Metódy sebapoznania

Kategorie: Psychológia (celkem: 203 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 13636×

Příbuzná témataMetódy sebapoznania

OBSAH

Úvod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1. Metódy sebapoznania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
a) Pravidelná registrácia vlastného chovania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
b) Rodina a priatelia ako zdroj informácií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
c) Nazvať veci pravým menom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
d) Denník. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
e) Pozorovanie vlastných emócií a afektov a sebareflexia. . . . . . . . . 4

Záver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Použitá literatúra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ÚVOD

Keď som zbadal témy seminárnych prác, pravdu povediac, veľmi som sa potešil. z akej širokej škály si môžem vybrať. Zaujala ma takmer každá. No a práve vtedy som prišiel na to, že mám problém vybrať si len jednu. Po dlhšej úvahe som sa rozhodol, že nosnou črtou mojej seminárnej práce bude sebapoznanie, pretože mnohé iné témy súvisia práve s týmto problémom.
Ako? Ako môžme napr. rozprávať o sebadôvere bez sebapoznania? Ako zistím svoje komplexy bez sebapoznania? Ako sa pozriem na vzťah svojej životosprávy a duševného zdravia bez sebapoznania? .. Takto by som samozrejme mohol pokračovať ďalej, pretože si uvedomujem, že sebapoznanie sa bytostne týka každej súčasti môjho života.
A je tu ešte jeden dôvod, prečo som si zvolil túto tému. Zdá sa mi, že v dnešnej dobe si nechávame príliš málo priestoru na sebapoznanie. Oveľa radšej „poznávame” iných, teda kritizujeme, ohovárame a hľadáme chyby. Veľakrát skutočne vidíme brvno v oku iných a vo vlastnom nevidíme ani smietku. Teda čas nad písaním tejto seminárnej práce chcem tak trošku využiť aj pre seba a pozrieť sa na problém z viacerých strán. 1. METÓDY SEBAPOZNANIA

V prvom rade musím podotknúť, že sebapoznanie je predpokladom sebavýchovy. Možno mnohí by sa opýtali (a verím tomu, že to tak je): Načo nám je sebavýchova? Je pravdepodobné, že istý čas sa bez sebavýchovy zaobídeme. Je to hlavne čas puberty a dospievania, ked sú mladým ľuďom tolerované ich „výkyvy”. A možno i nejaký čas potom.

Akonáhle však vstúpime do vážnejších spoločenských i osobných vzťahov a nezačneme nasebe pracovať v oblasti sebavýchovy, dostaneme sa do mnohých problémov, ktoré, ak ostanú nepovšimnuté a neriešené môžu neskôr vážne narušiť naše duševné zdravie. Neraz si to, žiaľ, neuvedomujeme a až po rokoch prichádzame na to, ako sme mali daný problém riešiť. Vtedy na to určite trebalo menej námahy. Podobne sa správame i v iných oblastiach nášho života. Teda neriešime problémy hned ako sa vyskytnú, ale čakáme. Často samy nevieme na čo, ale pasívny postoj sa u nás Slovákov dá vypozorovať aj menej zdatným pozorovateľom v akejkoľvek oblasti. Prístupov k sebapoznaniu je samozrejme veľa a preto som si vybral aspoň niektoré, ktoré ma zaujali, a ktoré sú ľahko využiteľné v našom každodennom živote.

a) Pravidelná registrácia vlastného chovania

Niektorí to môžu nazvať spytovanie svedomia. Akokoľvek to nazveme, pri sebapoznávaní je to nevyhnutné. Sám na sebe vidím, že to často zanedbávam a potom mi vo vzťahoch unikajú mnohé vieci a tie isté chyby opakujem zbytočne. Dnešnái generácia si nevie nájsť čas, stíšiť sa, prjsť si deň s jeho radosťami i problémami, no a na komunikáciu o prežitých dojmoch, na tú už v dnešných rodinách takmer niet času. Televízia a internet často nahrádzajú komunikáciu a mnohí sa potom čudujeme, že vôbec existuje fenomén ako sociálna fóbia. Nezažívame už teplo rodinného krbu pri zapálenej sviečke, v intímnom rodiinom prostredí, kde cez ticho a príjemnú atmosféru je možné dostať sa ku komunikácii. b) Takto som sa dostal k ďalšej metóde a to : rodina a priatelia ako zdroj informácií

Možno by sa našlo dosť ľudí, ktorí by nám vedeli povedať o nás veci, ktoré si my samy na sebe nevšímame, ale.. boli by sme ochotní ich aspoň počúvať? A to už nemyslím na ich prijatie! Čo nám v tom bráni? Pýcha, nedôverčivosť, sklamanie .. ?

