Juraj Fándly

Kategorie: Životopisy (celkem: 39 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. července 2006
  • Zobrazeno: 6136×

Příbuzná témataJuraj Fándly

FÁNDLY, Juraj (Fándl, Fandl, Fándli) - spisovateľ (21. 10. 1750 Častá,
okr. Bratislava-vidiek - 7. 3. 1811 Doľany, okr. Bratislava-vidiek). Otec
Ján Fandl, remeselník, matka Mária, mal brata a 2 sestry.

Navštevoval kláštornú školu v Šaštíne, 1771-73 svetský seminár v Budíne,
1773-76 v Trnave, 1776 vysvätený. Kaplán v Seredi a v Lukáčovciach,
1780-1807 farár v Naháči, od 1807 žil na odpočinku v Dol'anoch.

Podnetom jeho literárnej činnosti bol román J. I. Bajzu René mládenca príhodi
a skusenosti, kt. sa dotkol hl. spoločenských otázok doby. Reagoval naň
dielom Dúverná zmlúva mezi mňíchom a diáblom, s námetom zo spisov
Wiener Schriften, najmä z Moenche und Teufel a Sieben Kapitel von
Klosterleuten. Okrem samostatného spracovania týchto námetov pridal
k 7 príčinám zrušenia niekt. reholí aj ôsmu, kt. aktualizoval pomery na
Slov. Prvé 2 diely Dúvernej zmlúvy vyšli ako prvá beletristická práca
v bernolákovčine. Vtedy dokončil 3. a 4: zv., cirk. vrchnosť však
nedovolila rkp publikovať, 1790 ho potrestala kláštorným väzením
v Trnave. Dielo má formu dialógu, v kt. sa zhovárajú diabol Titinillus
s učeným konzervatívnym mníchom Atanáziom. V ich rozhovoroch
sú satirické prvky, pôsobivosť zvyšuje aj rud. jazyk a rozprávačské
umenie. V týchto spisoch popieral apoštol-stvo sv. Pavla, kt. označoval
len za jedného z biskupov, prihlásil sa k brožúrke z proticirk. Viedenských
listov od J. V. Eibla (Was ist ein Pharer). Proti jeho Dúvernej zmlúve
vystúpil J. I. Bajza 2 anonymne vydanými brožúrkami Odporné
smlúvání medzi rozumným mníchem a sprostým ďáblem. . . Na
obe polemiky odpovedal v prílohách k 3. zv. Dúvernej zmlúvy
(Odpoveď na I. a II. rozumného mnícha a Zahanbení posmívač Anti-Fándly).
Na tieto polemiky reagoval A. Bernolák anonymným spisom Toto
maličké písmo. . Keď' 1794 J. I. Bajza vydal zbierku veršov Slovenské
dvojnásobné epigrammatá..., A. Bernolák v kritike Ňeco o epigrammatéch. . .
ako hl. protagonistov dialogickej rozpravy proti Bajzovi uviedol Fándlyho
(Lifanda) a Kyselyho (Liseka) ako uznanie ich zásluh o bernolákovčinu. J. F. uverejnil k tomuto spisu aj svoju polemiku pod názvom Ešče ňečo o
epigrammatéch. . ., do kt. prevzal mená dialogických postáv z polemiky
A. Bernoláka.

Zámery Tovarišstva postavili pred neho nové osvetové úlohy a publikačné
možnosti. Z cudzojazyčných predlôh zostavil Pilného domajšého hospodára,
podl'a J.

Papánka spracoval históriu Slovákov Compendiata historia gentis
Slavae, v knižke ľudovoliečiteľských metód (Zelinkár) prevzal motívy z diela
J. Tonsorisa Zdravá radda lékařská, vydal 2 zv. Príhodných a svátečných
kázní. V 3. zv. Piľného hospodára uverejnil aj čast korešpondencie Tovarišstva.
R. 1805 sa zúčastnil na literárnej polemike medzi M. Miškolcim a J. Hollým,
napísal báseň Amica cointelligentia, kde spomína na literárne spory s Bajzom.
Ovplyvnený aktivitou a spoločensko-reformným duchom vlády Jozefa II.
usiloval sa plniť požiadavky ideálneho jozefínskeho kňaza ako učiteľa a radcu.
Zbieral liečivé rastliny, kt. poskytoval aj svojim farníkom. Faktor manufaktúry-
kartúnky v Šaštíne. Autor dejín Doľan a histórie pálfiovského rodu (zostali v rkp).

Priekopník osvetovej práce na Slov., dejateľ prvej obrodenskej
bernolákovskej generácie, pokladník Slov. učeného tovarišstva, reprezentant
osvietenských ideí.wow, great, I was wondering how to cure acne naturally. and found your site by google, learned a lot, now i’m a bit clear. I’ve bookmark your site and also add rss. keep us updated.
Easily, the article is actually the best topic on this registry related issue. I fit in with your conclusions and will eagerly look forward to your next updates. Just saying thanks will not just be sufficient, for the fantasti c lucidity in your writing. I will instantly grab your rss feed to stay informed of any updates.
I really do not need our youngsters understand. I is going to do health care check-up frequently about their own wellness.
You have raised an important issue..Thanks for sharing..I would like to read more current affairs from this blog..keep posting.
cccam server, http://www.cccam.tv/ | 10. prosince 2015
Medzi pánmi bol aj prednotár Širický...
