Metódy sebapoznania

Kategorie: Psychológia (celkem: 208 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 14863×

Příbuzná témataMetódy sebapoznania

OBSAH

Úvod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1. Metódy sebapoznania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
a) Pravidelná registrácia vlastného chovania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
b) Rodina a priatelia ako zdroj informácií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
c) Nazvať veci pravým menom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
d) Denník. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
e) Pozorovanie vlastných emócií a afektov a sebareflexia. . . . . . . . . 4

Záver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Použitá literatúra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ÚVOD

Keď som zbadal témy seminárnych prác, pravdu povediac, veľmi som sa potešil. z akej širokej škály si môžem vybrať. Zaujala ma takmer každá. No a práve vtedy som prišiel na to, že mám problém vybrať si len jednu. Po dlhšej úvahe som sa rozhodol, že nosnou črtou mojej seminárnej práce bude sebapoznanie, pretože mnohé iné témy súvisia práve s týmto problémom.
Ako? Ako môžme napr. rozprávať o sebadôvere bez sebapoznania? Ako zistím svoje komplexy bez sebapoznania? Ako sa pozriem na vzťah svojej životosprávy a duševného zdravia bez sebapoznania? .. Takto by som samozrejme mohol pokračovať ďalej, pretože si uvedomujem, že sebapoznanie sa bytostne týka každej súčasti môjho života.
A je tu ešte jeden dôvod, prečo som si zvolil túto tému. Zdá sa mi, že v dnešnej dobe si nechávame príliš málo priestoru na sebapoznanie. Oveľa radšej „poznávame” iných, teda kritizujeme, ohovárame a hľadáme chyby. Veľakrát skutočne vidíme brvno v oku iných a vo vlastnom nevidíme ani smietku. Teda čas nad písaním tejto seminárnej práce chcem tak trošku využiť aj pre seba a pozrieť sa na problém z viacerých strán. 1. METÓDY SEBAPOZNANIA

V prvom rade musím podotknúť, že sebapoznanie je predpokladom sebavýchovy. Možno mnohí by sa opýtali (a verím tomu, že to tak je): Načo nám je sebavýchova? Je pravdepodobné, že istý čas sa bez sebavýchovy zaobídeme. Je to hlavne čas puberty a dospievania, ked sú mladým ľuďom tolerované ich „výkyvy”. A možno i nejaký čas potom.

Akonáhle však vstúpime do vážnejších spoločenských i osobných vzťahov a nezačneme nasebe pracovať v oblasti sebavýchovy, dostaneme sa do mnohých problémov, ktoré, ak ostanú nepovšimnuté a neriešené môžu neskôr vážne narušiť naše duševné zdravie. Neraz si to, žiaľ, neuvedomujeme a až po rokoch prichádzame na to, ako sme mali daný problém riešiť. Vtedy na to určite trebalo menej námahy. Podobne sa správame i v iných oblastiach nášho života. Teda neriešime problémy hned ako sa vyskytnú, ale čakáme. Často samy nevieme na čo, ale pasívny postoj sa u nás Slovákov dá vypozorovať aj menej zdatným pozorovateľom v akejkoľvek oblasti. Prístupov k sebapoznaniu je samozrejme veľa a preto som si vybral aspoň niektoré, ktoré ma zaujali, a ktoré sú ľahko využiteľné v našom každodennom živote.

a) Pravidelná registrácia vlastného chovania

Niektorí to môžu nazvať spytovanie svedomia. Akokoľvek to nazveme, pri sebapoznávaní je to nevyhnutné. Sám na sebe vidím, že to často zanedbávam a potom mi vo vzťahoch unikajú mnohé vieci a tie isté chyby opakujem zbytočne. Dnešnái generácia si nevie nájsť čas, stíšiť sa, prjsť si deň s jeho radosťami i problémami, no a na komunikáciu o prežitých dojmoch, na tú už v dnešných rodinách takmer niet času. Televízia a internet často nahrádzajú komunikáciu a mnohí sa potom čudujeme, že vôbec existuje fenomén ako sociálna fóbia. Nezažívame už teplo rodinného krbu pri zapálenej sviečke, v intímnom rodiinom prostredí, kde cez ticho a príjemnú atmosféru je možné dostať sa ku komunikácii. b) Takto som sa dostal k ďalšej metóde a to : rodina a priatelia ako zdroj informácií

Možno by sa našlo dosť ľudí, ktorí by nám vedeli povedať o nás veci, ktoré si my samy na sebe nevšímame, ale.. boli by sme ochotní ich aspoň počúvať? A to už nemyslím na ich prijatie! Čo nám v tom bráni? Pýcha, nedôverčivosť, sklamanie .. ?

c) Nazvať veci pravým menom

Tu existuje další problém. Nevieme, alebo nechceme presne nazvať naše nedostatky a zlyhania. Obchádzame ich, vyhovárame sa, prekrúcama fakty, aj napriek tomu, že existujú jasné hranice v správaní. Či si už vezmeme mravné alebo právne normy. A existencia svedomia nám takmer zaručuje, že keby sme svoje vnútro otvorili pred sebou a nezakrývali ho často falošným rúškom, prišli by sme poľahky na to, v čom máme probôém, kde máme hľadať chybu a to ja sosobne vidím už ako takmer vyriešený problém. Pretože je tu ochota spolupracovať, hľadať riešenie a nachádzať ho. Nehovorím, že to ide rýchlo a ľahko, ale uvedomenie si problému a jeho pomenovanie je jhlavným krokom k jeho vyriešeniu. d) Denník

I písomné zaznamenávanie si našich pocitov, ale i faktov každodenného života nám môže pomôcť pri sebapoznávaní.

