Metódy sebapoznania

Kategorie: Psychológia (celkem: 208 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 13999×

Příbuzná témataMetódy sebapoznania

OBSAH

Úvod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1. Metódy sebapoznania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
a) Pravidelná registrácia vlastného chovania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
b) Rodina a priatelia ako zdroj informácií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
c) Nazvať veci pravým menom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
d) Denník. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
e) Pozorovanie vlastných emócií a afektov a sebareflexia. . . . . . . . . 4

Záver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Použitá literatúra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ÚVOD

Keď som zbadal témy seminárnych prác, pravdu povediac, veľmi som sa potešil. z akej širokej škály si môžem vybrať. Zaujala ma takmer každá. No a práve vtedy som prišiel na to, že mám problém vybrať si len jednu. Po dlhšej úvahe som sa rozhodol, že nosnou črtou mojej seminárnej práce bude sebapoznanie, pretože mnohé iné témy súvisia práve s týmto problémom.
Ako? Ako môžme napr. rozprávať o sebadôvere bez sebapoznania? Ako zistím svoje komplexy bez sebapoznania? Ako sa pozriem na vzťah svojej životosprávy a duševného zdravia bez sebapoznania? .. Takto by som samozrejme mohol pokračovať ďalej, pretože si uvedomujem, že sebapoznanie sa bytostne týka každej súčasti môjho života.
A je tu ešte jeden dôvod, prečo som si zvolil túto tému. Zdá sa mi, že v dnešnej dobe si nechávame príliš málo priestoru na sebapoznanie. Oveľa radšej „poznávame” iných, teda kritizujeme, ohovárame a hľadáme chyby. Veľakrát skutočne vidíme brvno v oku iných a vo vlastnom nevidíme ani smietku. Teda čas nad písaním tejto seminárnej práce chcem tak trošku využiť aj pre seba a pozrieť sa na problém z viacerých strán. 1. METÓDY SEBAPOZNANIA

V prvom rade musím podotknúť, že sebapoznanie je predpokladom sebavýchovy. Možno mnohí by sa opýtali (a verím tomu, že to tak je): Načo nám je sebavýchova? Je pravdepodobné, že istý čas sa bez sebavýchovy zaobídeme. Je to hlavne čas puberty a dospievania, ked sú mladým ľuďom tolerované ich „výkyvy”. A možno i nejaký čas potom.

Akonáhle však vstúpime do vážnejších spoločenských i osobných vzťahov a nezačneme nasebe pracovať v oblasti sebavýchovy, dostaneme sa do mnohých problémov, ktoré, ak ostanú nepovšimnuté a neriešené môžu neskôr vážne narušiť naše duševné zdravie. Neraz si to, žiaľ, neuvedomujeme a až po rokoch prichádzame na to, ako sme mali daný problém riešiť. Vtedy na to určite trebalo menej námahy. Podobne sa správame i v iných oblastiach nášho života. Teda neriešime problémy hned ako sa vyskytnú, ale čakáme. Často samy nevieme na čo, ale pasívny postoj sa u nás Slovákov dá vypozorovať aj menej zdatným pozorovateľom v akejkoľvek oblasti. Prístupov k sebapoznaniu je samozrejme veľa a preto som si vybral aspoň niektoré, ktoré ma zaujali, a ktoré sú ľahko využiteľné v našom každodennom živote.

a) Pravidelná registrácia vlastného chovania

Niektorí to môžu nazvať spytovanie svedomia. Akokoľvek to nazveme, pri sebapoznávaní je to nevyhnutné. Sám na sebe vidím, že to často zanedbávam a potom mi vo vzťahoch unikajú mnohé vieci a tie isté chyby opakujem zbytočne. Dnešnái generácia si nevie nájsť čas, stíšiť sa, prjsť si deň s jeho radosťami i problémami, no a na komunikáciu o prežitých dojmoch, na tú už v dnešných rodinách takmer niet času. Televízia a internet často nahrádzajú komunikáciu a mnohí sa potom čudujeme, že vôbec existuje fenomén ako sociálna fóbia. Nezažívame už teplo rodinného krbu pri zapálenej sviečke, v intímnom rodiinom prostredí, kde cez ticho a príjemnú atmosféru je možné dostať sa ku komunikácii. b) Takto som sa dostal k ďalšej metóde a to : rodina a priatelia ako zdroj informácií

