Kúpele na Slovensku

Kategorie: Geografia (celkem: 1046 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 6163×

Příbuzná témataKúpele na Slovensku

Kúpele Piešťany

HISTÓRIA

Termálne pramene sadrovo-sírovej vody a liečivé bahno sa v piešťanských kúpeľoch intenzívne používajú od 16. storočia, kedy sa renesančná predstava o ideálnom človeku spájala s obrazom telesne i duševne zdravého človeka. Významným vlastníkom kúpeľov bol po dlhé roky šľachtický rod Erdödyovcov. Po napoleonských vojnách v roku 1822 dali postaviť prvý kúpeľný dom, dodnes zachovaný a pamiatkovo chránený, známy ako Staré alebo Napoleonské kúpele. Skutočný rozmach a svetové meno prinieslo kúpeľom až ich prevzatie meštianskou rodinou Winterovcov. Na začiatku 20. storočia tu vyrástli v secesnom štýle Hotel Royal (1906), kúpeľný hotel Thermia Palace s budovou balneoterapie Irma (1912), ďalej kúpeľný hotel Pro Patria (1916) a v rokoch tridsiatych hotel Excelsior (dnes Jalta). V šesťdesiatych až osemdesiatych rokoch bolo postavených niekoľko nových kúpeľných domov: Balnea Palace, Balnea Grand, Balnea Splendid a nakoniec Balnea Esplanade. Dnes majú kúpele 2400 postelí strednej a vyššej triedy, rozkladajú sa na 40 hektároch pôdy, sčasti v strede mesta Piešťany, ale zväčša na ostrove, vytvorenom riekou Váh a jej ramenom, a sú samy o sebe mestom v meste. Piešťanské kúpele navštevujú hostia z celého sveta už dvesto rokov. V histórii kúpeľov sú príbehy exotické i romantické, dokumenty o návštevách panovníkov, najvyšších cirkevných hodnostárov, slávnych umelcov ( piešťanská atmosféra prilákala napríklad aj Ludwiga van Beethovena, ktorý v roku 1801 býval vo vile grófa Dezassa, dnes známej ako Bacchus Villa ), a vplyvných štátnikov. Piešťany sú mestom s tridsatimi piatimi tisícami obyvateľov. S kúpeľmi rástlo mesto Piesťany a s mestom rástli kúpele. Dnes tvoria jeden organizmus, previazaný urbanisticky, architektonicky, funkčne, kultúrne a spoločensky tak, že jedno je nemysliteľné bez druhého. KÚPEĽNÝ LIEČEBNÝ POBYT

Kúpeľný liečebný pobyt je určený pre ľudí trpiacich ochoreniami pohybového aparátu a niektorými organickými nervovými ochoreniami. Hlavné indikácie kúpeľnej liečby v Piešťanoch sú reumatické zápalové ochorenia, degeneratívne ochorenia pohybového aparátu, stavy po úrazoch a ortopedických operáciách, stavy po zápalových ochoreniach centrálneho nervstva a niektoré organické nervové ochorenia.

Odporúčaná dĺžka kúpeľného liečebného pobytu v piešťanských kúpeľoch je 21 dní.

POLOHA

Piešťany so svojimi kúpeľmi ležia v juhozápadnej časti Slovenska, chránené pred studenými vetrami, na brehu Váhu, druhej najväčšej slovenskej rieky, vo výške asi 160 metrov n. m., v požehnanej úrodnej krajine, na rozhraní medzi nížinnou rovinou povodia rieky a pohorím Považského Inovca, priamo nad miestom, kde sa Váh rozlieva do šírky a vytvára umelé jazero Sĺňava. Napriek tomu, že majú ročne v priemere 265 dní slnečného svitu, je ich klíma mierna, bez extrémnych horúčav. Zimy sú tu krátke. KÚPEĽNÁ TERAPIA