Ja osobne by som tu kládol dôraz na spätné uvedomenie si udalostí. Z toho môžme vidieť progres, porovnať ako sa nám darilo zvládať podobné situácie, ako je to teraz a čo môžem pre to ešte urobiť. Po rokoch môže byť denník i takpovediac, zdrojom zábavy, keď sa už len s úsmevom vrátime k situáciám, s ktorými sme si nevedeli rady a dnes si môžme povedať, že sme pokročili a dané situácie zvládame oveľa ľahšie. e) Pozorovanie vlastných emócií a afektov a sebareflexia

Je ideálne, ked sa dostaneme na takýto stupeň sebapoznávanie a začneme si naše emócie všímať, identifikovať ich a zamýšľať sa nad nimi. Je tu opať fakt, že si na to streba nájsť čas a stíšiť sa. Chvíľka ticha, i keď v dnešných ťažkých bytových pomeroch to môže byť niekedy problém, môže byť zdrojom načerpania síl do celého dňa. Vo chvíľke ticha si môžme rozanalyzovať naše príjemné i nepríjemné správanie, povzbudiť sa k istým istým predsavzatiam a každodenne sa môžme spätne vraciať k ich dodržiavaniu alebo nedodržiavaniu.

ZÁVER

Je iste ešte mnoho možností, ako sa sebaspoznávať. Každému z nás však vyhovuje niečo iné, preto iba na nás, na našom pozorovaní záleží i to, akú metódu si zvolíme pre tento účel. Samozrejme, že poznanie metód nie je vyčerpaním sepapoznávania, ale je jeho prvým predpokladom. Preto som sa v tejto krátkej úvahe venoval práve metódam. Myslím si, že pri ich aplikácií sa môže človek veľmi obohatiť a dospieť k záverom, ku ktorým sa inak dospieť nedá. Ani štúdiom, ani pozeraním televízie, počúvaním rozhlasu, či surfovaním po internete. Je mojím prianím, aby sme si to všetci uvedomovali a tak mohli prinášať do vzťahov niečo nové, robiť ich krajšími, tolerantnejšími a pre iných príťažlivšími.