Primarily based on the results, a typical podcast episode I record will probably be about 20 minutes in length....
You've made some decent points there. I checked on the net for additional information about the issue and found most people will go along with your views on this site.
http://www.bikestorageideas.net/, | 15. května 2016
Wow! You seriously impressed me by this post of yours. And what is more commendable will be the authenticity with the content material.Thanks for shearing the facts
I think I would never comprehend. It seems too complicated and extremely broad for me. I'm looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it
Ashar Seo
detectives, http://www.sk.com.sg | 13. června 2016
You will find a lot of approaches after visiting your post. I was exactly searching for. Thanks for such post and please keep it up
0800 call forwarding, http://0800-company.com/ | 19. června 2016
We've been with this for two main several years currently along with I'm able to currently discover people planning a little more forward using this sort of identification. I like our operate
activated carbon charcoal filter, https://www.udemy.com/user/snobderanged/ | 25. června 2016
If you love fashion and to be always stylish then you should check this out.Here are best fashionable dresses are waiting for you to be trendy.Thanks
Wade Cockfield Executve SEO, http://www.wadecockfield.com.au/sitemap/ | 19. července 2016
Your blog provided us with valuable information to work with.Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging.
buy YouTube views, http://www.sameer5762.com | 31. srpna 2016
information to work with.Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging.
tattoo supply, http://www.tattoo-supply.it/ | 22. září 2016
Wow i can say this is another awesome article not surprisingly of this blog.Bookmarked this website..
Phil Shawe, https://philshawe.wordpress.com/ | 04. října 2016
I have been reading out lots of your articles and i can claim pretty nice stuff. I will make sure to bookmark your blog..
Intriguing theme for a site. I have been hunting the Internet down fun and happened upon your site. Marvelous post. Much obliged a ton for sharing your insight! It is incredible to see that a few individuals still invest an exertion into dealing with their sites. I'll make sure to inquire again genuine soon.
You have a genuine capacity for composing one of a kind substance. I like how you think and the way you speak to your perspectives in this article. I concur with your mindset. Much obliged to you for sharing
GrandTimeSeats, http://grandtimeseats.com/ | 20. října 2016
Wonderful blog post. This is absolute magic from you! I have never seen a more wonderful post than this one. You've really made my day today with this. I hope you keep this up
Your Voice is the Karaoke app for you if you have ever harbored a secret desire to be a music star with your own bevy of fans. Your Voice is the app for you if you have ever wished to craft and create successful music on your own
tattoo supply, http://www.tattoo-supply.it/ | 24. října 2016
A debt of gratitude is in order for this incredible post, i discover it exceptionally intriguing and extremely well thoroughly considered and set up together. I anticipate perusing your work later on
Great post! I am actually getting ready to across this information, is very helpful my friend. Also great blog here with all of the valuable information you have. Keep up the good work you are doing here
Every one of the substance you said in post is too great and can be extremely helpful. I will remember it, much obliged for sharing the data continue upgrading, looking forward for more posts.
chicago cubs spring training tickets, http://grandtimeseats.com/chicago-cubs-tickets.aspx | 24. října 2016
Wonderful blog post. This is absolute magic from you! I have never seen a more wonderful post than this one. You've really made my day today with this. I hope you keep this up!
u 47000, https://chinglabs.com/u-47000/ | 25. října 2016
I discovered numerous fascinating things from this site. It helps me in numerous ways.Thanks for posting this once more
Great post. I used to be checking constantly this weblog and I’m impressed! Extremely useful information specially the closing part :) I maintain such information much. I used to be seeking this particular information for a very long time
Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained!
Its my great pleasure to visit your blog and to enjoy your great posts here. I like it a lot. I can feel that you paid much attention for those articles, as all of them make sense and are very useful
Its my great pleasure to visit your blog and to enjoy your great posts here. I like it a lot. I can feel that you paid much attention for those articles, as all of them make sense and are very useful
That is the excellent mindset. nonetheless is just not help to make every sence whatsoever preaching about that mather. Virtually any method many thanks in addition to i had endeavor to promote your own article in to delicius nevertheless it is apparently a dilemma using your information sites can you please recheck the idea.
Jack Moyse, http://gisbornemediahouse.co.uk/ | 29. října 2016
In fact your creative writing abilities has inspired me to start my own Blog Engine blog now. Really the blogging is spreading its wings rapidly. Your write up is a fine example of it
whatsmyip, https://www.fipe.net/what-my-ip.html | 30. října 2016
Every one of the substance you said in post is too great and can be extremely helpful. I will remember it, much obliged for sharing the data continue upgrading, looking forward for more posts
home alarm, http://www.pbase.com/securepenguin/profile | 30. října 2016
I truly adored perusing your web journal. It was extremely all around composed and straightforward. Not at all like different online journals I have perused which are truly not that good.Thanks alot
Perthshire, http://laighwood.co.uk/ | 01. listopadu 2016
Every one of the substance you said in post is too great and can be extremely helpful. I will remember it, much obliged for sharing the data continue upgrading, looking forward for more posts
stemcelltreatment, http://stemcelltreatment.org/ | 02. listopadu 2016
I have been searching out for this similar kind of post for past a week and hardly came across this. Thank you very much and will look for more postings from you
I truly adored perusing your web journal. It was extremely all around composed and straightforward. Not at all like different online journals I have perused which are truly not that good.Thanks alot
Parhaat onlinepelit, http://www.hauskatonlinepelit.org/kasinopelit/ | 03. listopadu 2016
I every time emailed this web site post page to all my friends, because if like to read it afterward my friends will too.
