Integračné kritériá do EÚ

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2978 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 1830×

Příbuzná témataIntegračné kritériá do EÚ

Na zasadnutí Rady Európskej únie (Rady ministrov) v júni 1993 v metropole Dánska - Kodani - prijali členské štáty EÚ rozhodnutie rozšíriť Úniu o krajiny strednej a východnej Európy. Rozšírenie už teda nebolo otázkou ,,či", ale ,,kedy" sa tak stane. Podmienkou vstupu sa stalo plnenie politických a ekonomických kritérií, známych ako Kodanské kritériá, ktoré musí každý uchádzač o členstvo splniť, a ktoré musí Európska komisia vziať do úvahy pri návrhu svojho predbežného stanoviska. Kodanské kritériá sa týkajú predbežných ekonomických a politických podmienok členstva, a to bez toho, že by sa stanovil podrobný kontrolný zoznam. Ich obsahom je päť kritérií, ktoré sa stali základnými podmienkami pre vstup. Je to stabilita demokracie a jej inštitúcií (zákonnosť, systém viacerých strán, rešpektovanie ľudských práv, ochrana menšín, pluralita a tak ďalej).
Amsterdamská zmluva z roku 1997 má v článku F zakotvenú základnú zásadu, podľa ktorej sa ,,Únia zakladá na princípoch slobody, demokracie, ľudských práv, základných slobôd a zákonnosti". Medzivládna konferencia v tejto súvislosti rozhodla o úprave článku O, podľa ktorého sa dodržiavanie článku F stáva výslovnou podmienkou členstva. Dodržiavanie politických podmienok sa stalo pre uchádzajúce krajiny nutnou, avšak určite nepostačujúcou podmienkou začatia rokovaní o vstupe. Okrem politických kritérií boli prijaté kritériá ekonomické - fungujúca trhová ekonomika, ktorá bude schopná čeliť konkurenčnému tlaku jednotného trhu, schopnosť osvojiť si práva a záväzky vyplývajúce z členstva v EÚ, ďalej súhlas s cieľmi politickej únie a hospodárskej a menovej únie. Ku kritériám patrí aj schopnosť Únie prijať nových členov bez oslabenia európskej integrácie.

Politické kritériá
Krajina, ktorá sa uchádza o vstup, musí byť právnym štátom, musí garantovať dodržiavanie zákonov, mať stabilné inštitúcie a dodržiavať ľudské práva a ochranu menšín.

Ekonomické kritériá
Kandidátska krajina musí byť schopná odolávať konkurenčným tlakom a trhovým silám pôsobiacim v Európskej únii.

Schopnosť prevziať záväzky vyplývajúce z členstva
Krajina musí byť schopná prevziať do svojej legislatívy záväzky spojené s fungovaním vnútorného trhu, hospodárskej súťaže, štrukturálnej politiky, hospodárskej a sociálnej súdržnosti, vnútornej politiky a iné.

Schopnosť administratívy aplikovať ACQUIS
V krajine uchádzajúcej sa o členstvo v EÚ musí fungovať výkonný systém verejnej správy i výkonný súdny systém na efektívnu praktickú aplikáciu acquis.

Thank you for this post. Thais all I are able to say. You most absolutely have built this blog website into something special. You clearly know what you are working on, you've insured so many corners.thanks.
Hello, I have browsed most of your posts. This post is probably where I got the most useful information for my research. Thanks for posting, maybe we can see more on this. Are you aware of any other websites on this subject.
I admire what you have done here. I like the part where you say you are doing this to give back but I would assume by all the comments that this is working for you as well.
You made some respectable points there. I looked on the internet for the issue and found most people will go along with with your website.
I read blogs on a similar topic, but i never visited your blog. I added it to favorites and i’ll be your constant reader
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing.
Nice post
Classificados, http://www.guys.com.br/ | 21. října 2015
The way this article is written is pretty interesting to say the least
This is great tnx
Slitherio unblocked
Slitherio unblocked, http://www.slitherio-unblocked.com/ | 25. listopadu 2016
thanks for your share!
Slither.io
Slither.io, http://www.slitherio-2.com/ | 25. listopadu 2016
this's so interesting
Slitherio
Slitherio, http://www.slither-i-o.com/ | 25. listopadu 2016
i like your blog!
Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?