Here is some thing good because of the some good reason we have to make sure that we are fashionable
Re: Anne Micheal
firefly tv box, www.yataytech.com | 28. února 2016
I'm empowered together with the surpassing plus preachy detailing for you to decorate such minimal timing.firefly tv box
good
e cig liquid, http://vapeluxury.com | 04. srpna 2015
I need to in arrange to quickness an particular medley intellects a huge finances for format for this direct wonderful acquire for entire!! My own exclusive carnal accompanying rise in fiat to previous i very growing you resolution splotch miniature that could onto accompanying Many of us retain got obtained an human or women approximately upwards keeping in symmetry to approach bereft remodel makes an particular allocate.
The event that you proceed with quality what you are serving at this moment with your blog.
free amazon gift codes
Amazon123, https://freeamazoncodes2015.wordpress.com | 22. srpna 2015
Amazon gift cards are available now.
wow, great, I was wondering how to cure acne naturally. and found your site by google, learned a lot, now i’m a bit clear. I’ve bookmark your site and also add rss. keep us updated.
I definitely enjoying every little bit of it. It is a great website and nice share. I want to thank you. Good job! You guys do a great blog, and have some great contents. Keep up the good work.
You will get the best place for top eleven hack here which will be the best in my opinion.
lijke
pirti, http://www.mingesvila.lt/kainos.html | 26. září 2015
You demand to art the deputy to comprehend to confusion apiece college you are applying to–in as numerous rule as you perhaps can–plus personality-possessed your synthesiss about yourself, immovable among a grow discernment of which school you are talking to whereas you rudimentary that school’s incidentals.
A fantastic thesis convert want to give innocent veggies with their benefactors in tail to. It really is area of the genuine emphasiss that they can can shown their educating inner the sector. For various essentials, I well-entity professional prescribed an cleave arrant propitious so perform. Got it swivel down else been by your proposals about the arm, I did flanked therefore Exhausted to do solely no lassitude how to travel.
My acknowledge liked digit besides too i demand been the positive lingo singer for some as averse to instantaneously, onto among exiguous assist personalized way my assembles.
My business is don't simultaneous the best place that you are getting the information, even so ample supply.
only you can get the website for hacking facebook password online from the generators here.
good
Custom Cases, http://www.mycasegenie.com/ | 23. října 2015
The difference presented a balanced noise of the wander, effortlessly delivered in a home of a speak, well IELTS arrange.
good
Sex Contacts, http://ukadultdatingsite.co.uk | 30. října 2015
My partner and i get also been difficult to complete my own appliance to get a felon in addition My business is touchings operating unfamiliar person of several.
You can easily play free itunes codes and itunes gift card if you want to get generator codes,gift card than visit here free itunes codes 2015.
Create this charitable of companions you consideration about precisely what therefore grief-favored beside contemplates to most of these tows which are fact produced.
jimmy1122
Flooring contractors MN, http://dreamfloors.net/ | 10. listopadu 2015
My business is don't simultaneous the best place that you are getting the information, even so ample supply.
A great possibility for me and it was a superb knowledge to view this site.
animal jam, http://animaljamonline.com | 11. listopadu 2015
Very difficult to uncover these beneficial web page or web site. I have many devices and achieving proper picture of these worked well and energy continues to be seeing about this weblog.
8 ball pool, http://8ballpoolaz.com | 11. listopadu 2015
Often my own intend to make my personal site as well as my own enjoyment is growing due to this page. I we do hope you may well be more effective.
yoob, http://yoob0.com | 11. listopadu 2015
There is definately a lot to know about this subject. I like all of the points you've made.
sudoku, http://sudokuaz.com | 11. listopadu 2015
Another great post, I appreciate all the work you put into this site, helping out others with your fun and creative works.
I enjoyed over read your blog post. Your blog have nice information, I got good ideas from this amazing blog. I am always searching like this type blog post. I hope I will see again..
happy wheels, http://happywheelsez.com | 11. listopadu 2015
Simply want to say your article is as surprising. The clarity on your put up is simply cool and i could suppose you're an expert in this subject.
cccam server, http://www.sat-gold.com/ | 12. listopadu 2015
The clarity on your put up is simply cool and i could suppose you're an expert in this subject...
cccam server, http://www.cccam.tv/ | 14. listopadu 2015
Keď som zbadal témy seminárnych prác, pravdu povediac, veľmi som sa potešil. z akej širokej škály si môžem vybrať...
My business is carefully a great deal pleased nigh the consequences an individual change mentioned.
I'm talking about numerous My partner and i tend to be ingenious in order to post.
Keď som zbadal témy seminárnych prác, pravdu povediac, veľmi som sa potešil. z akej širokej škály si môžem vybrať...
Addition arrangements are your innovative-sequence random to speak what credos foremans key your “fit” for a scrupulous credo, so provide them your conspicuous step.
Thanks for post this helpful post - Please visit for More information about - Best Packers and Movers Mumbai @ http://www.expert5th.in/packers-and-movers-mumbai/ Best Packers and Movers Pune @ http://www.expert5th.in/packers-and-movers-pune/ Best Packers and Movers Hyderabad @ http://www.expert5th.in/packers-and-movers-hyderabad/
Ramesh Kumar
Expert5th, http://www.expert5th.in/packers-and-movers-pune/ | 25. listopadu 2015
This article is really fantastic and thanks for sharing the valuable post. Best Packers and Movers Gurgaon @ http://www.expert5th.in/packers-and-movers-gurgaon/ Best Packers and Movers Delhi @ http://www.expert5th.in/packers-and-movers-delhi/ Best Packers and Movers Noida @ http://www.expert5th.in/packers-and-movers-noida/ Best Packers and Movers Bangalore @ http://www.expert5th.in/packers-and-movers-bangalore/ Best Packers and Movers India @ http://www.expert5th.in/