Indikácie kúpeľnej liečby sú založené na stáročnej tradícii. Boli preverené a upresnené na základe súčasných poznatkov v balneológii a fyziatrii všeobecne, ale i na podklade posledných výskumov účinkov piešťanských prírodných zdrojov.
Minerálna voda sa aplikuje najčastejšie formou vaňových kúpeľov o teplote 35 -38 stupňov Celzia. Teplotu možno optimalizovať podľa rozhodnutia lekára. Aplikujeme 10 - 20 minút. Ďalšiou aplikáciou vody sú bazénové kúpele o teplote vody 38 - 40 stupňov Celzia, kde je možné záťaž regulovať hĺbkou ponoru pacienta, resp. dĺžkou trvania kúpeľa 5 - 30 minút. Jedinečnosťou Piešťan sú bazény s prírodným dnom, do ktorých cez bahnovú vrstvu priamo vyviera voda, čím vzniká zriedený bahenný kúpeľ. Termálna voda sa používa aj pri perličkových a uhličitých kúpeľoch. Dĺžku aplikácie, formu a frekvenciu určuje lekár.
Bahenné procedúry sa podávajú vo forme čiastočných alebo celkových zábalov. Technika prípravy a podávania zaručuje aplikáciu za prísnych hygienických podmienok. Množstvo podaného bahna závisí od rozsahu aplikácie a pohybuje sa od 5 až po 70 kg. Teplota aplikovaného bahna sa pohybuje od 40 do 46ºC a čas aplikácie od 15 do 25 minút. Teplotu, formu, rozsah aplikácie i dobu trvania predpisuje lekár. Liečebná masáž je jednou z najstarších, ale veľmi obľúbených fyzikálnych liečebných metód. V našich kúpeľoch aplikujeme klasické i reflexné masáže. Kúpele Trenčianske Teplice

Známe protireumatické kúpele patria medzi najstaršie a najvyhľadávanejšie kúpele na Slovensku. Nové, zmodernizované liečebné kúpele s viac ako tisíc lôžkami ponúkajú celoročne komplexnú kúpeľnú liečbu vysokej medicínskej úrovne takmer dvadsaťtisíc pacientom zo Slovenska a zo zahraničia. Nielen pre kúpeľnú liečbu, ale aj pre rekreáciu a šport majú Trenčianske Teplice priaznivú klímu. Hlavným činiteľom je nadmorská výška 272 metrov nad morom. Okolité zalesnené stráne a ideálna chránená poloha kúpeľov vytvárajú vhodné podmienky pre celoročnú
prevádzku kúpeľov. Sú jedny z mála kúpeľov, ktoré si zachovali ráz čisto kúpeľného mesta. Vzduch je čistý, svieži, bez exhalátov priemyselných podnikov.

V tejto oblasti sa nachádzajú aj štátne prírodné rezervácie Baba a Žihľavník-Baske.

Spôsob liečby

Komplexná balneoterapia, odborná lekárska starostlivosť, kúpanie v zrkadliskách, bahenné zábaly - limoplast (zmes vody zbaveného bahna, parafínu a olejov ), fyzikálna terapia (vodo-, svetlo- a elektroliečebné procedúry ), hydroterapia, plynové injekcie, reflexná terapia, akupunktúra medikamentózna liečba, rašelinové zábaly, Kneippova vodoliečba, diétne stravovanie

Prírodné liečivé zdroje
Základom komplexnej balneoterapie sú v Trenčianskych Tepliciach sú termálne minerálne pramene, mineralizované sírne bahno a kvalitná vrchovisková rašelina. Termálne pramene patria svojimi fyzikálnymi vlastnosťami a chemickým zložením do skupiny prírodných, síranových, vápenato-horečnatých, sírnych, teplých hypoto- nických minerálnych vôd so zvýšeným obsahom fluóru. Ideálna teplota od 37 do 40,3 stupňov Celzia umožňuje jej využívanie v prirodzenom stave bez dodatočnej úpravy. Sírne mineralizované bahno dozrieva v bazéne s prírodnou sírnou vodou a využíva sa na liečebné zábaly. Obsah protizápalových látok v rašeline, jej kyslosť a teplodržnosť je ideálna pre aplikáciu pri ochoreniach pohybového aparátu.