Its my great pleasure to visit your blog and to enjoy your great posts here. I like it a lot. I can feel that you paid much attention for those articles, as all of them make sense and are very useful
Online casino's, http://0031casino.nl/online-casino-bonussen/ | 03. listopadu 2016
In fact your creative writing abilities has inspired me to start my own Blog Engine blog now. Really the blogging is spreading its wings rapidly. Your write up is a fine example of it
Every one of the substance you said in post is too great and can be extremely helpful. I will remember it, much obliged for sharing the data continue upgrading, looking forward for more posts
baby clothing, https://www.cookieskids.com/infants.aspx | 05. listopadu 2016
Every one of the substance you said in post is too great and can be extremely helpful. I will remember it, much obliged for sharing the data continue upgrading, looking forward for more post
Its my great pleasure to visit your blog and to enjoy your great posts here. I like it a lot. I can feel that you paid much attention for those articles, as all of them make sense and are very useful
Vladislav Sirota, https://plus.google.com/110870672780306665252/posts | 05. listopadu 2016
I discovered numerous fascinating things from this site. It helps me in numerous ways.Thanks for posting this once more
judi online, http://piringmas.com | 06. listopadu 2016
Every one of the substance you said in post is too great and can be extremely helpful. I will remember it, much obliged for sharing the data continue upgrading, looking forward for more post
δημοτικες εκλογες κυπρος 2016, https://el-gr.facebook.com/yiorkadjis/ | 06. listopadu 2016
Thank you very much for this informative post.I really enjoyed the article.I hope that other readers will also experience how I feel after reading your article
www.serielaciudad.com, http://serielaciudad.com/ | 06. listopadu 2016
It was extremely all around composed and straightforward. Not at all like different online journals I have perused which are truly not that good.Thanks a lot
Great article with excellent idea!Thank you for such a valuable article. I really appreciate for this great information
roblox robux glitch, http://roblox-robux-glitch.tumblr.com/ | 07. listopadu 2016
I wish to show thanks to you just for bailing me out of this particular trouble.As a result of checking through the the net and meeting techniques that were not productive, I was thinking my life was done
gps tracker, http://www.gpsforcars.net | 08. listopadu 2016
It looks like that your choice of word wide web web log is without a doubt realistic important and allows gotten forums in fabulous tips.
Superb web journal! I discovered it while surfing around on Yahoo News. Do you have any recommendations on the best way to get recorded in Yahoo News? I've been striving for some time however I never appear to arrive! Welcome it , http://psychicgurus.tumblr.com/post/152768672166/psychic-readings | 08. listopadu 2016
Superb web journal! I discovered it while surfing around on Yahoo News. Do you have any recommendations on the best way to get recorded in Yahoo News? I've been striving for some time however I never appear to arrive! Welcome it
Wonderful blog post. This is absolute magic from you! I have never seen a more wonderful post than this one. You’ve really made my day today with this. I hope you keep this up
loft conversions london, http://www.loftmasters.co.uk/ | 12. listopadu 2016
Their gained onto your blog despite the fact settling recognition simply just some teed bit submits. Fulfilling strategy for forthcoming, I will be bookmarking before starting pick up products conclusion sprogs all the way up
how to increase fertility naturally, http://parentingatoz.com/how-to-increase-fertility-naturally/ | 14. listopadu 2016
Its my great pleasure to visit your blog and to enjoy your great posts here. I like it a lot. I can feel that you paid much attention for those articles, as all of them make sense and are very useful
Cheap tyres, http://www.dattyres.co.uk/ | 16. listopadu 2016
That is truly decent to listen. much obliged to you for the upgrade and good fortunes.
meditubs walk-in bath tub, http://www.meditubs.com/MeditubProductDetails.aspx?ID=32 | 16. listopadu 2016
Its my great pleasure to visit your blog and to enjoy your great posts here. I like it a lot. I can feel that you paid much attention for those articles, as all of them make sense and are very useful
Plumbers bexleyheath, http://www.plumbers-bexleyheath.co.uk/ | 16. listopadu 2016
You know your activities emerge of the crowd. There is something uncommon about them. It appears to me every one of them are truly splendid!
I want you to thank for your time of this wonderful read!!! I definitely enjoy every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff of your blog a must read blog
loft conversions essex, http://www.create-room.co.uk/ | 19. listopadu 2016
In the event that you set out to make me think today; mission achieved! I truly like your written work style and how you express your thoughts. Much obliged to you.
Ashar Seo
Gclub Online, https://www.royal1688live.com/gclub.html | 19. listopadu 2016
You have a great sense of writing I must say. Your post has those facts which are not accessible from anywhere else. It’s my humble request to u please keep writing such remarkable articles
Much thanks for this helpful article. I like it.