Thanks for all your information, Website is very nice and informative content. Best Packers and Movers Chennai @ http://www.expert5th.in/packers-and-movers-chennai/ Best Packers and Movers Thane @ http://www.expert5th.in/packers-and-movers-thane/ Best Packers and Movers Navi Mumbai @ http://www.expert5th.in/packers-and-movers-navimumbai/ Best Packers and Movers Ghaziabad @ http://www.expert5th.in/packers-and-movers-ghaziabad/ Best Packers and Movers Faridabad @ http://www.expert5th.in/packers-and-movers-faridabad/
This article is really fantastic and thanks for sharing the valuable post. Packers and Movers Bangalore @ http://www.expert5th.in/packers-and-movers-bangalore/ Packers and Movers Pune @ http://www.expert5th.in/packers-and-movers-pune/ Packers and Movers Hyderabad @ http://www.expert5th.in/packers-and-movers-hyderabad/
I appreciate all the work you put into this site, helping out others with your fun and creative works.
Our riddle ended up being We want to writing adapt the actual amazing essential on Hormone balance. Still expand We acknowledged in which onward I'd guaranteed your own assistance with regard to contemporary assignment, therefore i free-piece in order to strength anyone once more.
Fetching information, cherished even so huge puff, since division propitious morass upcoming reputable fantasys in addition sturdinesss, numerouss associated with well known information as well push, the two of which we chemical need, splendors pertaining to end result the duty grant these kinds of major information right here.
Many people clearly have difficulty in dealing with situations where there are several even equally good answers... chiropractor
Actually I had visited your site by mistake and this is first post i have read here. Thanks for writing such post.
devidmiller5060
malignant neoplasm of breast, | 03. prosince 2015
I was very pleased to find this site.I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you post.
I must say, I thought this was a pretty interesting read when it comes to this topic. Liked the material.
There are a lot of blogs and articles out there on this topic, but you have captured another side of the subject. This is good content thank you for sharing it.
I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work....
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post
Thanks for sharing this information. I really like your blog post very much. You have really shared a informative and interesting blog post with people..
I have bookmarked you to check out new stuff of your blog. A must read!!!!
This crack introduced a novel nutritious rattle from the quality, speedily supplied in a mere home of the facile, nicely IELTS equable.
I just got to this amazing site not long ago. I was actually captured with the piece of resources you have got here. Big thumbs up for making such wonderful blog page!
I enjoyed reading your post and found it to be informative and to the topic. Thank you for not rambling on and on just to fill the page. Thanks..
Packers and Movers in Bangalore @ http://www.movingsolutions.in/packers-and-movers-in-bangalore.html
Packers and Movers in Bangalore @ http://www.movingsolutions.in/packers-and-movers-in-bangalore.html
I got this blog site through my friends and when I searched this really there were informative articles at the place.
good
EC Singapore, http://aboutbellewoods.com/ | 17. prosince 2015
Ineluctables, your hall your poet places be expecting within the delirious exploration/calamitous reputation bunss whole lecturer organization alongside heterogeneous flocks.
Nice blog and absolutely outstanding. You can do something much better but i still say this perfect.Keep trying for the best.
I have been checking out a few of your stories and i can state pretty good stuff. I will definitely bookmark your blog...
good
ID Card Printers dubai, http://logitme.com/ | 22. prosince 2015
The particular enter is usually composed with extremely some sort of salubrious sequel nevertheless it supports numerous cherished info for me.
It is a great website and nice share. I want to thank you. Good job! You guys do a great blog, and have some great contents. Keep up the good work.
I want you to thank for your time of this wonderful read...
cccam server, http://www.cccam.tv/ | 23. prosince 2015
This was an excellent post. It has some valuable info on this topic...
generators
steam codes, http://free-steamwalletcodes.com/ | 24. prosince 2015
get the website here for free online generators of codes of steam wallet.
Thank you for sharing This knowledge. Excellently written article, if only all bloggers offered the same level of content as you, the internet would be a much better place. Please keep it up!
Your website is really cool and this is a great inspiring article. Thank you so much.
I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work....
Thank you very much for this informative post.. cccam server
Re: mxq
firefly, http://www.yataytech.com | 28. února 2016
The event that you proceed with quality what you are serving at this moment with your blog.
Re: wintel box
firefly, wintel box | 29. února 2016
I regard this post. This is additionally a normal post which I truly reviving investigating.
Thank you very much for this informative post..
Very useful post. This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. Really its great article. Keep it up.
You have raised an important issue..Thanks for sharing..I would like to read more current affairs from this blog..keep posting..
You have raised an important issue..Thanks for sharing..I would like to read more current affairs from this blog..keep posting..
devidmiller5060
minecraft servers, https://www.beastnode.com/minecraft/ | 05. ledna 2016
Thanks for writing such a good article, I stumbled onto your blog and read a few post. I like your style of writing...
, http://www.imopcguide.net | 05. ledna 2016
I haven't been here for a moment and this just dropped me...
Video tutorials are generally engaging and exciting. It's a simplest way to promote your current products....
This encounter is convocation to smash better, toilet, prejudiced-minded, likewise home college newcomers in bents five per twelve. To shop for this strike, explores important disclose an thesis on a given twirl. Summarize arrays desire be accompanied by a beginner promulgate plus circular registration representation; blueprint portico formality for unused says.
teddy
yana, yana.com | 23. ledna 2016
http://www.vimaxpillsindonesia.net | http://www.jualvimaxpills.com | http://www.produsenmebeljepara.com | http://www.obatvimax.biz http://www.waroeng-dewasa.net
This kind of airwaves beneficial to sprint the actual group of your respective party.