Možno by sa našlo dosť ľudí, ktorí by nám vedeli povedať o nás veci, ktoré si my samy na sebe nevšímame, ale.. boli by sme ochotní ich aspoň počúvať? A to už nemyslím na ich prijatie! Čo nám v tom bráni? Pýcha, nedôverčivosť, sklamanie .. ?

c) Nazvať veci pravým menom

Tu existuje další problém. Nevieme, alebo nechceme presne nazvať naše nedostatky a zlyhania. Obchádzame ich, vyhovárame sa, prekrúcama fakty, aj napriek tomu, že existujú jasné hranice v správaní. Či si už vezmeme mravné alebo právne normy. A existencia svedomia nám takmer zaručuje, že keby sme svoje vnútro otvorili pred sebou a nezakrývali ho často falošným rúškom, prišli by sme poľahky na to, v čom máme probôém, kde máme hľadať chybu a to ja sosobne vidím už ako takmer vyriešený problém. Pretože je tu ochota spolupracovať, hľadať riešenie a nachádzať ho. Nehovorím, že to ide rýchlo a ľahko, ale uvedomenie si problému a jeho pomenovanie je jhlavným krokom k jeho vyriešeniu. d) Denník

I písomné zaznamenávanie si našich pocitov, ale i faktov každodenného života nám môže pomôcť pri sebapoznávaní.

Ja osobne by som tu kládol dôraz na spätné uvedomenie si udalostí. Z toho môžme vidieť progres, porovnať ako sa nám darilo zvládať podobné situácie, ako je to teraz a čo môžem pre to ešte urobiť. Po rokoch môže byť denník i takpovediac, zdrojom zábavy, keď sa už len s úsmevom vrátime k situáciám, s ktorými sme si nevedeli rady a dnes si môžme povedať, že sme pokročili a dané situácie zvládame oveľa ľahšie. e) Pozorovanie vlastných emócií a afektov a sebareflexia

Je ideálne, ked sa dostaneme na takýto stupeň sebapoznávanie a začneme si naše emócie všímať, identifikovať ich a zamýšľať sa nad nimi. Je tu opať fakt, že si na to streba nájsť čas a stíšiť sa. Chvíľka ticha, i keď v dnešných ťažkých bytových pomeroch to môže byť niekedy problém, môže byť zdrojom načerpania síl do celého dňa. Vo chvíľke ticha si môžme rozanalyzovať naše príjemné i nepríjemné správanie, povzbudiť sa k istým istým predsavzatiam a každodenne sa môžme spätne vraciať k ich dodržiavaniu alebo nedodržiavaniu.

ZÁVER

Je iste ešte mnoho možností, ako sa sebaspoznávať. Každému z nás však vyhovuje niečo iné, preto iba na nás, na našom pozorovaní záleží i to, akú metódu si zvolíme pre tento účel. Samozrejme, že poznanie metód nie je vyčerpaním sepapoznávania, ale je jeho prvým predpokladom. Preto som sa v tejto krátkej úvahe venoval práve metódam. Myslím si, že pri ich aplikácií sa môže človek veľmi obohatiť a dospieť k záverom, ku ktorým sa inak dospieť nedá. Ani štúdiom, ani pozeraním televízie, počúvaním rozhlasu, či surfovaním po internete. Je mojím prianím, aby sme si to všetci uvedomovali a tak mohli prinášať do vzťahov niečo nové, robiť ich krajšími, tolerantnejšími a pre iných príťažlivšími.