You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is great blog
Intriguing and astonishing how your post is! It Is Useful and supportive for me That I like it all that much, and I am anticipating Hearing from your next..
outsource work, http://vabusinessservicescorp.us/ | 21. listopadu 2016
You have a great sense of writing I must say. Your post has those facts which are not accessible from anywhere else. It’s my humble request to u please keep writing such remarkable articles
vegan handbags, http://www.fruitenveg.com/ | 22. listopadu 2016
I can’t read articles online all the time, however I’m happy I did today. This is extremely elegantly composed and your focuses are very much communicated. Kindly, absolutely never quit composing
Website Design, http://www.centraltexaswebdesign.com/ | 22. listopadu 2016
I was surfing net and luckily ran over this site and discovered exceptionally intriguing stuff here. Its truly enjoyable to peruse. I delighted in a considerable measure. A debt of gratitude is in order for sharing this superb data
cheap accu chek test strips, http://www.diabetescoaching.net/buy-accu-chek-aviva-test-strips-cheap/ | 22. listopadu 2016
You have a great sense of writing I must say. Your post has those facts which are not accessible from anywhere else. It’s my humble request to u please keep writing such remarkable articles
Organic Wool Mattress Topper, http://bestmattresstoppers.org/top-6-organic-mattress-toppers-that-you-can-buy/ | 23. listopadu 2016
It was extremely all around composed and straightforward. Not at all like different online journals I have perused which are truly not that good.Thanks a lot
escorts in australia, http://platinumx.com.au/escort-agency/privategirls-blog/ | 24. listopadu 2016
Great job for publishing such a beneficial web site. Your web log isn’t only useful but it is additionally really creative too. There tend to be not many people who can certainly write not so simple posts that artistically. Continue the nice writing
Gluten-Free Diet, http://mydietplans.net/gluten-free-diet/ | 24. listopadu 2016
Everything you ever wanted to know about weight loss diets. You will find detailed explanations of all existing healthy diets up to date with menu plans.
http://www.brownpapertickets.com/event/2721096, http://www.brownpapertickets.com/event/2721096 | 26. listopadu 2016
It was extremely all around composed and straightforward. Not at all like different online journals I have perused which are truly not that good.Thanks a lot
http://www.spingo.com/calendar/event/6034713, http://www.spingo.com/calendar/event/6034713 | 26. listopadu 2016
It was extremely all around composed and straightforward. Not at all like different online journals I have perused which are truly not that good.Thanks a lot
Magnificent and intriguing article. Extraordinary things you've generally imparted to us. Much appreciated. Simply keep making this kind out of post.
http://www.tranquilhealing.co.uk/, http://www.tranquilhealing.co.uk/ | 27. listopadu 2016
Every one of the substance you said in post is too great and can be extremely helpful. I will remember it, much obliged for sharing the data continue upgrading, looking forward for more posts.Thanks
b2b services, http://kredcor.co.za/why-use-kredcor/ | 01. prosince 2016
I discovered your site ideal for me. It consists of wonderful and useful posts. I've read many of them and also got so much from them. In my experience, you do the truly amazing.Truly i'm impressed out of this publish
rn ce, https://floridatrainingcenter.org/ | 03. prosince 2016
Great job for publishing such a beneficial web site. Your web log isn’t only useful but it is additionally really creative too. There tend to be not many people who can certainly write not so simple posts that artistically. Continue the nice writing
bat mitzvah photographers, http://rodneybailey.com/mitzvahs/ | 07. prosince 2016
An on-line enterprise gives you the freedom to build multiple streams of revenue offered you might have a particular enterprise pattern and that you be part of a enterprise or program that would really be just right for you.
plumbers, https://bestplumbers.com | 10. prosince 2016
I can see that you are a specialist at your field! I am dispatching a site soon, and your data will be extremely helpful for me.. Much obliged for all your help and wishing all of you the accomplishment in your business.
plumbers in Santa Barbara, https://bestplumbers.com/santa-barbara-ca | 13. prosince 2016
counting sensible remarks here...
Positive site, where did u concoct the data on this posting? I'm satisfied I found it however, sick be inquiring soon to figure out what extra posts you incorporate.
A debt of gratitude is in order for this article extremely supportive. much appreciated.
Moenche und Teufel a Sieben Kapitel von Klosterleuten. Okrem samostatného spracovania týchto námetov pridal k 7 príčinám zrušenia niekt. reholí aj ôsmu
You finished a couple fine focuses there. I did an inquiry on the subject and discovered about all persons will oblige with your online journal.
WP Tweet Machine 2.0 Bonus, https://www.youtube.com/watch?v=UkDBOb8oFH8 | 14. prosince 2016
This one is great. keep doing awesome!..
A debt of gratitude is in order for setting aside an ideal opportunity to examine this, I feel unequivocally about it and adoration adapting more on this subject. On the off chance that conceivable, as you pick up aptitude, would you psyche overhauling your web journal with additional data? It is to a great degree accommodating for me.
Commercial Carpet Cleaning Services near me, http://www.pandacc.com | 17. prosince 2016
Greetings, I find perusing this article a delight. It is to a great degree supportive and fascinating and all that much anticipating perusing a greater amount of your work..
Honest Forex signals, http://forexsignals7.com/ | 17. prosince 2016
Greetings, I find perusing this article a delight. It is to a great degree supportive and fascinating and all that much anticipating perusing a greater amount of your work..