Liečebné zariadenie
Kúpele sú vybavené moderným zariadením pre diagnostiku a liečbu pohybového aparátu, ktoré dosahujú klinickú úroveň (vyšetrenie lekárom, funkčné laboratórium pre kardiovaskulárny aparát). Kúpeľnú liečbu riadi team odborníkov v balneológii, fyziatrii, liečebnej rehabilitácii, reumatológii, neurológii, ortopédii, manuálnej terapii a akupunktúre.

Kúpele Nimnica

Kúpele Nimnica sú najmladšie Slovenské kúpele a sú minerálnou perlou Slovenska. Nachádzajú sa v Trenčianskom kraji v údolí rieky Váh medzi Považskou Bystricou (asi 11 kilometrov severozápadne) a Púchovom (asi 3.5 kilometra severovýchodne). Kúpele sú situované na úpätí výbežku Javorníkov nad Nosickou vodnou nádržou nazvanou Priehrada mládeže, v nadmorskej výške cca 300 m.

Klimatické podmienky majú charakter nížinného podnebia s miernymi zimami a teplými letami. Masy vody v priehradnom jazere vytvárajú šetriacu, teplú a mierne vlhkú mikroklímu. Poloha na južnom svahu zabezpečuje ochranu proti severným vetrom.

V týchto kúpeloch sa nachádzajú pramene alkalických kyseliek, ktorých teplota je 10-13°C, celková mineralizácia cca 5000 mg/ l. Minerálna voda obsahuje sodík, draslík, horčík, železo, vápnik, chlór, jód a voľný oxid uhličitý. Využíva sa na pitnú a inhalačnú liečbu ako aj na vaňové uhličité kúpele.

Kúpele Sliač

Kúpele Sliač ležia v prekrásnom prírodnom prostredí západnej časti Zvolenskej kotliny, na západnom úpätí Slovenského rudohoria v nadmorskej výške 373 m. Nachádzajú sa medzi metropolou regiónu stredného Slovenska – Banskou Bystricou a okresným mestom Zvolen, obklopené rozsiahlymi lesmi, parkami a pláňami, s výhľadom do údolia rieky Hron, na pohronské doliny, na Kremnické a Štiavnické vrchy a na západnú časť Nízkych Tatier.

Podnebie ako dôležitý prirodzený činiteľ komplexnej kúpeľnej liečby, v priebehu liečenia stále pôsobiaci na organizmus, je pri pomerne malej nadmorskej výške a otvorenej polohe Sliača dosť teplé, pomerne suché a vcelku pokojné. Ročný priemer teploty sa pohybuje okolo 8,2 °C. Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu je 78 %. Ročné množstvo zrážok dosahuje v priemere 750 mm. Vysoké sú aj hodnoty slnečného žiarenia – 1992 hodín ročne. Do roka je iba asi 80 dní bez slnečného svitu. Vyššie uvedenými klimatickými podmienkami sa kúpele Sliač zaraďujú medzi najoptimálnejšie položené kúpele Slovenska.
Liečivé pramene

Kúpele Sliač sú známe už vyše 750 rokov vďaka liečivým účinkom minerálnych vôd. Najcharakteristickejším prírodným úkazom pre kúpele sú travertíny, ktorých výskyt je spojený s výverom tunajších minerálnych vôd. Z minerálnych prameňov je terapeuticky najdôležitejším a najvýdatnejším Kúpeľný prameň. Zostávajúce štyri pramene sú menej výdatné a využívajú sa na bežné pitie. Vo svete existujú už len tri ďalšie miesta s podobným zložením liečivej minerálnej vody (Argentína, Austrália a Španielsko), akú nachádzame pri vode Kúpeľného prameňa.