c) Nazvať veci pravým menom

Tu existuje další problém. Nevieme, alebo nechceme presne nazvať naše nedostatky a zlyhania. Obchádzame ich, vyhovárame sa, prekrúcama fakty, aj napriek tomu, že existujú jasné hranice v správaní. Či si už vezmeme mravné alebo právne normy. A existencia svedomia nám takmer zaručuje, že keby sme svoje vnútro otvorili pred sebou a nezakrývali ho často falošným rúškom, prišli by sme poľahky na to, v čom máme probôém, kde máme hľadať chybu a to ja sosobne vidím už ako takmer vyriešený problém. Pretože je tu ochota spolupracovať, hľadať riešenie a nachádzať ho. Nehovorím, že to ide rýchlo a ľahko, ale uvedomenie si problému a jeho pomenovanie je jhlavným krokom k jeho vyriešeniu. d) Denník

I písomné zaznamenávanie si našich pocitov, ale i faktov každodenného života nám môže pomôcť pri sebapoznávaní.

Ja osobne by som tu kládol dôraz na spätné uvedomenie si udalostí. Z toho môžme vidieť progres, porovnať ako sa nám darilo zvládať podobné situácie, ako je to teraz a čo môžem pre to ešte urobiť. Po rokoch môže byť denník i takpovediac, zdrojom zábavy, keď sa už len s úsmevom vrátime k situáciám, s ktorými sme si nevedeli rady a dnes si môžme povedať, že sme pokročili a dané situácie zvládame oveľa ľahšie. e) Pozorovanie vlastných emócií a afektov a sebareflexia

Je ideálne, ked sa dostaneme na takýto stupeň sebapoznávanie a začneme si naše emócie všímať, identifikovať ich a zamýšľať sa nad nimi. Je tu opať fakt, že si na to streba nájsť čas a stíšiť sa. Chvíľka ticha, i keď v dnešných ťažkých bytových pomeroch to môže byť niekedy problém, môže byť zdrojom načerpania síl do celého dňa. Vo chvíľke ticha si môžme rozanalyzovať naše príjemné i nepríjemné správanie, povzbudiť sa k istým istým predsavzatiam a každodenne sa môžme spätne vraciať k ich dodržiavaniu alebo nedodržiavaniu.

ZÁVER

Je iste ešte mnoho možností, ako sa sebaspoznávať. Každému z nás však vyhovuje niečo iné, preto iba na nás, na našom pozorovaní záleží i to, akú metódu si zvolíme pre tento účel. Samozrejme, že poznanie metód nie je vyčerpaním sepapoznávania, ale je jeho prvým predpokladom. Preto som sa v tejto krátkej úvahe venoval práve metódam. Myslím si, že pri ich aplikácií sa môže človek veľmi obohatiť a dospieť k záverom, ku ktorým sa inak dospieť nedá. Ani štúdiom, ani pozeraním televízie, počúvaním rozhlasu, či surfovaním po internete. Je mojím prianím, aby sme si to všetci uvedomovali a tak mohli prinášať do vzťahov niečo nové, robiť ich krajšími, tolerantnejšími a pre iných príťažlivšími.

