Mechanizačné prostriedky na aplikáciu prípravkov proti burinám, škodcom, chorobám, OBP

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)Mechanizačné prostriedky na aplikáciu prípravkov proti burinám, škodcom, chorobám, OBP

Postrekovače –používajú sa na chemickú ochranu rastlín. Aplikovaný roztok sa má rozptyľovať na veľmi malé kvapôčky rovnakých rozmerov. Postrekovače sa používajú aj na desikáciu porastov pred zberom, na hnojenie kvapalnými hnojivami a na aplikáciu morforegulačných a iných látok. Postrekovače sa delia:
a) podľa: veľkosť kvapôčok 150 až 300 um (permeabilita) =priepustnosť
b) spotreba vody 200 až 3000 l /ha-1

Zarosovače a zahmlievače sú z hľadiska zníženia prácnosti , nákladov a spotreby aplikovanej kvapaliny vhodnejšie než postrekovače. Zarosovače a zahmlovače rozptýlia ochrannú látku na jemné kvapôčky , takže oveľa lepšie vnikajú do porastu. Rozdelenie zarosovačov:
a) veľkosť kvapôčok 50 až 150 um
b) spotreba vody 200 až 3000 l /ha –1
Rozdelenie zahmlovačov:
a) veľkosť kvapôčok do 50 um
b) spotreba vody do 50 l / ha –1

Rozdelenie :
a) traktorové, b)automobilové c)samohybné d)lietadlové.

Nádrže postrekovačov bývajú najčastejšie laminátové a odolávajú chemickému pôsobeniu všetkých postrekových látok. V hornej časti sa je otvor so sitkom a s gumeným vekom. Miešacie zariadenie zabezpečuje stálu koncentráciu roztoku. Môže byť mechanické, hydraulické, pneumatické. Čerpadlá sú piestové s gumeným piestom, odstredivé a membránové. Tlakové ventily , nastavovacie + poistné ventily. Plniace zariadenie na princípe kvapalného injektora( prúdové čerpadlo). Dýzy (trysky) rozptyľujú aplikovanú kvapalinu na rastliny.
Zahmlovače majú podobnú konštrukciu ako postrekovače a zarosovače. Používajú pneumatický spôsob zahmľovania. Kvapalina prichádza do piestového čerpadla dýz, okolo ktorých sa ventilátorom tvorí prúd vzduchu, ten kvapalinu triešti a tak sa vytvára hmla.

OBP: užívateľ je povinný: -zákaz prepravy v pracovnej polohe na verejnej komunikácii
-zákaz prepravy bez osvetlenia
-pohyblivé diely musia byt dôkladne zabezpečené
-prepravná rýchlosť je 10 Km za hodinu
-na pohon treba používať len krytý kĺbový hriadeľ
-pri údržbe musí byť motor v kľude
- tieto stroje môžu obsluhovať len osoby staršie ako 18 rokov.
-počas aplikácie sa musia pracovníci chrániť vhodnými ochrannými pomôckami a na to predpísanými pomôckami..
-pracovník nesmie pri práci jesť, piť, fajčit.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?