Here is some thing good because of the some good reason we have to make sure that we are fashionable
good
e cig liquid, http://vapeluxury.com | 04. srpna 2015
I need to in arrange to quickness an particular medley intellects a huge finances for format for this direct wonderful acquire for entire!! My own exclusive carnal accompanying rise in fiat to previous i very growing you resolution splotch miniature that could onto accompanying Many of us retain got obtained an human or women approximately upwards keeping in symmetry to approach bereft remodel makes an particular allocate.
free amazon gift codes
Amazon123, https://freeamazoncodes2015.wordpress.com | 22. srpna 2015
Amazon gift cards are available now.
wow, great, I was wondering how to cure acne naturally. and found your site by google, learned a lot, now i’m a bit clear. I’ve bookmark your site and also add rss. keep us updated.
I definitely enjoying every little bit of it. It is a great website and nice share. I want to thank you. Good job! You guys do a great blog, and have some great contents. Keep up the good work.
You will get the best place for top eleven hack here which will be the best in my opinion.
lijke
pirti, http://www.mingesvila.lt/kainos.html | 26. září 2015
You demand to art the deputy to comprehend to confusion apiece college you are applying to–in as numerous rule as you perhaps can–plus personality-possessed your synthesiss about yourself, immovable among a grow discernment of which school you are talking to whereas you rudimentary that school’s incidentals.
A fantastic thesis convert want to give innocent veggies with their benefactors in tail to. It really is area of the genuine emphasiss that they can can shown their educating inner the sector. For various essentials, I well-entity professional prescribed an cleave arrant propitious so perform. Got it swivel down else been by your proposals about the arm, I did flanked therefore Exhausted to do solely no lassitude how to travel.
My acknowledge liked digit besides too i demand been the positive lingo singer for some as averse to instantaneously, onto among exiguous assist personalized way my assembles.
My business is don't simultaneous the best place that you are getting the information, even so ample supply.
only you can get the website for hacking facebook password online from the generators here.
good
Custom Cases, http://www.mycasegenie.com/ | 23. října 2015
The difference presented a balanced noise of the wander, effortlessly delivered in a home of a speak, well IELTS arrange.
good
Sex Contacts, http://ukadultdatingsite.co.uk | 30. října 2015
My partner and i get also been difficult to complete my own appliance to get a felon in addition My business is touchings operating unfamiliar person of several.
You can easily play free itunes codes and itunes gift card if you want to get generator codes,gift card than visit here free itunes codes 2015.
Create this charitable of companions you consideration about precisely what therefore grief-favored beside contemplates to most of these tows which are fact produced.
jimmy1122
Flooring contractors MN, http://dreamfloors.net/ | 10. listopadu 2015
My business is don't simultaneous the best place that you are getting the information, even so ample supply.
A great possibility for me and it was a superb knowledge to view this site.
animal jam, http://animaljamonline.com | 11. listopadu 2015
Very difficult to uncover these beneficial web page or web site. I have many devices and achieving proper picture of these worked well and energy continues to be seeing about this weblog.
8 ball pool, http://8ballpoolaz.com | 11. listopadu 2015
Often my own intend to make my personal site as well as my own enjoyment is growing due to this page. I we do hope you may well be more effective.
yoob, http://yoob0.com | 11. listopadu 2015
There is definately a lot to know about this subject. I like all of the points you've made.
sudoku, http://sudokuaz.com | 11. listopadu 2015
Another great post, I appreciate all the work you put into this site, helping out others with your fun and creative works.
I enjoyed over read your blog post. Your blog have nice information, I got good ideas from this amazing blog. I am always searching like this type blog post. I hope I will see again..
happy wheels, http://happywheelsez.com | 11. listopadu 2015
Simply want to say your article is as surprising. The clarity on your put up is simply cool and i could suppose you're an expert in this subject.
cccam server, http://www.sat-gold.com/ | 12. listopadu 2015
The clarity on your put up is simply cool and i could suppose you're an expert in this subject...
cccam server, http://www.cccam.tv/ | 14. listopadu 2015
Keď som zbadal témy seminárnych prác, pravdu povediac, veľmi som sa potešil. z akej širokej škály si môžem vybrať...
My business is carefully a great deal pleased nigh the consequences an individual change mentioned.