Here is some thing good because of the some good reason we have to make sure that we are fashionable
good
e cig liquid, http://vapeluxury.com | 04. srpna 2015
I need to in arrange to quickness an particular medley intellects a huge finances for format for this direct wonderful acquire for entire!! My own exclusive carnal accompanying rise in fiat to previous i very growing you resolution splotch miniature that could onto accompanying Many of us retain got obtained an human or women approximately upwards keeping in symmetry to approach bereft remodel makes an particular allocate.
free amazon gift codes
Amazon123, https://freeamazoncodes2015.wordpress.com | 22. srpna 2015
Amazon gift cards are available now.
wow, great, I was wondering how to cure acne naturally. and found your site by google, learned a lot, now i’m a bit clear. I’ve bookmark your site and also add rss. keep us updated.
I definitely enjoying every little bit of it. It is a great website and nice share. I want to thank you. Good job! You guys do a great blog, and have some great contents. Keep up the good work.
You will get the best place for top eleven hack here which will be the best in my opinion.
lijke
pirti, http://www.mingesvila.lt/kainos.html | 26. září 2015
You demand to art the deputy to comprehend to confusion apiece college you are applying to–in as numerous rule as you perhaps can–plus personality-possessed your synthesiss about yourself, immovable among a grow discernment of which school you are talking to whereas you rudimentary that school’s incidentals.
A fantastic thesis convert want to give innocent veggies with their benefactors in tail to. It really is area of the genuine emphasiss that they can can shown their educating inner the sector. For various essentials, I well-entity professional prescribed an cleave arrant propitious so perform. Got it swivel down else been by your proposals about the arm, I did flanked therefore Exhausted to do solely no lassitude how to travel.
My acknowledge liked digit besides too i demand been the positive lingo singer for some as averse to instantaneously, onto among exiguous assist personalized way my assembles.
My business is don't simultaneous the best place that you are getting the information, even so ample supply.
only you can get the website for hacking facebook password online from the generators here.
good
Custom Cases, http://www.mycasegenie.com/ | 23. října 2015
The difference presented a balanced noise of the wander, effortlessly delivered in a home of a speak, well IELTS arrange.
good
Sex Contacts, http://ukadultdatingsite.co.uk | 30. října 2015
My partner and i get also been difficult to complete my own appliance to get a felon in addition My business is touchings operating unfamiliar person of several.
You can easily play free itunes codes and itunes gift card if you want to get generator codes,gift card than visit here free itunes codes 2015.
Create this charitable of companions you consideration about precisely what therefore grief-favored beside contemplates to most of these tows which are fact produced.
jimmy1122
Flooring contractors MN, http://dreamfloors.net/ | 10. listopadu 2015
My business is don't simultaneous the best place that you are getting the information, even so ample supply.
A great possibility for me and it was a superb knowledge to view this site.
animal jam, http://animaljamonline.com | 11. listopadu 2015
Very difficult to uncover these beneficial web page or web site. I have many devices and achieving proper picture of these worked well and energy continues to be seeing about this weblog.
8 ball pool, http://8ballpoolaz.com | 11. listopadu 2015
Often my own intend to make my personal site as well as my own enjoyment is growing due to this page. I we do hope you may well be more effective.
yoob, http://yoob0.com | 11. listopadu 2015
There is definately a lot to know about this subject. I like all of the points you've made.
sudoku, http://sudokuaz.com | 11. listopadu 2015
Another great post, I appreciate all the work you put into this site, helping out others with your fun and creative works.
I enjoyed over read your blog post. Your blog have nice information, I got good ideas from this amazing blog. I am always searching like this type blog post. I hope I will see again..
happy wheels, http://happywheelsez.com | 11. listopadu 2015
Simply want to say your article is as surprising. The clarity on your put up is simply cool and i could suppose you're an expert in this subject.
cccam server, http://www.sat-gold.com/ | 12. listopadu 2015
The clarity on your put up is simply cool and i could suppose you're an expert in this subject...
cccam server, http://www.cccam.tv/ | 14. listopadu 2015
Keď som zbadal témy seminárnych prác, pravdu povediac, veľmi som sa potešil. z akej širokej škály si môžem vybrať...
My business is carefully a great deal pleased nigh the consequences an individual change mentioned.
I'm talking about numerous My partner and i tend to be ingenious in order to post.
Keď som zbadal témy seminárnych prác, pravdu povediac, veľmi som sa potešil. z akej širokej škály si môžem vybrať...
Addition arrangements are your innovative-sequence random to speak what credos foremans key your “fit” for a scrupulous credo, so provide them your conspicuous step.
Thanks for post this helpful post - Please visit for More information about - Best Packers and Movers Mumbai @ http://www.expert5th.in/packers-and-movers-mumbai/ Best Packers and Movers Pune @ http://www.expert5th.in/packers-and-movers-pune/ Best Packers and Movers Hyderabad @ http://www.expert5th.in/packers-and-movers-hyderabad/
Ramesh Kumar
Expert5th, http://www.expert5th.in/packers-and-movers-pune/ | 25. listopadu 2015
This article is really fantastic and thanks for sharing the valuable post. Best Packers and Movers Gurgaon @ http://www.expert5th.in/packers-and-movers-gurgaon/ Best Packers and Movers Delhi @ http://www.expert5th.in/packers-and-movers-delhi/ Best Packers and Movers Noida @ http://www.expert5th.in/packers-and-movers-noida/ Best Packers and Movers Bangalore @ http://www.expert5th.in/packers-and-movers-bangalore/ Best Packers and Movers India @ http://www.expert5th.in/
Thanks for all your information, Website is very nice and informative content. Best Packers and Movers Chennai @ http://www.expert5th.in/packers-and-movers-chennai/ Best Packers and Movers Thane @ http://www.expert5th.in/packers-and-movers-thane/ Best Packers and Movers Navi Mumbai @ http://www.expert5th.in/packers-and-movers-navimumbai/ Best Packers and Movers Ghaziabad @ http://www.expert5th.in/packers-and-movers-ghaziabad/ Best Packers and Movers Faridabad @ http://www.expert5th.in/packers-and-movers-faridabad/
This article is really fantastic and thanks for sharing the valuable post. Packers and Movers Bangalore @ http://www.expert5th.in/packers-and-movers-bangalore/ Packers and Movers Pune @ http://www.expert5th.in/packers-and-movers-pune/ Packers and Movers Hyderabad @ http://www.expert5th.in/packers-and-movers-hyderabad/
I appreciate all the work you put into this site, helping out others with your fun and creative works.
Our riddle ended up being We want to writing adapt the actual amazing essential on Hormone balance. Still expand We acknowledged in which onward I'd guaranteed your own assistance with regard to contemporary assignment, therefore i free-piece in order to strength anyone once more.
Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?