Ladislav Nadaši Jégé Adam Šangala

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Ladislav Nadaši Jégé Adam Šangala

Táto kniha je historickým obrazom života šľachty i chudobného poddanstva zo 17. storočia. Svojim obsahom stvárňuje a kruto opisuje vtedajšie pomery, ale i nezhody medzi cirkvou luteranskou i katolíckou. Spod pera Jégeho vyrastajú postavy veľmi živé. Adam Šangala: Nieje postava historická postava, ale skutočný hornooravský človek so svojim túžbami, myšlienkami a najmä úprimnou dušou. Jeho skutky dokazujú, že je to človek, ktorý je i viackrát lepší jako šľachta. Žil pohnutým, životom, a príčinou jeho nešťastia boli jeho páni, ktorí sa s ľuďmi zahrávali, akoby s bábikami, neživými predmetmi. Konôpka: Bol trochu vyššej, plecnatej postavy, plecnatý, ale pritom šťíhly.

Ako 20-ročný ušiel s teológmi do Nemecka a stal sa protestanským kňazom, ktorý protestovali.Osud cirkvi ho bolel. Boli to pre protestantov ťažké časy. Mal dobré srdce a často si on sám odtrhol od úst, aby mali iní. Dej: Začína sa odohrávať v malej dedinke Oravskej Magury. Tam Adam pasie statok, keď sa zrazu dozvie krutú zvesť, že mu obesili otca. Adam sa vyberá do sveta, na zárobok. Po ceste však stretá pána, ktorý bije poddaných. Nemôže sa na to pozerať, vytrhne pánovi z ruky valašku a vybije ho. Ako tak uteká šírym poľom, príde mu na um, že nie veľmi dobré spravil. Zaraz uteká do mesta, kde sa môže lepšie ukryť. Jako Adam prichodí počuje bubeníka: “ Oznamuje sa všetkým urodzeným pánom i poddaným, že dnes ráno na zemiach pri Furtovke.

Vysoko urodzeného pána grófa Imricha Markoča napadlo akési chlopisko a že ho bezbranného valaškou, viacnásobne ťažko poranil. Kto ho oznámi, zname- nitú odmenu dostane.” Adam vstupuje do vojska, lebo iba oni ho pred šľachtou ochránia. Skoro však zistí, že sú vo vojsku ťažké pomery. Utečie preto a ukryje sa v blízkom zámku protestantov, kde robí čeľadníka. Praskovský sa poteší, že katolíka Imricha Markoča ubili, i chráni ho. Tu sa stretáva s Betkou, jeho lás-kou. Jedného večera, keď Adam pomáha Žoši prádlo nosiť, uvidí ho doteraz divoko zabajúce sa panstvo a posilnené vínom popletie si ho s mátohou. Veľmi sa preľaknú a Praskovská potratí. V druhý deň Adam zavrú do temnice lebo sa dozvedia, kto bol na príčine celého zjavu. Rozsudok je krutý : “Odsúdili Adama, aby bol vypätý na škripec, potom, aby bol uštipnutý dvadsaťštyrirazy žeravými kliešťami, ak toto mučenie pretrpí, má byť obesený.” Na hrade pôsobil protes- tanský kňaz Konôpka. Cíti, že Praskovski sú pre protestantizmus stratení a keď sa dopočuje, čo je s Adamom vyslobodí ho a spoločne ujdú.

Ondrej Praskovský sa ich hňeď rozhodne prenasledovať, a však podivnou náhodou, možno Božím riadením sa z neho stáva korisť. Chytia ho zbojníci a kruto ho mučia. Tu pri-chodia Konôpka s Adamom, a keďže sú obaja dobrého srdca ťažko raneného Praskovského vyslobodia. Najdú azyl v Kaštieli. Vrúcne ich príjmu, najmä kvôli protestantizmu. A keď sa dozvedia čo sa ako stalo, sú ešte milší. Pras – kovský sa pomaly liečí a tu nachádza Adam s Konôpkom najpokojnejšie obdo- bie za štyri týždne ich života. Rodine Praskovského pošľú oznámenie, že ich syn žije a je v dobrej opatere.

Konôpka tu nachádza lásku svojho života, ktorá je však vydatá. Je to pani Klá- ra, manželka Rovnianského zemana. Ich láska niej e naplnená, lebo, Konôpka s Adamom opäť z Kaštieľa opäť utekajú. Tento raz do Trnavy. Adam sa tam stretáva s Betkou a postupom času dostáva do jej bohatšej rodiny. Stáva sa jej mužom. Praskovský prestupuje v Trnave ku katolíkom, kvôli peniazom. Jeho úlohou je však odstrániť istého kalvínskeho kňaza z Trnavy. Do týchto vyso – kých kruhoch intríg sa zaapletie i Konôpka, ktorého odvážajú do Praskoveské- ho hradu. Adam sa na to nemôže pozerať. V noci uteká preto ku protestantom a všetko im vyrozpráva v snahe zachrániť Konôpku. Útok protestantov na vozy sa podarí. Všetko sa potichú urovná a Konôpka je voľný. “ Piaty rok naj- šťastnejšieho manželstva s Adamom pošepol zlý duch Betke, aby vyjavila svo- jej najlepšej priateľke Judite Krapfnerovej, ako Adam vyslobodil Konôpku.”

O tri dni už celá Trnava vedela, ako sa to stalo. Adama Šangalu sťali na trnavskom námestí 10.03.1628 za všeobecnej účastí meštiansktva.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?