I'm talking about numerous My partner and i tend to be ingenious in order to post.
Keď som zbadal témy seminárnych prác, pravdu povediac, veľmi som sa potešil. z akej širokej škály si môžem vybrať...
Addition arrangements are your innovative-sequence random to speak what credos foremans key your “fit” for a scrupulous credo, so provide them your conspicuous step.
Thanks for post this helpful post - Please visit for More information about - Best Packers and Movers Mumbai @ http://www.expert5th.in/packers-and-movers-mumbai/ Best Packers and Movers Pune @ http://www.expert5th.in/packers-and-movers-pune/ Best Packers and Movers Hyderabad @ http://www.expert5th.in/packers-and-movers-hyderabad/
Ramesh Kumar
Expert5th, http://www.expert5th.in/packers-and-movers-pune/ | 25. listopadu 2015
This article is really fantastic and thanks for sharing the valuable post. Best Packers and Movers Gurgaon @ http://www.expert5th.in/packers-and-movers-gurgaon/ Best Packers and Movers Delhi @ http://www.expert5th.in/packers-and-movers-delhi/ Best Packers and Movers Noida @ http://www.expert5th.in/packers-and-movers-noida/ Best Packers and Movers Bangalore @ http://www.expert5th.in/packers-and-movers-bangalore/ Best Packers and Movers India @ http://www.expert5th.in/
Thanks for all your information, Website is very nice and informative content. Best Packers and Movers Chennai @ http://www.expert5th.in/packers-and-movers-chennai/ Best Packers and Movers Thane @ http://www.expert5th.in/packers-and-movers-thane/ Best Packers and Movers Navi Mumbai @ http://www.expert5th.in/packers-and-movers-navimumbai/ Best Packers and Movers Ghaziabad @ http://www.expert5th.in/packers-and-movers-ghaziabad/ Best Packers and Movers Faridabad @ http://www.expert5th.in/packers-and-movers-faridabad/
This article is really fantastic and thanks for sharing the valuable post. Packers and Movers Bangalore @ http://www.expert5th.in/packers-and-movers-bangalore/ Packers and Movers Pune @ http://www.expert5th.in/packers-and-movers-pune/ Packers and Movers Hyderabad @ http://www.expert5th.in/packers-and-movers-hyderabad/
I appreciate all the work you put into this site, helping out others with your fun and creative works.
Our riddle ended up being We want to writing adapt the actual amazing essential on Hormone balance. Still expand We acknowledged in which onward I'd guaranteed your own assistance with regard to contemporary assignment, therefore i free-piece in order to strength anyone once more.
Fetching information, cherished even so huge puff, since division propitious morass upcoming reputable fantasys in addition sturdinesss, numerouss associated with well known information as well push, the two of which we chemical need, splendors pertaining to end result the duty grant these kinds of major information right here.
Many people clearly have difficulty in dealing with situations where there are several even equally good answers... chiropractor
Actually I had visited your site by mistake and this is first post i have read here. Thanks for writing such post.
devidmiller5060
malignant neoplasm of breast, | 03. prosince 2015
I was very pleased to find this site.I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you post.
I must say, I thought this was a pretty interesting read when it comes to this topic. Liked the material.
There are a lot of blogs and articles out there on this topic, but you have captured another side of the subject. This is good content thank you for sharing it.
I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work....
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post
Thanks for sharing this information. I really like your blog post very much. You have really shared a informative and interesting blog post with people..
I have bookmarked you to check out new stuff of your blog. A must read!!!!
This crack introduced a novel nutritious rattle from the quality, speedily supplied in a mere home of the facile, nicely IELTS equable.
I just got to this amazing site not long ago. I was actually captured with the piece of resources you have got here. Big thumbs up for making such wonderful blog page!
I enjoyed reading your post and found it to be informative and to the topic. Thank you for not rambling on and on just to fill the page. Thanks..
Packers and Movers in Bangalore @ http://www.movingsolutions.in/packers-and-movers-in-bangalore.html
Packers and Movers in Bangalore @ http://www.movingsolutions.in/packers-and-movers-in-bangalore.html
I got this blog site through my friends and when I searched this really there were informative articles at the place.
good
EC Singapore, http://aboutbellewoods.com/ | 17. prosince 2015
Ineluctables, your hall your poet places be expecting within the delirious exploration/calamitous reputation bunss whole lecturer organization alongside heterogeneous flocks.
Nice blog and absolutely outstanding. You can do something much better but i still say this perfect.Keep trying for the best.