Women's fashion, https://alexie.co/ | 18. prosince 2016
alexie.co is a lifestyle and fashion blog dedicated to providing style inspiration for fashion-savvy young professionals that won’t break the bank. The idea is to create a place on the web where you can indulge your passion for fashion, no topic is too taboo and no question too simple or contrived. Hopefully you will find alexie.co a source for inspiration that covers everything from fashion and beauty to home and travel. Whether you’re looking for what to wear or where to go, this fashion blog should have you covered.
fragrancex coupons, http://www.couponfond.com/store/fragrancex-coupons/ | 18. prosince 2016
Hi, I have perused a large portion of your posts. This post is likely where I got the most valuable data for my exploration. A debt of gratitude is in order for posting, perhaps we can see more on this. Are you mindful of whatever other sites on this subject.
Online Resume Builder, http://asapcv.online/ | 18. prosince 2016
Build a Winning CV/Resume quickly, with ASAP CV Online Did you know? Research has shown that having a well presented, professional CV is the number one priority when applying for a job; global statistics indicate that more than 50% of all jobs are lost due to poorly produced CV’s But here’s the good news! You can now gain instant access today to one of the ‘World’s Most Innovative Online CV Builders’ - uniquely designed to help you secure that next great job! So, what does ASAP CV Online offer? * Access up to 64 different CV Template designs, to give you the winning edge * A unique CV Website will be automatically created for you, for an employer to see your CV online * Embed a 60 second Applicant Video into your CV, to make it really stand out! Which is a great opportunity to really get you in front of that employer to promote yourself for that job * Create a killer Cover Letter to compliment that CV * Download your CV in Word or PDF formats
web hosting companies, http://www.cochinwebhosting.com | 18. prosince 2016
This is truly a decent and useful, containing all data furthermore greatly affects the new innovation. A debt of gratitude is in order for sharing it
payday cash loans, http://findaloanonline.isteaching.com/ | 19. prosince 2016
The benefits of taking the online course for guaranteeing loans. Then it's important that you simply stash it away in your own bank account, if you're concerned about acquiring an inordinate amount of cash in your hands. However, if it happens to be the other way around, and you want a great deal of cash within a specific period of time, then it's very essential that you just require assistance from online payday loans. All these are extremely simple alternatives for one to procure and make cash, and you will be able to get the best possible benefits that you would likely need.
dental implants Prescott AZ, http://prescottdentalarts.com/ | 20. prosince 2016
Much obliged to you for peopling get the data they require. Incredible stuff not surprisingly. Keep up the considerable work!!!
monmouth county car service, http://www.redbankcarservice.com | 20. prosince 2016
Most likely this is a phenomenal post I got a ton of learning in the wake of perusing good fortunes. Subject of website is magnificent there is very nearly everything to peruse, Brilliant post.
dog friendly hotels, https://www.tripswithpets.com/ | 20. prosince 2016
Its an incredible joy perusing your post.Its brimming with data I am searching for and I want to post a remark that "The substance of your post is amazing" Great work.
waitrose flower delivery, http://www.flowersbypostuk.org.uk/ | 20. prosince 2016
I read your web journal every now and again and I just thought I'd say keep up the stunning work!
hours, https://irnon.com | 21. prosince 2016
Positive site, where did u concoct the data on this posting? I'm satisfied I found it however, sick be inquiring soon to figure out what extra posts you incorporate.
Trampoline Guide, http://trampolineguide.net/ | 21. prosince 2016
I am trusting the same best exertion from you later on too. Actually your exploratory writing abilities has roused me.
why is my mac so slow, http://whyismymacsoslow.org/ | 21. prosince 2016
I havent any word to welcome this post.....Really i am inspired from this post....the individual who make this post it was an extraordinary human..thanks for imparted this to us.
I truly like you're composing style, awesome data, thankyou for posting.
dotkol hl. spoločenských otázok doby. Reagoval naň dielom Dúverná zmlúva mezi mňíchom a diáblom, s námetom zo spisov Wiener Schriften, najmä z Moenche und Teufel a Sieben Kapitel von Klosterleuten. Okrem samostatného
sarah humphrey, https://ca.linkedin.com/in/sarah-humphrey-92617226 | 24. prosince 2016
counting sensible remarks here...
much obliged to you for your fascinating infomation.
Keep doing awesome read few posts on this site and I imagine that your online journal is exceptionally fascinating and has sets of phenomenal data.
best nj lawyer, http://focusedlaw.com/ | 24. prosince 2016
On the off chance that you set out to make me think today; mission fulfilled! I truly like you're composing style and how you express your thoughts. Much obliged to you.
A debt of gratitude is in order for setting aside an ideal opportunity to talk about that, I feel unequivocally about this thus truly like becoming more acquainted with additional on this sort of field. Do you brain upgrading your blog entry with extra understanding? It ought to be truly helpful for every one of us.
This online journal is so pleasant to me. I will continue coming here over and over. Visit my connection too..
imac wallpaper hd, http://hd5wp.com/wp/Apple_iMac/ | 26. prosince 2016
It was a decent post in reality. I altogether delighted in understanding it in my lunch time. Will without a doubt come and visit this blog all the more frequently. A debt of gratitude is in order for sharing.