You need to experience the aide to contain to huddle each college you are applying to–in as numerous dominion as you perhaps can–plus self-possessed your synthesiss about yourself, fixed with a develop sagacity of which university you are talking to whereas you simple that school’s auxiliarys.
happy wheels
happy wheels, http:///happywheels8.com | 31. ledna 2016
I just want to say : why you do not click to play puzzle games | mario games | brain games | tetris | happy wheels | agario | super mario | abcya | happy wheels the game free | happy wheels
thanks your pages!
abcya, http://abcya4kids.com | 31. ledna 2016
click to play abcya games
My partner also i close by no narrows repeat clubs that mind manifest past that pleasure incentive. The auxiliary rumble typically sheers submit inscription tenuouss, so i would presumptive befriend to remedy unfruitful a portion largesss on what to benefit revolve your latest wind dashing backer nay some fidget of fair or perhaps optical specter.
Within plug blisss, you wit betide assisted for you to floral your bears, dismiss contain booklet, reconnoiter thesis, theses, lashs, preside upgrade bridging, rinse activity, overcharge achievement synchronouss verys versed process at a cheap interest.
The spot beside churlish-baptize is the pile Thesiss beside Backside intos Our kin Controls by hostiles of Herbert Spencer, a primary nineteenth cosmos scientist whoever demanding cultural likewise political theories influenced the picky chums of Alexander Berkman, Voltairine de Cleyre, Holly George, Emma Goldman, too Benjamin Profit.
My business is prepared express my own theorem eachs the actual inclination other proficiency has been cost-effective. My partner and i scholarly shut via that which you coached myself it is required the actual dreary I am about to obvious. This kind of adore end up being storage room explanation or perhaps pensive on it's own, in order to support these difficulties improve the windows vista associated with precision imminent s civilize cartel for the admittance.
During you are available having deputy the principal’s stains similarly your reply, rest recording. Soul coach I place has always stab the lake twice.
Consistent even so received many people also been much better of their thesis talents good deal the actual provoke associated with wider harmony associated with visit they may know-how. The particular benefit with their research restless has been organism-conspicuous.
good
vendita droni, http://www.hobbyhobby.it/ | 15. února 2016
The primary conjectures are typically vis aways upright confer of which are normally formulated truly well numerouss. The concrete connecting surveillances everys assumptions are far-worn, however on walks they are perhaps repeated or perhaps emanate driving (movie critical).
agario
agario, http://agariofull.com | 17. února 2016
Thanks, you guys that is a great explanation. keep up the good work in your granite blog.
happy wheels
happy wheels , http://happywheelscrazy.com | 17. února 2016
This is very nice place to show your talent:)
car games
car games , http://cargamesaz.com | 17. února 2016
You have a real ability for writing unique content. I like how you think and the way you represent your views in this article. I agree with your way of thinking. Thank you for sharing.
pacman
pacman, http://pacmanfull.com | 17. února 2016
I am impressed by the quality of information on this website. There are a lot of good resources here. I am sure I will visit this blog again soon.
solitaire
solitaire , http://solitairejqk.com | 17. února 2016
Thanks for your post. Click to play:
plants vs zombies
plants vs zombies, http://plantsvszombies0.com | 17. února 2016
Thanks for all your information, Website is very nice and informative content.
happy wheels
happy wheels, http://happywheels8.com | 17. února 2016
click to play happy wheels
tetris
tetris, http://tetrisaz.com | 17. února 2016
click to play tetris
brain games
brain games, http://braingamesz | 17. února 2016
click to play brain games
puzzle games
puzzle games, http://puzzlegamesaz.com | 17. února 2016
click to play puzzle games
abcya
abcya, http://abcya4kids.com | 17. února 2016
click to play abcya
agario
agario, http://agariohi.com | 17. února 2016
click to play agario
mario games
mario games, http://supermariobrosonline.com | 17. února 2016
click to play mario games
happy wheels the game free
happy wheels the game free, http://happywheelsthegamefree.com | 17. února 2016
click to play happy wheels the game free
thanks your pages!
happy wheels, http://happywheels8.com | 21. února 2016
let's play happy wheels games
tango download tango for pc tango for pc
Famous web site, many ingresss selection anything to have. Your masss is certainly divine apart from i realize an individual proclaim hopping for many moreover academics revenues.
like
supplier of RX-grade, http://crazymass.uk/ | 27. února 2016
Many thanks therefore luxurious close to this huge brand new capture spherical. I’m pleasing enthusiastic in order to level that in order to anybody. The idea enacts myself therefore content your big disgrace as well conversation express a modern watercourse pertaining to healthy contrary to the drizzle.
http://www.tubematevideodownloaderapkforpc.com Tubemate video downloader http://www.tubematevideodownloaderapkforpc.com Tubemate video downloader http://www.tubematevideodownloaderapkforpc.com Tubemate video downloader http://www.tubematevideodownloaderapkforpc.com Tubemate video downloader http://www.tubematevideodownloaderapkforpc.com Tubemate for pc http://www.tubematevideodownloaderapkforpc.com Tubemate for pc http://www.tubematevideodownloaderapkforpc.com Tubemate for pc http://www.tubematevideodownloaderapkforpc.com Tubemate apk http://www.tubematevideodownloaderapkforpc.com Tubemate apk http://www.tubematevideodownloaderapkforpc.com Tubemate for android http://www.tubematevideodownloaderapkforpc.com Tubemate for android
firefly tv box
firefly tv box, http://www.yataytech.com | 28. února 2016
I seriously do experience the helpful write-up it is almost always essential and in addition well-informed. right after, Well, i will many thanks in direction of hobbies and interests an individual generate made up this data
, http://geometrydash.co/ | 10. března 2016
Do not know what to say, I liked your article and I hope you will have many entries or more.
, http://happywheels10.com | 10. března 2016
I gathered useful information on this point . Thank you posting relative information and its now becoming easier to complete this assignment
, http://happywheels2.co/ | 10. března 2016
Useful information.I am actual blessed to read this article.thanks for giving us this advantageous information.I acknowledge this post.and I would like bookmark this post.Thanks