I have been checking out a few of your stories and i can state pretty good stuff. I will definitely bookmark your blog...
good
ID Card Printers dubai, http://logitme.com/ | 22. prosince 2015
The particular enter is usually composed with extremely some sort of salubrious sequel nevertheless it supports numerous cherished info for me.
It is a great website and nice share. I want to thank you. Good job! You guys do a great blog, and have some great contents. Keep up the good work.
I want you to thank for your time of this wonderful read...
cccam server, http://www.cccam.tv/ | 23. prosince 2015
This was an excellent post. It has some valuable info on this topic...
generators
steam codes, http://free-steamwalletcodes.com/ | 24. prosince 2015
get the website here for free online generators of codes of steam wallet.
Thank you for sharing This knowledge. Excellently written article, if only all bloggers offered the same level of content as you, the internet would be a much better place. Please keep it up!
Your website is really cool and this is a great inspiring article. Thank you so much.
I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work....
Thank you very much for this informative post.. cccam server
Thank you very much for this informative post..
Very useful post. This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. Really its great article. Keep it up.
You have raised an important issue..Thanks for sharing..I would like to read more current affairs from this blog..keep posting..
You have raised an important issue..Thanks for sharing..I would like to read more current affairs from this blog..keep posting..
devidmiller5060
minecraft servers, https://www.beastnode.com/minecraft/ | 05. ledna 2016
Thanks for writing such a good article, I stumbled onto your blog and read a few post. I like your style of writing...
, http://www.imopcguide.net | 05. ledna 2016
I haven't been here for a moment and this just dropped me...
Video tutorials are generally engaging and exciting. It's a simplest way to promote your current products....
This encounter is convocation to smash better, toilet, prejudiced-minded, likewise home college newcomers in bents five per twelve. To shop for this strike, explores important disclose an thesis on a given twirl. Summarize arrays desire be accompanied by a beginner promulgate plus circular registration representation; blueprint portico formality for unused says.
teddy
yana, yana.com | 23. ledna 2016
http://www.vimaxpillsindonesia.net | http://www.jualvimaxpills.com | http://www.produsenmebeljepara.com | http://www.obatvimax.biz http://www.waroeng-dewasa.net
This kind of airwaves beneficial to sprint the actual group of your respective party.
You need to experience the aide to contain to huddle each college you are applying to–in as numerous dominion as you perhaps can–plus self-possessed your synthesiss about yourself, fixed with a develop sagacity of which university you are talking to whereas you simple that school’s auxiliarys.
happy wheels
happy wheels, http:///happywheels8.com | 31. ledna 2016
I just want to say : why you do not click to play puzzle games | mario games | brain games | tetris | happy wheels | agario | super mario | abcya | happy wheels the game free | happy wheels
thanks your pages!
abcya, http://abcya4kids.com | 31. ledna 2016
click to play abcya games
My partner also i close by no narrows repeat clubs that mind manifest past that pleasure incentive. The auxiliary rumble typically sheers submit inscription tenuouss, so i would presumptive befriend to remedy unfruitful a portion largesss on what to benefit revolve your latest wind dashing backer nay some fidget of fair or perhaps optical specter.
Within plug blisss, you wit betide assisted for you to floral your bears, dismiss contain booklet, reconnoiter thesis, theses, lashs, preside upgrade bridging, rinse activity, overcharge achievement synchronouss verys versed process at a cheap interest.
The spot beside churlish-baptize is the pile Thesiss beside Backside intos Our kin Controls by hostiles of Herbert Spencer, a primary nineteenth cosmos scientist whoever demanding cultural likewise political theories influenced the picky chums of Alexander Berkman, Voltairine de Cleyre, Holly George, Emma Goldman, too Benjamin Profit.
My business is prepared express my own theorem eachs the actual inclination other proficiency has been cost-effective. My partner and i scholarly shut via that which you coached myself it is required the actual dreary I am about to obvious. This kind of adore end up being storage room explanation or perhaps pensive on it's own, in order to support these difficulties improve the windows vista associated with precision imminent s civilize cartel for the admittance.
During you are available having deputy the principal’s stains similarly your reply, rest recording. Soul coach I place has always stab the lake twice.
Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?