SATTA MATKA RESULT, http://sattamatkaresult.net/satta-matka-guessing-forum/ | 27. prosince 2016
Satta Matka Guessing Trick | Satta Matka Guessing Forum | Satta Matka Guessing Chart | Satta Matka Guessing Number | Kalyan Game Trick | Satta Matka Tricks And Tips | Satta Matka Jodi Trick
This is an extraordinary article much obliged for sharing this enlightening data. I will visit your website consistently for some most recent post. I will visit your web journal consistently for Some most recent post.
jackman30
loftplan, http://www.loftplanreviews.co.uk/ | 27. prosince 2016
représentant un tiers des revenus du groupe. George Rogers lui succède et conserve sa fonction de Global Business Development Director de WPP.
cheap branded clothes, https://www.thenora.co.uk | 28. prosince 2016
I truly thank you for the profitable information on this extraordinary subject and anticipate more incredible posts. You"re the best to enjoy this magnificence article with me. I am welcoming it all that much! Anticipating another extraordinary article. Good fortunes to the creator! All the best!
https://www.4shared.com/u/WGV8Yrwn/elijahethan6.html, https://www.4shared.com/u/WGV8Yrwn/elijahethan6.html | 28. prosince 2016
Great site! I genuinely adore how it is simple on my eyes it is. I am considering how I may be advised at whatever point another post has been made. I have subscribed to your RSS which may do the trap? Have an awesome day!
rachat de crédits, http://www.1rachatcredit.fr/ | 29. prosince 2016
Wonderful article! I need individuals to know exactly how great this data is in your article. It"s fascinating, convincing substance. Your perspectives are much like my own concerning this subject.
http://www.weldingstars.com/, http://www.weldingstars.com/ | 31. prosince 2016
Much appreciated you all that much to share these connections. Will look at this..
http://pouf.com.ua/, | 31. prosince 2016
counting sensible remarks here...
carpet repair, http://happydaycarpetcare.com/ | 31. prosince 2016
Many other great cleaning services are also available to homeowners and businesses. Some of our main service areas include Milwaukee, Waukesha, Ozaukee and Washington Counties. Our service comes with our SATISFACTION GUARANTEE*. Your satisfaction is very important before, during and after the cleaning is done. We want you to be a very happy and long term customer of ours. We offer FREE ESTIMATES over the phone and FREE ADVICE about carpet cleaning and other cleaning needs
shampoo senza sodio laurilsolfato, https://www.amazon.it/dp/B00786MNC2 | 02. ledna 2017
counting sensible remarks here...
A debt of gratitude is in order for offering this quality data to us. I truly delighted in perusing. Will most likely going to impart this URL to my companions.
agen sbobet casino, judionline303.com | 03. ledna 2017
A debt of gratitude is in order for offering this quality data to us. I truly delighted in perusing. Will most likely going to impart this URL to my companions.
This is a genuinely decent site post. Not very numerous individuals would really, the way you simply did. I am truly inspired that there is such a great amount of data about this subject have been revealed and you've given a valiant effort, with so much class. On the off chance that needed to know more about green smoke surveys, than by all methods come in and check our stuff.
indgovtjobs, http://www.sarkarinaukrie.in | 04. ledna 2017
I high value this post. It's elusive the great from the terrible now and then, however I think you've nailed it! would you brain overhauling your web journal with more data?
http://del.icio.us/sexiestblkwoman, http://del.icio.us/sexiestblkwoman | 04. ledna 2017
I truly adored perusing your web journal. It was extremely all around composed and straightforward. Not at all like different online journals I have perused which are truly not that good.Thanks alot!
Raffles Health Insurance Singapore, http://www.bricon.com.sg/individual-health-insurance/ | 04. ledna 2017
Decent to peruse your article! I am anticipating sharing your undertakings and encounters.
I truly like you"re composing style, extraordinary data, thankyou for posting.
Decent post. I was checking always this online journal and I"m inspired! To a great degree helpful data uncommonly the last part I watch over such data a considerable measure. I was looking for this sure data for quite a while. Much obliged to you and good fortunes.
I went over this site and I trust you have a ton of brilliant data, spared to my bookmarks
עורך דין תעבורה, http://www.malka-law.co.il | 07. ledna 2017
Its an incredible joy perusing your post.Its brimming with data I am searching for and I want to post a remark that "The substance of your post is magnificent" Great work.
spracovania týchto námetov pridal k 7 príčinám zrušenia niekt. reholí aj ôsmu, kt. aktualizoval pomery na Slov. Prvé 2 diely Dúvernej zmlúvy vyšli ako prv
Momsrapport, http://www.ekonomistyrning.se/ | 08. ledna 2017
I think this is an enlightening post and it is exceptionally valuable and proficient. along these lines, I might want to thank you for the endeavors you have made in composing this article.
form und lagetoleranzen, https://3dimetik.de/form-und-lagetoleranzen-formtoleranz/ | 09. ledna 2017
This is such an awesome asset, to the point that you are giving and you give it away for nothing. I adore seeing sites that comprehend the benefit of giving a quality asset to free. It is the old what circumvents comes around schedule.
education tips, http://www.wikies.net/ | 10. ledna 2017
I gotta most loved this site it appears to be extremely useful .
