Krasové jaskyne

Kategorie: Geografia (celkem: 1046 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 1906×

Příbuzná témataKrasové jaskyne

Pod povrchom zeme sa nachádza množstvo dutých priestorov , najdôležitejšie z nich sú jaskyne a podzemné chodby , ktoré vytvárajú rozsiahlu sieť. Tieto útvary sa zväčša nachádzajú vo vápencových oblastiach, vznikli účinkom erózie vody, ktorá prenikala do trhlín zemskej kôry a rozpúšťala vápenec. V horninách sa nachádzajú rôzne trhliny, postupne do nich preniká voda, zväčšuje ich a pomaly vytvára dutiny. Takto vznikajú jaskyne. Niekedy sa stane, že strop jaskyne spadne , vznikne priepasť. K najhlbším na svete patrí Jean-Bernard v Hornom Savojsku vo Francúzsku. Najznámejšie útvary, ktoré môžeme vidieť v jaskyniach sú stalagmity a stalaktity. Rozpustený vápenec sa ukladá na stenách alebo na dne jaskyne a vytvára nádherné útvary-kvaple. Kvapky vody , ktoré presakujú zo stropu, vytvárajú stalaktity. Kvapky vody , ktoré spadnú na dno, vytvárajú stalagmity. Keď sa spojí stalagmit a stalaktit, vznikne stalagnát. Kvaple často vytvárajú zvláštne útvary- nariasenú záclonu, orgánové píšťaly. Väčšinou sú biele, ale môžu byť aj žlté, oranžové, .. Niektoré jaskynné systémy sú rozvetvené do obrovských rozmerov. Najväčší jaskynný systém na svete sa nachádza v USA pod národným parkom Mamutej jaskyne. Nádherné súbory stalaktitov , stalagmitov a stalagnátov , ktoré sú v tejto jaskyni, vytvorila voda , ktorá pod vrstvou hornín rozpúšťala vápenec. Aj Slovensko ja krajina bohatá na jaskyne s nádhernou výzdobou. Na malom území Slovenska sa nachádza takmer 3950 objavených jaskýň. Veľkých, malých , ľadovcových, krasových,.. Dve jaskyne na Slovensku sú ľadové, tretiu mimoriadne vzácnu tvoria aragonity, ktoré môžeme uzrieť v Ochtinskej Aragonitovej jaskyni. Objavili ju náhodne banským spôsobom. Sprístupnená bola v roku 1972. Má úplne inú morfológiu ako ostatné jaskyne na Slovensku. Vznikla chemickou činnosťou zrážkových vôd na zlomových líniách s puklinami. Táto jaskyňa je zaradená k svetovým unikátom. Z celkovej dĺžky jaskyne 300 metrov je sprístupnených 235 metrov.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?