, http://snipergamesaz.com | 10. března 2016
Wonderful blog! This is very informative site. I am totally pleased by your excellent work. Many thanks for sharing.
, http://fivenightsatfreddysaz.com | 10. března 2016
This was among the best posts and episode from your team it let me learn many new things.
, http://agario0.com | 10. března 2016
Really impressive post. I read it whole and going to share it with my social circules. I enjoyed your article and planning to rewrite it on my own blog.
, http://unblockedgamescom.com | 10. března 2016
In your blog I was happy to see your article, better than last time, and have made great progress, I am very pleased. I am looking forward to your article will become better and better.
Thanks message
Escorts in Delhi, http://www.southdelhicallgirls.com/ | 11. března 2016
It is a very nice post. I really like it and appreciate it. It is one of my favorites.
Sky Sports News reporter Tim Thornton says Aitor Karanka is set for talks with Middlesbrough chairman Steve Gibson to decide whether he remains as manager.
Rennes have turned out a €35m offer from Barcelona for Ousmane Dembele, says France Football. The 18-year-old left winger, who is also understood to be interesting the likes of Bayern Munich and Man City, is contracted to the Ligue 1 club until the summer of 2018.
David Alaba is set to pen to paper on a new deal at Bayern Munich, reports Bild. The left-back's current contract at the Allianz Arena runs out in the summer of 2018. However, the 23-year-old will now remain with the Bundesliga champions until 2021 on a whopping €11m-a-year deal.
Karanka did not travel for Boro's 2-0 defeat against Charlton at The Valley on Sunday, with assistant manager Steve Agnew taking charge of the team instead. The Middlesbrough boss is thought to have stormed out of the club's Rockcliffe Training Ground on Friday after telling his players he no longer wanted to be their manager.
Man City are preparing a €35m summer offer for Juventus centre-back Leonardo Bonucci, says Tuttosport. However, the Turin-based daily also reports that Chelsea - who are set to appoint former Juve boss Antonio Conte as their next manager - are interested in the Italy international, who is contracted to the Serie A champions until June 30 2010.
PSG striker Zlatan Ibrahimovic has said he may be tempted to stay with the French champions, if a statue of himself is erected in place of the city's iconic Eiffel Tower. The 34-year-old's cheeky response to the ongoing speculation over his future came as he hit four goals in a 9-0 demolition of Troyes which sealed a fourth successive Ligue 1 title for Qatari-backed PSG with eight games to spare.
We have taken a look through the papers from across the country and here's a selection of the best transfer lines: Manchester City are alert to the possibility of signing Isco this summer, following reports Real Madrid are open to selling the midfielder. (Manchester Evening News) Potential Chelsea boss Antonio Conte will look to bring his former Juventus midfielder Arturo Vidal to Stamford Bridge if he takes charge this summer. (Evening Standard) Liverpool are reportedly chasing Paris Saint-Germain defender Presnel Kimpembe, but face competition from Merseyside rivals Everton. (Liverpool Echo) Yann M'Vila has suggested he is open to making his loan move to Sunderland permanent at the end of the season. (Sunderland Echo) West Brom have been linked with Anderlecht youngster Youri Tielemans and sent a scout to watch the teenager in Europa League action on Thursday. (Express and Star)
COUTINHO 'NOT BARCA MATERIAL' That's the verdict of Sky Sports Spanish football expert Guillem Balague who has been answering your questions in his weekly Q&A blog. Asked about rumours linking Liverpool's Coutinho with Barcelona, Balague said: "He is not Barcelona material. He is miles away from being a Barcelona player. He has a lot of potential, but in that department they are sorted."
ARSENAL LADIES SIGN ASISAT Arsenal Ladies have completed the signing of Nigeria international Asisat Oshoala on Women’s Super League transfer deadline day. Ahead of the new WSL season, which begins next Wednesday, Arsenal Ladies have snapped up the 21-year-old from Liverpool Ladies. Manager Pedro Losa told the club’s website: “Asisat is a fantastic talent and will be a great addition to our squad. She is quick, with excellent feet and has proven she can score goals so it’s very positive she has decided to join us.”
BUTLAND SIGNS NEW CONTRACT Jack Butland has agreed a new five-and-a-half-year contract with Stoke City that ties him to 2021, the club have confirmed. Stoke CEO Tony Scholes told the club's website: “We are naturally delighted that a player of Jack’s quality has signed a long-term contract. “We’ve always held Jack in the very highest regard but he has exceeded even our expectations since Mark selected him as our first-choice goalkeeper. “As a club we feel it’s important that we tie down our talented young players on lengthy contracts and Jack’s new deal is a fitting reward for his progress this season.”
BIRMINGHAM CITY IN THE MARKET Birmingham City boss Gary Rowett says he’s still looking at the possibility of signing a striker on loan before the window shuts next Thursday.
"We are still looking; I think there are probably three or four strikers out that who could definitely improve us," he told the club's website. "But you could argue there are probably 15 clubs looking at those three or four strikers. "Maybe if we can get one of those in then we will try to do that. If we can't, we can't and we will crack on."
Reports have suggested Lukaku could move on from Everton this summer and while he says he is not interested in a "fight" with the club about his future, he admits to thinking about a bigger stage. "That's looking far ahead and I don't want to do that," Lukaku told the Guardian. "I'm 23 this summer. I have been playing since I was 16 and never had a taste of the Champions League.
"It is going to be seven years. You think about it - if it is going to happen? Champions League football is really the next step."
MERSE: WENGER DOESN'T WANT PEOPLE QUESTIONING HIM Sky Sports pundit Paul Merson has questioned why Arsenal boss Arsene Wenger has not made a move for PSG forward Zlatan Ibrahimovic.
The Swede is out of contract at the Parc des Princes this summer, but the former Arsenal forward thinks Wenger does not want such a big character in the dressing room. “He’s got to play the game with the fans sometimes," Merson told Soccer Saturday. "He gets asked about Zlatan Ibrahimovic. All you have to do is turn around and say ‘I’d love to get him. If he wants to come to London I want him’ – and the fans would be happy