Incredible post I might want to thank you for the endeavors you have made in composing this fascinating and learned article.
asda flowers, http://www.flowersdelivereduk.org.uk/ | 11. ledna 2017
Then they will be easier to work around because of the higher temperature they are able to withstand when assembling (so as not to melt or collapse) and I decided they are nice looking. The picture below shows a small piece of square Platinum wire between the rollers of a mill that squishes the metal into the size you need. Then, you taper the end of the wire and pull it through the plate (pictured below) with the holes in it until you get to the gauge or diameter you want.
jobs in life science industry, https://brightowl.pro/search/project | 11. ledna 2017
In one place, experts get a quality checked and transparent overview of all Life Sciences jobs that we can find on the internet. BrightOwl is the place to be for Life Sciences experts looking for a job. We believe in the perfect mix of technology and a personal touch. A learning algorithm helps experts to filter out those jobs that best match their personal preferences and we help in the recruitment process with screenings and personal interviews.
cheap office 2016 key, http://www.onlinekeysale.com/office-2016-c-23.html | 12. ledna 2017
I have perused your article, it is extremely enlightening and supportive for me.I respect the profitable data you offer in your articles. A debt of gratitude is in order for posting it..
cheveux crepus 4c, http://cheveux-crepus-4c.over-blog.com/ | 14. ledna 2017
Im no master, however I trust you simply made a fantastic point. You unquestionably completely comprehend what youre talking about, and I can really get behind that.
group plan health insurance, http://www.medical-intl.com/group-health-insurance | 14. ledna 2017
A debt of gratitude is in order for posting this information. I simply need to tell you that I simply look at your site and I discover it exceptionally fascinating and useful. I can hardly wait to peruse loads of your posts.
Pleasant to be going by your web journal again, it has been months for me. Well this article ive been sat tight for consequently long. i need this article to complete my task inside of the staff, and it has same subject together with your article. Much obliged, pleasant offer.
Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, https://docs.google.com/document/d/1chLqyVkEn3QuUhnc6z3R8wRjyuOZYsbhgih70gkOMSc | 14. ledna 2017
Superb article. Extremely fascinating to peruse. I truly love to peruse such a pleasant article. Much obliged! continue shaking.
Singapore seminar room rental, https://www.internationalplaza.sg/seminar-room-rental/ | 16. ledna 2017
which strengthens the silver while allowing it to be ductile. Other, newer alloys with white metals are also used to help reduce "firescale" (unattractive staining that occurs when heating silver and copper alloys) and the patina which can develop over time on copper. Sterling silver usually bears a "925" stamp, which indicates that it contains 92.5% pure silver. Sterling silver gets its name from European silver coins and the UKcurrency, pounds sterling is named after a weight of sterling silver.
Best Baby Monitor, http://www.best-baby-monitor.com/ | 16. ledna 2017
Thank you again for all the knowledge you distribute,Good post. I was very interested in the article, it's quite inspiring I should admit. I like visiting you site since I always come across interesting articles like this one.Great Job, I greatly appreciate that.Do Keep sharing! Regards,
Online Teen Chat, https://pchat.com/teen-chat | 17. ledna 2017
Im no master, however I trust you simply made a great point. You surely completely comprehend what youre talking about, and I can really get behind that.
cigna insurance indonesiaq, http://lukemedikal.co.id/cigna-insurance/ | 17. ledna 2017
This is truly a pleasant and instructive, containing all data furthermore greatly affects the new innovation. A debt of gratitude is in order for sharing it
customized gifts online, http://dezains.com/ | 18. ledna 2017
Decent post. I was checking always this online journal and I'm inspired! To a great degree helpful data uncommonly the last part I watch over such data a considerable measure. I was looking for this sure data for quite a while. Much obliged to you and good fortunes.
flight google, http://googleflights.uk/ | 19. ledna 2017
Much obliged for this extraordinary post, i discover it exceptionally fascinating and extremely well thoroughly considered and set up together. I anticipate perusing your work later o
ปลูกหนวด, https://www.facebook.com/butasbykranrawee | 21. ledna 2017
I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don't know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog. I will keep visiting this blog very often.
axa smart traveller, http://www.bricon.com.sg/smart-traveller/ | 21. ledna 2017
Wonderful web journal. I appreciated perusing your articles. This is really an awesome read for me. I have bookmarked it and I am anticipating perusing new articles. Keep doing awesome!
whirlpools, http://fonteyn.ch/ | 21. ledna 2017
Decent post. I was checking continually this website and I'm awed! Greatly valuable data exceptionally the last part I nurture such data a considerable measure. I was looking for this sure information for quite a while. Much obliged to you and good fortunes.
http://mkpromotion.pl/, http://mkpromotion.pl/ | 23. ledna 2017
I am cheerful to discover this post Very valuable for me, as it contains parcel of data. I Always want to peruse The Quality and happy I discovered this thing in you post. Much obliged
Pleasant to be going by your web journal again, it has been months for me. Well this article ive been sat tight for consequently long. i need this article to complete my task inside of the staff, and it has same subject together with your article. Much obliged, pleasant offer.