Lubovnianske kúpele

Mesto Ľubovnianske Kúpele patrí k regiónu Stará Ľubovňa, ktorý leží v severo-západnej časti východného Slovenska, v blízkosti Vysokých Tatier. Na severe hraničí s Poľskom. Pozdĺž celého teritória tečie rieka Poprad a tvorí 26 kilometrovú prírodnú hranicu s Poľskom. Cez severo-západnú časť Pieninského národného parku, tečie rieka Dunajec, druhá hraničiaca rieka s Poľskom, známa splavovaním rieky na pltiach. Územie pokrýva Ľubovnianska vysočina a Pieniny, známe krásnymi dolomitovými jaskynnými formáciami. Región sa preslávil hlavne svojimi minerálnymi prameňmi, ktorých je tu vyše 82. Ľubovnianske Kúpele patria k jedným z najvýznamnejších kúpeľov v SR a ležia v klimaticky najčistejšej Ľubovnianske Kúpele
oblasti Slovenska.

Brusno

Kúpele Brusno sú známe už od začiatku 19. storočia. Ležia v prekrásnom horskom prostredí na úpätí severných svahov Vepra v nadmorskej výške 424 m. Ich poloha im určuje miernu, teplú a pomerne vlhkú podhorskú klímu. Liečia sa tu pacienti s chorobami žlčníka, žlčových ciest, pečene, pankreasu a niektorých chorôb obehového a pohybového ústrojenstva. Prírodným liečebným prostriedkom v kúpeľoch Brusno je prírodná liečivá voda. Vyvierajú tu pramene uhličitých, hydrouhličitanovo-sírových, vápenato-sodno-horečnatých, hypotonických studených minerálnych vôd. Základom liečby sú dávkované pitné kúry prírodnej liečivej vody a bazénové a vaňové kúpele v temperovanej minerálnej vode.

Doplnkovú liečbu tvorí hydroterapia, elektroterapia, rehabilitačné cvičenia, masáže, medikamentózna liečba a liečebná výživa. Poloha a horské prostredie umožňujú venovať sa vo voľnom čase cykloturistike, pešej turistike a prechádzkam v priľahlom parku. Zo spoločenských podujatí sa organizujú tanečné večierky, koncerty a zájazdy podľa výberu klienta. Športové aktivity možno realizovať na volejbalovom a tenisovom ihrisku a vo fitness. Ubytovanie je zabezpečené v jedno- a dvojposteľových izbách v liečebnom dome Poľana - hotel***, stravovanie a občerstvenie je zabezpečené v reštaurácii, dennom bare, kaviarni a cukrárni. Prežijete tu pekné chvíle v zdravom prostredí pod Nízkymi Tatrami s možnosťou aktívneho odpočinku, spoločenského a kultúrneho vyžitia. Dlhoročná tradícia a skúsenosti v liečbe ochorení tráviaceho, obehového a pohybového ústrojenstva u dospelých a dorastu sú zárukou Vašej spokojnosti.

Kúpele Lúčky

Kúpele Lúčky patria medzi najstaršie kúpele na Slovensku. Ležia v horskej, na juhu otvorenej doline pod úbočím Choča, na rozhraní Oravy a Liptova, v nadmorskej výške 621 m. Charakter okolia a nadmorská výška zaraďujú Lúčky do klimatickej oblasti tatranských horských pásiem. Impozantný, 1611 m vysoký Choč a ostatné pohoria, okolité ihličnaté lesy a horské lúky tvoria malebné okolie kúpeľov. Kúpele Lúčky sú jediné na Slovensku, ktoré sa špecializujú na liečenie gynekologických problémov. Dôvodom sú prirodzené predpoklady - voda, tradícia, skúsenosti i príroda. Liečia sa tu napr. - chronické zápaly vnútorných rodidiel, poruchy plodnosti alebo menštruačné poruchy. V liečení uvedených indikácií na vysokej profesionálnej úrovni má personál dlhoročné skúsenosti, čo je jeden z hlavných predpokladov vysokej úspešnosti liečby. Základným predpokladom je samozrejme špecifické zloženie liečivej sadrovo-zemitej, uhličitej minerálnej vody s teplotou 32° C, ktorá je jedným z rozhodujúcich činiteľov pri komplexnej liečbe.

