba => KM = tvor-

2. gramatická (relačná) morféma (RM)
- nositeľka gramat. významu slova (rod, číslo, pád, osoba)
- pomocou nej sa vyjadrujú vzťahy medzi slovami (matk-e, užitočn-ému)
- môže byť aj nulová (chlap)
- napr.: číta-m, objavova-ť, sed-iac, rob-iaci

3. odvodzovacia (derivačná) morféma (DM)
- mení význam slova
- môže byť predponová (nad-poručík, pre-letieť) al. príponová (skok-an, líšč-í)

4. obmieňacia (modifikačná) morféma (MM)
- nemení význam slova, ale ho obmieňa
- napr. uč-iev-a-ť, mil-š-íefektívn-je-š-í

5. tematická morféma (TM)
- existuje len v slovesách a v slovách od slovies odvodených
- vždy býva medzi koreňovou a gramatickou morfémou
- napr.: nos-í-m, čít-a-m, kup-ova-ť

6. spájacia (interfigovaná) morféma (IM)
- vkladá sa medzi morfémy z hláskoslovných príčin
- kóre-j-ský, čít-a-j-ú, veľk-o-mesto

alternácia
- pravidelná zmena hlások v rámci morfémy vyvolaná hláskovým okolím
- vták - vtáci, Čech - Česi


uč - i - teľ - k - in - 0
KM TM DM DM DM RM

naj - ne - ob - hospod - ár - ova - teľ - nej - š - í
DM DM DM KM DM DM DM DM MM RM

pred - škol - áč - k - am
DM KM DM DM RM

čes - k - o - slov - en - sk - ý
KM DM IM KM DM DM RM

spol - u - hlásk - a
KM IM KM RM

naj - ne - vy - s - pyt - a - teľ - n - je - ší
DM DM DM DM KM TM DM DM MM RM

pred - vol - áv - a - j - ú
DM KM MM TM TM RM

prac - ov - a - ť
KM DM TM RM.

I have realized that online diploma is getting well-liked because accomplishing your college degree online has developed into a popular method for many people. Quite a few people have never had a chance to attend a normal college or university but seek the improved earning possibilities and a better job that a Bachelor Degree gives. Still other individuals might have a degree in one course but wish to pursue a thing they now develop an interest in. Ex Recovery System Book
wow, great, I was wondering how to cure acne naturally. and found your site by google, learned a lot, now i’m a bit clear. I’ve bookmark your site and also add rss. keep us updated.
his is my first time i visit here. I found so many entertaining stuff in your blog, especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the leisure here! Keep up the excellent work.
I really do not need our youngsters understand. I is going to do health care check-up frequently about their own wellness.
Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained.
je väčším logikom, pragmatikom, empirikom ako Platón....
Took me time to read all the comments....
Education is a human right and crucial element to achieve necessary change in our society. In order to ensure that everybody has access to quality education we strongly...
Took me time to read all the comments....
In order to ensure that everybody has access to quality education we strongly...
I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained.
berbagai untuk akan baja anda mengguncang dunia sini
hanya murah banyak murah ganda murah kami mendapatkan
raja baja konstruksi akan mendapatkan cuma murah konstruksi sini
akan puas! berbagai berbelanja memikat mengatasi indonesia murah
ada untuk mari harga mau? akan jenis berbagai
berani kami memberikan di mahal kami termurah yang
super kami konstruksi besi lengkap markas ingin aja
di besi konstruksi anda dan kami di langsung dapat
terbaik yang kita kontak apalagi? di tersenyum itu
mencoba akan bukti semua atau membuktikan terbaik pemenang
Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?