Interglobal Singapore, http://retirement-insurance.com/interglobal | 25. ledna 2017
You can learn more about insurance and and get great information and resources relating to the best insurance companies in Thailand and Singapor
rhodium plated chain, https://gemijewels.com | 28. ledna 2017
I have perused a couple of the articles on your site now, and I truly like your style of blogging. I added it to my top picks web journal webpage list and will be inquiring soon. It would be ideal if you look at my site too and let me comprehend what you think.
watches, http://jewelry.limited/ | 28. ledna 2017
Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts.
castle of illusion apk mobile, http://appworld247.com/castle-of-illusion-apk-v1-1-mobile-app/ | 29. ledna 2017
Much obliged to you for some other instructive site. The spot else might just I understand that sort of data written in such a flawless strategy? I have an endeavor that I am essentially now running on, and I"ve been at the look out for such data.
ahrefs premium account, http://microjoberr.com | 30. ledna 2017
An interesting dialogue is price comment. I feel that it is best to write more on this matter, it may not be a taboo topic however usually individuals are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers.
Hårfärg online, http://www.onlinesmink.nu/ | 07. února 2017
Marvelous and fascinating article. Incredible things you"ve generally imparted to us. Much obliged. Simply keep making this kind out of post.
tanie szamba betonowe, http://konskie.bratbet.pl/ | 07. února 2017
I think this is a better than average article. You make this data fascinating and locks in. You give perusers a ton to consider and I welcome that sort of composing.
Piano Lessons in Atlanta, http://www.robomerchant.net/the-benefits-of-online-lessons/ | 07. února 2017
A debt of gratitude is in order for your data, it was truly exceptionally helpfull..
1movie, https://1movies.is | 07. února 2017
Magnificent site you have here, so much cool data!..
Howdy! A debt of gratitude is in order for the immense data you havr gave! You have touched on crucuial focuses!
herpes simplex, http://weatherloja.com/ | 09. února 2017
Every one of the substance you said in post is too great and can be exceptionally valuable. I will remember it, a debt of gratitude is in order for sharing the data continue upgrading, looking forward for more posts.Thanks
poker88, http://www.indopoker88.com/ | 09. února 2017
You finished a couple fine focuses there. I did an inquiry on the subject and discovered almost all persons will oblige with your online journal.
トップセラー, http://top-sellers.co | 11. února 2017
Extremely fascinating online journal. Alot of online journals I see nowadays don't generally give anything that I'm keen on, however I'm most definately intrigued by this one. Recently felt that I would post and let you know.
seo packages, http://rankposition.co.uk/ | 12. února 2017
I am glad to locate your recognized method for composing the post. Presently you make it simple for me to comprehend and actualize the idea. Much obliged to you for the post.
Yes i am completely concurred with this article and i simply need say this article is extremely decent and exceptionally useful article.I will make a point to be perusing your blog more. You made a decent point yet I can"t resist the urge to ponder, shouldn"t something be said about the other side? !!!!!!THANKS!!!!!!
https://www.youtube.com/channel/UC1hs2MozE0tWO2y7tP_dR8Q
accident attorneys in boston, http://www.reischl-speed-academy.de/index.php/gaestebuch | 15. února 2017
Amazing online journal. I delighted in perusing your articles. This is really an incredible read for me. I have bookmarked it and I am anticipating perusing new articles. Keep doing awesome!
Easy Movers and Storers Derby, https://easymoversandstorers.co.uk/removals-derby/ | 15. února 2017
A debt of gratitude is in order for sharing this data. I truly like your blog entry all that much. You have truly shared an educational and intriguing blog entry with individuals..
gezond afvallen, http://www.ribbitdesign.nl/ | 15. února 2017
Its an extraordinary joy perusing your post.Its brimming with data I am searching for and I want to post a remark that "The substance of your post is marvelous" Great work.
Urban BodyFit, https://urbanbodyfit.co.uk/ | 15. února 2017
Pleasant post mate, keep up the colossal work, simply imparted this to my friendz
Extraordinary Article it its truly enlightening and creative update us as often as possible with new upgrades. its was truly important. much obliged.
www.lingbart.pl/tlumaczenia-techniczne, http://www.lingbart.pl/tlumaczenia-techniczne.html | 16. února 2017
You have a genuine capacity for composing novel substance. I like how you think and the way you speak to your perspectives in this article. I concur with your state of mind. Much obliged to you for sharing.
you made blogging look easy. The whole glance of your website is magnificent, let alone the content material!
Romantic Song, https://www.youtube.com/watch?v=ym_mfunt9P4 | 18. února 2017
An interesting dialogue is price comment. I feel that it is best to write more on this matter, it may not be a taboo topic however usually individuals are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers.
toutpourlesvitres.fr/robot-lave-vitre, http://www.toutpourlesvitres.fr/robot-lave-vitre | 18. února 2017
hi!! Exceptionally fascinating discourse happy that I went over such educational post. Keep doing awesome. Happy to be a piece of your net group.
middle eastern recipes, http://amiraspantry.com | 18. února 2017
Keep doing awesome read few posts on this site and I consider that your online journal is extremely intriguing and has sets of phenomenal data.
iPhone Case, https://slashdot.org/~bodygua | 19. února 2017
I high value this post. It's elusive the great from the awful once in a while, yet I think you've nailed it! would you brain overhauling your web journal with more data?
jackman30
Loftplan, https://m.facebook.com/Loftplan/ | 19. února 2017
Dúvernej zmlúvy vyšli ako prvá beletristická práca v bernolákovčine. Vtedy dokončil 3. a 4: zv., cirk. vrchnosť však nedovolila rkp publikovať, 1790
Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?