Krv znamená život

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 2555×

Příbuzná témataKrv znamená život

Krv je nepriehľadná červená kvapalina. Zásobuje tkanivá kyslíkom a živinami, odvádza z nich odpadové látky a oxid uhličitý. Okrem prepravy týchto látok krv zabezpečuje aj udržiavanie telesnej teploty a chráni telo pred nákazlivými chorobami. Tvorí 8 % hmotnosti tela, čo je u dospelého človeka asi 5,5 l. Krv sa skladá z krvnej plazmy, červených krviniek, bielych krviniek a krvných doštičiek. K r v n á p l a z m a - žlkastká tekutina. Je zložená z 91 % vody, 1 % organických látok a 8% organických látok. Z organických látok sú to tuky, sacharidy, bielkoviny, enzýmy a vitamíny, z anorganických najmä sodík a chlór. Č e r v e n é k r v i n k y (erytrocyty) - sú bezjadrové bunky. Obsahujú červené krvné farbivo hemoglobín, ktoré viaže kyslík. Vznikajú v kostnej dreni. V 1 mm3 je ich asi 5 miliónov.
B i e l e k r v i n k y (leukocyty) - na rozdiel od červených krviniek majú jadro. Tiež vznikajú v kostnej dreni. Vyskytujú sa v niekoľkých druhoch. Sú jedným zo základu imunitného systému. Chránia telo pred napadnutím mikróbmi a zneškodňujú cudzorodé látky. Cudzorodou látkou môžu byť aj bunky iného človeka, preto to sťažuje transplantácie tkanív alebo orgánov. V 1 mm3 je ich 4 - 10 tisíc.
K r v n é d o š t i č k y (trombocyty) - nie sú plnohodnotné bunky a nemajú jadro. Umožňujú zrážanie krvi. Zrážanie krvi je premenou tekutej krvi na pevnú zrazeninu. Keby neexistovali, človek by mohol vykrvácať aj z malej ranky. V 1 mm3 je ich 200 - 300 tisíc.
K r v n ý o b e h je neustály pohyb krvi v tele, ktorý zabezpečuje srdce svojou činnosťou. V ľudskom tele existujú dva krvné obehy malý - pľúcny a veľký - telový. Krv prúdi rúrkami, ktoré sa nazývajú krvné cievy. Cievy, v ktorých prúdi krv zo srdca, sa nazývajú t e p n y. Cievy, v ktorých prúdi krv do srdca, sa nazývajú ž i l y. Tepny a žily sú spojené v l á s o č n i c a m i.
Podľa rozdielu v červených krvinkách a krvnej plazme sa rozlišujú predovšetkým štyri základné skupiny : A, B, AB, 0. Tento poznatok má veľký význam pri transfúzii krvi. Veľkú úlohu pri objavení krvných skupín mal Jan Janský a K. Landsteiner.
T r a n s f ú z i a k r v i je krvný prevod, pri ktorom sa nahrádza väčší úbytok krvi, pretože každá väčšia strata vážne ohrozuje život.

Hlavným predpokladom úspešnej transfúzie je určenie krvných skupín darcu i príjemcu - musí sa zhodovať krvná skupina darcu s krvnou skupinou príjemcu.
Darovať vlastnú krv na záchranu života človeka, ktorého väčšinou nepoznáme, je vysoko humánny skutok. Nikto nevie, kedy bude sám potrebovať krv.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?