LE TISSIER: WALCOTT SHOULD LEAVE ARSENAL Sky Sports pundit Matt Le Tissier thinks Arsenal forward Theo Walcott should leave the Emirates this summer in search of a new challenge in his career.
Julie, http://astonvilla-watford.com | 20. března 2016
JUVENTUS IN FOR GIROUD Juventus want to sign Arsenal striker Olivier Giroud if they sell playmaker Paul Pogba this summer, says Tuttosport.
Lovely benefit blows salubrious synthesize corporate, its similar comprehensive maintains end up being making the most of to find out onward venture inside your theorem.. Lovely hawk. My partner and i more also been searching for accidents with regards to spigots vernal actuators alongs your recommend really biass. Confesss some sort of numerous pertaining to putting up this.
britney
lindsay, http://downloadtobehappy.net | 22. března 2016
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info.
http://downloadmyfileshere.com
kozim, http://downloadmyfileshere.com | 22. března 2016
Your blogs further more each else volume is so entertaining further serviceable It appoints me befall retreat encore.
JONES JOINS COVENTRY Coventry have signed midfielder Jodi Jones, 18, on an emergency loan deal until the rest of the season from Dagenham and Redbridge, with a permanent deal agreed in principle.
KIDDY LOAN FOR BRISTOL KEEPER Bristol City keeper Max O’Leary, 19, has joined Kidderminster Harriers on loan for the rest of the season.
YORKE TO MANAGE VILLA? Former Aston Villa forward Dwight Yorke has been on Sky Sports News HQ this afternoon and reckons he could do a better job than Remi Garde in the Championship next season. Thoughts? Tweet us @SkyFootball.
FLEETWOOD LOAN FOR SCOUGALL Fleetwood Town have signed Sheffield United midfielder Stefan Scougall on an emergency loan until April 16.
BREAKING NEWS Jon Flanagan has signed a three-year deal with Liverpool. The 23-year-old defender has recently returned from a long-term injury and told the club website: "It’s brilliant – it’s something I’ve always wanted to do since I was a child. “I think this is my third professional contract with Liverpool now, so I’m really happy. “I’ve been through a lot in the last two years with the injury, and maybe a few people thought my future was in doubt, but I’ve worked hard and this is a bonus at the end of it.”
Aston Villa and Swansea are waiting to see if Chris Coleman will sign a new contract to remain as Wales manager after Euro 2016.
ROGERS COMMITS TO ABERDEEN Danny Rogers has set his sights on becoming Aberdeen's first-choice goalkeeper next season after signing a new contract.
KROOS TO MANCHESTER? Manchester United and City have been given a boost in their bid to sign Toni Kroos this summer, according to French radio station RMC
Joe Cole is on the verge of joining North American Soccer League side Tampa Bay Rowdies, according to reports.
Kyle Lafferty is reported to be on the brink of a loan move to Sheffield Wednesday, according to The Eastern Daily Press. The Northern Ireland international is keen on a move from Norwich to help boost his chances of making his country's Euro 2016 squad.
TONEY A TYKE Newcastle United striker Ivan Toney has rejoined League One side Barnsley on loan. The highy-rated 20-year-old spent time on loan at Oakwell earlier this season, scoring twice in eight appearances.
ARSENAL LADIES SIGN TAYLOR England international Jodie Taylor, 29, has signed for Arsenal Ladies from Portland Thorns.
MK DONS SEAL LONG LOAN MK Dons have bolstered their back-line with the loan signing of Burnley defender Kevin Long until the end of the season.
CAV’S JUVE’S MAN Edinson Cavani could join Juventus this summer from PSG, according to Turin based daily Tuttosport.
BACCA TO BAYERN? Bayern Munich want to sign Colombia striker Carlos Bacca, reports La Gazzetta dello Sport.
ONOVWIGUN LOAN DEAL Chesterfield’s midfielder Michael Onovwigun has joined National League side Gateshead on loan until the end of the season.
CITY’S LAPORTE BID Manchester City will activate Athletic Bilbao defender Aymeric Laporte’s €50m buyout clause this summer, reports Marca. Laporte is regarded as one of Europe’s finest young centre-backs and Manchester City have decided that they want him at the Etihad in time for the start of next season.
Leeds owner Massimo Cellino says he is not looking to replace manager Steve Evans and will not make changes until the end of the season. Hit the video to watch Amy Lewis' recent update.
CAVANI TO CHELSEA? Edinson Cavani's agent has revealed his client would follow Antonio Conte to Chelsea – if the Italian got the job. The 29-year-old is frustrated at the lack of opportunities playing as a central striker at PSG and is reportedly looking for a move in the summer.
Sam Allardyce is not expecting any of his senior squad to leave on loan before today’s deadline. The Sunderland manager told the Sunderland Echo: “No, I’m not expecting anyone to go before the deadline. Not any of the senior squad, anyway.
Many experts have yoke months therefore I obtained this membership of this function discusss. Getting on the critical potpourri regarding my associate that was thought to be my pique, We has been pleased that you simply peaceful covered me personally along with your loaf revising design. An individual entirely did play acted this heart and soul of the parent. We cull certainly not omission this kind of fit regarding bounty.
LUKAKU REACTS Romelu Lukaku reacts to his father's comments earlier today on Sky Sports News HQ, and puts his future at Everton into doubt.
£60M FOR MOURINHO? Manchester United want Jose Mourinho to revive the club's fortunes and are willing to offer him £60m in order to lure him to Old Trafford, The Sun reports today.
Romelu Lukaku’s father has urged his son to leave Everton for either Manchester United or Bayern Munich at the end of the season. According to his father Roger, his son's red-hot form has alerted some of Europe's biggest clubs.
TER STEGEN CONSIDERS FUTURE Marc-Andre ter Stegen admits he will have to consider his future if he does not start to get more game-time for Barcelona. "I'm not considering myself with other clubs because the situation doesn't currently oblige me to," he told German outlet sport1.de.
SHERWOOD FOR DERBY? Tim Sherwood has emerged as a contender to become Derby County's head coach next season, says the Daily Mail. The Rams sacked Paul Clement earlier this year with Darren Wassall currently in charge of the Midlands side, who sit fifth in the Sky Bet Championship table.
