Ján Stacho životopis

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 2725×

Příbuzná témataJán Stacho životopis

Bol vedúcou osobnosťou trnavskej skupiny, pochádzal z Trnavy, vyštudoval za lekára tejto praxi sa venoval len málo, viac sa orientoval n literatúru, pracoval v rôznych redakciách, určitý čas bol kultúrnym veľvyslancom Československej Republiky v Indií. V roku 1975 mal ťažkú autohaváriu po ktorej odišiel do dôchodku a zomrel v roku 1995. Dielo Čokoládová rozprávka : v období vydania tejto knihy bol akýmsi duchovným vodcom skupiny konkretistov pre ktorých literárnu tvorbu najdôležitejšiu úlohu zohrávalo zmyslové vnímanie skutočnosti a pôsobenie na citovú sféru čitateľa, ako základný výrazový prostriedok používala sa metafora, ich prehnanosť vyvolávala nezrozumiteľnosť poézie a chápali je predovšetkým intelektuáli. I keď bol predstaviteľom moderných prúdov v slovenskej literatúre jeho zbierka Svadobná cesta naznačuje, že neodmietal tradície čo naznačuje báseň Soľ do zmyslov. Báseň : Melón : patrí medzi zrozumiteľnejšie básne, cez vzklíčenie semena hovorí o zrode človeka a jeho bytí. Vo väčšine básní využíval voľný verš no niektoré básne sú písané aj cez viazaný verš. V básni S medom na jazyku a mama ktorá je sonetom matke, tie najtypickejšie princípy nachádzame v zbierke Dvojramenné čisté telo, Apokrypty využíva tu metaforu a stachovskú symboliku voda, oheň, prach. Zbierka Z prežitého dňa básne Jar, Na oslavu palice : obe sa viažu k obdobiu po autohavárií, kedy sa zmenil jeho pohľad na svet ale aj na hierarchiu hodnôt v ľudskom živote. Básnik už v použitom názve Jar predznačuje akési prebúdzanie i on stál na hranici života a smrti a jar znamená prebudenie, a jemu sa dostalo to, že zostal medzi živými. Obrazy smrti sú tu výrazy čierny vták, čierny pavúk. V závere básne si uvedomuje hodnotu života. Báseň : Povinnosť : v básni povinnosť vysoko hodnotí ľudský cit a uvedomuje si že i keď s utrpením ale predsa bude žiť a uvedomuje si to že ho potrebujú jeho najbližší. Báseň : Na oslavu palice : básnik si uvedomuje svojho fyzického stavu ale rezonuje tu jeho psychika, že utrpeniu sa nevzdáva. Z tejto zbierky je zaujímavá otázka ktorá je v básni : Zavše sa pýtam : a je to otázka čo so zvyškom života. Patrí aj k významným prekladateľom lebo ovládal mnoho jazykov.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?