Litosféra

Kategorie: Geografia (celkem: 1046 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 4823×

Příbuzná témataLitosféra

Základné pojmy
Litosféru tvorí zemská kôra spolu s vrchnou časťou zemského plášťa. Pod litosférou sa nachádza plastická časť zeme – astenosféra.
Liosféra sa delí na dve časti :
pevninová – tvorí podklad kontinentov je staršia a pod usadenými horninami sa nachádzajú žulové a čadičové vrstvy. Oceánska – mladšia tenšia a pod usadenými horninami je čadičová vrstva.

Pohyb pevním a oceánskeho dna:
Litosféra sa skladá z obravských litosférických platní ktoré sa pomali pohybujú po astenosfére. Príčinou pohybu je prúdenie roztavených hmôt v hlbšej časti zemského plášťa dosky sa môžu vzdialovať, približovať, podsúvať, alebo sunúť vedľa seba. Oblasti sa vyznačujú sopečnou a zemetrasnou činnosťou.
Rozhranie medzi litosférickými doskami tvoria.
Pevninové rifty
Rifty v strede oceánskych chrbtov
Oceánske priekopy
Pásmové pohoria a zlomi
Vnútorné procesy: - endogénne: tektonické magmatizmus a zemetrasenie.
a)Tektonické pohyby sú mechanické pohyby vrchnej časti litosféry pri ktorej vzniká horotvorná činnosť. Vrásy, príkrovy a zlomi.
Vrásové poruch – vznikajú tlakom hornín ktoré sa prehýbajú do vĺn – vzniká vrásové pohorie. Príkrovi – sú masy hornín ktoré sa presúvali na veľké vzdialenosti. – vzniká príkrové pohorie
Zlomové poruch – vznikajú keď pevné horniny sa lámu pozdĺž zlomov vzniká pohyb – vzniká kryhové pohorie.
b) Magmatizmus – vulkanizmus – sopečná činnosť súvisi s prienikom magmy na zemský povrch
sopky sa delia na: lávové (produkujú len lávu)
nasypané – (produkujú sypký materiál)
stratovulkány – ( tvorené lávou aj sopečnym materiálom)
c) Zemetrasenie – vzniká náhlym uvolnením napätia pod zemským povrchom delí sa na:
tektonické 90% na okrajoch litosférických dosiek
vulkanické – spôsobuje pohyb magmy a napätie plynov
závalové – prepadnutie stropov jaskýň

zloženie hornín – horniny podľa pôvodu sa delia na. Vyvreté, usadené, premenené

a)vyvreté vznikajú kryštalizáciou kremničitanovej taveniny s obsahom plynov a pár v rôznych častiach zemskej kôry npr. Žula, andezit a čadič.
b)usadené horniny vznikajú usadením rôzneho materialu vo vodnom alebo suchozemskom prostredí a jeho spevnením na npr. Pieskovce, zlepence , uhlie.
c) premenené vznikajú premenou vyvretých a usadených hornín v hĺbkach zeme pôsobením tlaku a teploty. Napr.premenou vápenca vzniká mramor. Ílovitá hornina sa mení na svor a rulu.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?