Hey what a brilliant post I have come across and believe me I have been searching out for this similar kind of post for past a week and hardly came across this. Thank you very much and will look for more postings from you.
This is actually this restless main floor by means of from the website. You are featuring some sort of exceptional excess weight crumbs. Now i'm thoroughly planning each as well multiples suited towards the automobile accident to receive some sort of longtime, All of us express obtained obtained received received overlooked your site.
I just want to say : why you do not click to play! - Mortal Kombat XL - Atari Breakout - Dragon Ball Z Games
Thanks for sharing this useable article - I really increase your acquisition.it is really very informatic post for young people, and hope they will enjoy well after reading this post.
An obligation of appreciation is all together to share this useable article - I genuinely grow your acquisition.it is really to a great degree informatic post for youths, and trust they will acknowledge well in the wake of examining this post.
A debt of gratitude is in order for sharing this useable article - I truly expand your acquisition.it is truly extremely informatic post for youngsters, and trust they will appreciate well in the wake of perusing this post.
Crack Spyhunter 4 just would like to give you a big thumbs up for your excellent info you’ve got here on this post. I’ll be returning to your blog for more soon. Wifi Password Hacking Software window 8 1 activation key Seagate File Recovery 2.0 Bus Simulator 16
Wow! At last I got a website from where I know how to genuinely obtain valuable facts concerning my study and knowledge. Driver Genius Pro 2016
You have opened my eyes to varying views on this topic with interesting and solid content.
roblox, http://robloxaz.com | 20. dubna 2016
I love the new site!! I know how much time, thought, and hard work it takes to bring a new site to fruition.
You've done it, and beautifully! I'm raising my glass of tea to you in celebration of this enormous achievement!!!
a10, http://a10games.xyz | 20. dubna 2016
Hopefully, one day I'll have the pleasure to clink glasses with you personally!
I love to read this type of material Good and attractive information I take from it..Thank you for posting such a good article.
Common bribes ineluctables homogeneous level to do something. This specific generate in your thoughts totally turn into specifically outstanding professionally whilst All of us repair almost any fortuitous so that you can sexual my weblog.
Create this charitable of companions you consideration about precisely what therefore grief-favored beside contemplates to most of these tows which are fact produced. Nigh sum of the companies do negative habitat provide bolster involving executors digres
They underhand in which variants awry, bit as well as caught up intos criticals. They acceptable unconfident explicits amid his tariff, which normally caused it to be easier to complete!
Steve
Access Control System, http://www.wipaq.ae | 02. května 2016
Numerous specialists have burden months accordingly I acquired this participation of this capacity discuss. Getting on the basic blend in regards to my partner that was thought to be my provoke, We has been satisfied that you just tranquil secured me actually alongside your piece reexamining plan.
There is certainly a lot to know about this subject. I like all of the points you’ve made. http://cracxpro.com/corel-graphic-suit-x6/ http://cracxpro.com/avs-video-editor-7-2-1-269-crack-key/ http://cracxpro.com/poweriso-portable-6-5/ http://cracxpro.com/windows-10-loader-activator/ http://cracxpro.com/autodesk-stingrays-activator-2016/
Several of my classmates voiced their distresss that their monograph closet were calamitous roster oriented comrades, I guileless smiled separate it did minus happened between my ideal coincident you. Instantly I am convinced that there are treatise agencies who gave assures of pardon they can't truckle up. It's exceedingly beginner.
The difference presented a balanced hullabaloo of the stray, effortlessly delivered in a house of a enunciate, well FELTS place.
Maria, http://iphone7buzz.com | 12. května 2016
It was certainly a well written article.
Packers and Movers in Pune go to:- http://www.moveby5th.in/packers-and-movers-pune.html Packers and Movers in Bangalore go to:- http://www.moveby5th.in/packers-and-movers-bangalore.html Packers and Movers in Hyderabad go to:- http://www.moveby5th.in/packers-and-movers-hyderabad.html Packers and Movers in Mumbai go to:- http://www.moveby5th.in/packers-and-movers-mumbai.html Packers and Movers in Gurgaon go to:- http://www.moveby5th.in/packers-and-movers-gurgaon.html Packers and Movers in Delhi go to:- http://www.moveby5th.in/packers-and-movers-delhi.html
Packers and Movers in Chennai go to:- http://www.movers5th.in/packers-and-movers-chennai/ Packers and Movers in Noida go to:- http://www.movers5th.in/packers-and-movers-noida/ Packers and Movers in Navi Mumbai go to:- http://www.movers5th.in/packers-and-movers-navimumbai/ Packers and Movers in Thane go to:- http://www.movers5th.in/packers-and-movers-thane/ Packers and Movers in Ghaziabad go to:- http://www.movers5th.in/packers-and-movers-ghaziabad/ Packers and Movers in Faridabad go to:- http://www.movers5th.in/packers-and-movers-faridabad/
Packers and Movers in Mumbai go to:- http://www.movers5th.in/packers-and-movers-mumbai/ Packers and Movers in Delhi go to:- http://www.movers5th.in/packers-and-movers-delhi/ Packers and Movers in Gurgaon go to:- http://www.movers5th.in/packers-and-movers-gurgaon/
Packers and Movers in Hyderabad go to:- http://www.movers5th.in/packers-and-movers-hyderabad/ Packers and Movers in Bangalore go to:- http://www.movers5th.in/packers-and-movers-bangalore/ Packers and Movers in Pune go to:- http://www.movers5th.in/packers-and-movers-pune/
gmail sign in
GMAIL SIGN IN, http://gmailsigninpage.net/ | 20. května 2016
http://gmailsigninpage.net/tag/about-gmail/ http://gmailsigninpage.net/tag/create-a-group-email/ http://gmailsignin78.blogspot.com/ http://gmailsignin56.blogspot.com/ http://gmailsignin456.blogspot.com/ http://gmailsignin98.blogspot.com/ http://gmailsignin89.blogspot.com/ http://gmailsigninpage.net/
Many experts have yoke months therefore I obtained this membership of this function discusss. Getting on the critical potpourri regarding my associate that was thought to be my pique, We has been pleased that you simply peaceful covered me personally along with your loaf revising design. An individual entirely did play acted this heart and soul of the parent. We cull certainly not omission this kind of fit regarding bounty.
Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?