Kúpele Lúčky poskytujú liečebné pobyty, rekondičné a preventívne pobyty, ambulatné vyšetrenia, hotelové a programové pobyty, ubytovanie, stravovanie kultúrne a športové vyžitie, turistiku, saunu, minigolf, bazén.

Kúpele Nový Smokovec

Klimatické kúpele Nový Smokovec sú situované na juhovýchodnej terase slovenského vysokohorského masívu Vysoké Tatry a patria k najvýznamnejším klimatickým kúpeľom v karpatskom oblúku, ktoré sa môžu pýšiť tradíciou mnohých desaťročí. Ako klimatické kúpele vysokohorského charakteru majú ideálnu južnú polohu uprostred ihličnatých lesov, od severu ich chráni veľkolepý horský masív.

Kúpele ležia v centre Tatranského národného parku (TANAP) v nadmorskej výške 1018 m, obklopené pekne udržiavaným parkom a sú tesne spojené s ďalšími tatranskými osadami Štrbské Pleso, Starý Smokovec a Tatranská Lomnica. Podľa švajčiarskej klasifikácie sú tieto klimatické kúpele zaradené do klimatoterapeutickej oblasti so stupňom stimulácie 2 s ionizujúcim stupňom vyššej polohy. Nízky tlak vzduchu, vyplývajúci z vysokohorskej polohy, ročne priemerne 1817 hodín slnečného svitu, čistý bezprašný, ozónom a voňavými slilicami presýtený vzduch, priemerná vlaha ako aj vyrovnaná priemerná teplota umožňujú nadmieru zotavujúci pobyt. Priaznivé klimatické podmienky, čistý horský vzduch, nádherná príroda hôr a ihličnatých lesov a moderné liečebné metódy tu vytvárajú účinné podmienky pre úspešnú liečbu niektorých chorôb, vyvolaných poruchami metabolizmu a žliaz s vnútornou sekréciou /ľahké a stredne ťažké tyreotoxikózy, stavy po operácii štítnej žľazy/. Úspešne sa tu liečia nešpecifické choroby dýchacích ciest /chronické bronchitídy, bronchiálna astma, stavy po opakovaných zápaloch pľúc/ a niektoré choroby z povolania /následky poškodenia dýchacích ciest leptavými parami, plynmi a dráždivými prachmi/. Dobré výsledky sa tu dosahujú u pacientov s ľahšími formami psychoneuróz, psychoastenie a neurotických stavov, ako aj stavov pri všeobecnej psychickej a fyzickej vyčerpanosti.

Rajecké Teplice

Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice patria medzi najpríťažlivejšie a najznámejšie slovenské kúpele. Sú perlou uprostred venca zdravých ihličnatých lesov.
Na východe ich lemuje panoráma mohutného hrebeňa Malej Fatry.
Na západe priamo nad areálom kúpeľov sa týčia dolomitické vápence Strážovských vrchov, ktoré vytvárajú bizardné skalné útvary.
Žriedla termálnych prameňov typu akratoteriem majú vďaka 38°C teplej vode vynikajúce liečivé účinky. Kúpeľné zariadenia sú vybavené najmodernejšími diagnostickými terapeutickými prístrojmi. O pacientov sa stará kvalifikovaný tím odborných lekárov a zdravotného personálu.

Ubytovanie, stravovanie, organizácia pobytu, pohybové aktivity, relaxácia, kultúrne programy a oddych, všetko je plne v súlade s liečebným režimom pacientov i hostí. Aktívny oddych, regenerácia pohybových schopností, rekondičné cvičenia, majú vhodné podmienky v rekreačných a športových zariadeniach priamo v kúpeľnom areáli.

Blízke okolie kúpeľov je ako stvorené na vychádzky, turistické výlety. Z Rajeckých Teplíc navyše nie je ďaleko do najatraktívnejšich turistických a pamiatkových regiónov Slovenska. Autokarové zájazdy sú spestrením programu pacientov a hostí, obohatením ich zážitkov z liečebného či rekreačného pobytu.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?